Mitä huomioida listautumista suunnitellessa?

Porssiyhtiot icon 800
Minna riihimaki

Minna Riihimäki

Partner

Pörssiin listautuminen avaa mahdollisuuden hankkia uutta pääomaa kasvun rahoittamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Se vaatii kuitenkin paljon työtä ja asiantuntuntemusta. Listautumisen tueksi kannattaakin valita luotettava taloushallinnon kumppani, joka mahdollistaa yrityksen tietämyksen lisääntymisen.

Pörssilistautuminen on kasvattanut suosiotaan viime aikoina ja on nykyään varteenotettava vaihtoehto myös alkuvaiheen yhtiöille ja kasvuyhtiöille oman pääoman ehtoisen rahoituksen hakemiseen. Pörssiin listautuminen tuo mukanaan yritykselle lukuisia uusia säännöksiä, joita on noudatettava aiempaa hektisemmässä ympäristössä. Pörssiyhtiöiden säännösten noudattamista myös valvovat useat eri tahot ja viranomaiset.

Luotettava kumppani pörssiin listautumisen tueksi

Pörssiin listautuminen on merkittävä päätös ja sen tueksi valittavalla kumppanilla on suuri merkitys sen toteutumisen sujuvuudelle. Greenstepillä olemme tukeneet asiakkaitamme pörssiin listautumisessa usean vuoden ajan. Auttaessamme asiakkaitamme listautumaan pörssiin työskentelemme tiiviisti yhdessä asiakkaan sekä asiakkaan neuvonantajien kanssa.

Terveysteknologiayritys Optomed on hyvä esimerkki tällaisesta yrityksestä, jonka kasvun ja sittemmin pörssiin listautumisen kumppanina Greenstep on toiminut. Yhteistyö Greenstepin kanssa oli jatkunut muutaman vuoden ennen kuin Optomed listautui avullamme Helsingin päälistalle vuonna 2019.

"Yhteistyöstä oli paljon iloa ja apua koko listautumisprosessin aikana, koska Greenstep tunsi yhtiömme todella hyvin. Valmistautuessamme pörssiin listautumiseen, saimme Greenstepistä tukea sekä IFRS-asioiden selvittelyssä sekä ihan käytännön työhön. Toiminnan laajentuessa olemme aina saaneet tukea Greenstepiltä ja olemme saaneet tiimiin lisää asiantuntijoita, sikäli kun tarvetta on ollut", Optomed Oyj:n Head of Finance and Accounting Susanna Latvala-Andersson kertoo.

Katso koko tarina.

Pelkän listautumisen lisäksi haluamme varmistaa, että asiakkaidemme tietämys listayhtiösäännöistä lisääntyy projektin myötä. Näin raportointi- ja tiedonantovelvollisuuksien noudattaminen on muodostunut rutiiniksi kun listayhtiöelämä alkaa.

Pörssiin listautumisen yhteydessä pystymme auttamaan asiakkaitamme laajammin myös muissa siihen liittyvissä projekteissa. Olemme olleet mukana tekemässä mm. seuraavia projekteja:

  • sisäisten kontrollien läpikäynti, parannusehdotukset sekä kuvausten ja kontrollitestausten rakentaminen
  • laskentamanuaalin teko
  • sisäpiiriohjeistuksen osalta konsultointi
  • ennusteprosessin parantaminen
  • raportointiprosessin parantaminen ja automatisointi
  • osavuosikatsausten sisällön läpikäynti
  • IFRS -konversiot


Greenstepin CFO-palveluissa tälläkin hetkellä useat henkilöt tekevät IFRS-konversioita asiakkaillemme

IFRS-palveluissamme huomioidaan konversioissa käytännössä eteen tulevat haasteet (oikaisujen implementointi kirjanpito- tai raportointijärjestelmään, tilinpäätöspohjan rakentamisen haasteet jne.) ennakolta. Näin pystymme toimimaan proaktiivisesti ja välttämään sudenkuoppia.

Meille on asiakkaidemme myötä kertynyt runsaasti kokemusta erityisesti kasvuyhtiöiden IFRS-konversioista. Kokemuksesta tiedämme kasvuyhtiöiden tyypillisimpien erojen IFRS-projekteissa liittyvän myyntien tuloutukseen, tuotekehitykseen, vuokrasopimuksiin sekä osakepohjaisiin kannustimiin.

Myös Greenstepin IFRS-palveluiden lähtökohtana toimii asiakkaidemme liiketoiminnan syvällinen tunteminen. Se on avuksi esimerkiksi myyntien tuloutukseen liittyvissä analyyseissa.

Tilipuolemme asiakkaiden osalta IFRS-projekteihin osallistuu aina myös kyseisen yrityksen kirjanpidosta vastaava henkilö, hänhän sitten viimekädessä tulevaisuudessa luvut raportoi. Toki olemme olleet myös konsultoimassa IFRS-asioissa yhtiöitä, jotka eivät ole olleet tilipuolen asiakkaitamme.

IFRS-palveluillamme varmistamme myös, että yhtiön raportointijärjestelmät tuottavat oikeaa IFRS-tietoa. Useimmiten pystymmekin IFRS-siirtymässä jopa tehostamaan raportointijärjestelmien toimintaa.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme listautuville yrityksille? Ota yhteyttä!