Proaktiivisen kirjanpitäjän tärkeimmät ominaisuudet

How bi enhances your organizations every day life

Kirjanpitäjän työ on muuttunut vuosien saatossa yhä konsultoivampaan suuntaan. Me Greenstepillä emme kuitenkaan tyydy vain konsultointiin, vaan haluamme konsultoinnin lisäksi olla proaktiivisia. Listasimme alle proaktiivisen kirjanpitäjän tärkeimmät ominaisuudet.


Rutiinitöiden automatisointi ja taloushallinnon tehokkaammat prosessit ovat vapauttaneet runsaasti kirjanpitäjän aikaa oman ammatillisen osaamisen hyödyntämiseen. Kirjanpito ja taloushallinto eivät ole enää vain lakisääteisten vaatimusten täyttämistä, vaan tehtävään sisältyy myös runsaasti monipuolista asiakasyritysten neuvontaa ja konsultointia. Asiakasyritys hyötyy kirjanpitäjän konsultoivasta roolista kuitenkin huomattavasti enemmän, mikäli kirjanpitäjä on aktiivinen ja aloitteellinen eli proaktiivinen. Kokosimme alle kolme pääominaisuutta, jotka tekevät kirjanpitäjistämme proaktiivisia:

1. Yhteydenpito ja kiinnostus asiakasta kohtaan

Yhtenä proaktiivisuuden kulmakivistä voidaan pitää säännöllistä yhteydenpitoa. Proaktiivinen kirjanpitäjä on aktiivisesti yhteydessä asiakkaaseen paitsi sähköpostitse myös puhelimitse, videon välityksellä tai kasvotusten. Vain aktiivisella yhteydenpidolla kirjanpitäjä voi ymmärtää asiakasyrityksen liiketoimintaa ja liiketoimintaympäristöä, mikä taas on edellytys onnistuneelle ja täsmälliselle kirjanpidolle. Proaktiiviset kirjanpitäjämme ovat aidosti kiinnostuneita asiakkaistaan ja heidän kuulumisistaan. Pidämme heihin säännöllisesti yhteyttä sekä ilmoitamme etukäteen poissaoloistamme.

2. Kyseenalaistaminen

Yhteydenpidon ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisen lisäksi on osattava kyseenalaistaa asioita. Lakisääteisten vaatimusten lisäksi proaktiivinen kirjanpitäjä muun muassa seuraa kuukausittain asiakkaidensa tulosta ja tasetta huomatakseen yksittäiset poikkeamat sekä nostaa rohkeasti esiin havaintonsa myös asiakkaalle. Proaktiivinen kirjanpitäjä uskaltaa puuttua asioihin, joissa hänen mielestään on huomioitavaa tai mahdollisesti korjattavaa. On hyvä huomata, että vaikka jokin liiketoimi tai kirjanpidon kirjaus olisikin tehty oikein ja täysin lakien sekä säännösten mukaisesti, voi saman asian kuitenkin ehkä tehdä asiakasyrityksen kannalta paremmin tai taloudellisemmin. Uskallus kyseenalaistaa asiakasyrityksessä tehtyjä päätöksiä voi siis usein johtaa kaikkien kannalta kannattavampiin ratkaisuihin. Me Greenstepillä pyrimme siihen, että asiakkaamme saa kirjanpitäjästään aidon keskustelukumppanin.

3. Oman ammattitaidon kehittäminen

Aiemmin mainittujen ominaisuuksien lisäksi proaktiivisella kirjanpitäjällä on jatkuvasti halu oppia uutta sekä kehittää itseään ja osaamistaan. Hän seuraa alansa muutoksia sekä miettii aina, koskettavatko muutokset tai uudet säännökset mahdollisesti hänen asiakasyrityksiään ja olisiko asiakkaita syytä informoida aiheesta. Oman osaamisen lisäksi proaktiivinen kirjanpitäjä myös aktiivisesti analysoi omia toimintatapojaan ja pohtii, voisiko prosesseja vielä tehostaa tai parantaa. Yksi proaktiivisuuden avaintekijöistä onkin se, että emme tyydy vanhaan perinteiseen tapaan toimia, vaan kehitämme jatkuvasti helpompia ja taloudellisempia tapoja toimia ja ratkaista ongelmia.

Yhteydenpito ja kiinnostus asiakasta kohtaan, kyseenalaistaminen sekä oman ammattitaidon kehittäminen ovat siis proaktiivisten kirjanpitäjiemme tärkeimmät ominaisuudet. Maailma on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa ja proaktiivisuuden käsite sekä vaatimukset muokkaantuvat jatkuvasti ajan myötä. Me Greenstepillä haluamme olla mukana tässä muutoksessa tarjoamalla asiakkaillemme aina parhaat asiantuntijat!