Henkilöstöanalytiikka

Tee tietoon perustuvia päätöksiä työntekijöidesi ja liiketoimintasi hyväksi.

Henkilöstöanalytiikka tuo työntekijöihin liittyvän tiedon käyttöön niin yrityksien henkilöstöjohdolle, esihenkilöille, johtoryhmille kuin hallituksillekin. Se auttaa tekemään parempia päätöksiä esimerkiksi työntekijöiden tuottavuuteen, sitoutumiseen ja muihin liiketoiminnan asettamiin tavoitteisiin liittyen.

Henkilöstöanalytiikka auttaa organisaatiotasi tekemään oikeita päätöksiä

Henkilöstöanalytiikka, jota kutsutaan myös termillä HR-analytiikka, auttaa organisaatioita näkemään henkilöstöön ja liiketoimintaan liittyvän datan taakse ja muodostamaan uudenlaisia näkemyksiä parempien päätösten tueksi.

Organisaatioiden arvokkaimpaan omaisuuteen, ihmisiin, liittyvän tiedon yhdistäminen ja ymmärtäminen voi olla kriittisen tärkeää liiketoiminnan kannattavuuden kannalta.

Henkilöstöanalytiikan hyödyntäminen luo kasvua, tehokkuutta ja sitoutumista

Organisaatio voi hyödyntää erilaisia analytiikkatyökaluja helpottaakseen tietojen analysointia. Nämä työkalut käyttävät syötettyä dataa, kyselyjä ja laskentasääntöjä raporttien ja kaavioiden tuottamiseen.

Kun päätöksenteko perustuu useasta lähteestä analysoituun tietoon verrattuna esimerkiksi pelkän palkkajärjestelmän datan analysointiin, päätöksien taustalle saadaan paljon laajempi ja kokonaisvaltaisempi näkymä, jonka avulla voit mm:

  • Nostaa henkilöstön tuottavuutta
  • Pienentää henkilöstön vaihtuvuutta
  • Vähentää pitkiä sairaslomia
  • Onnistua rekrytoinneissa paremmin
  • Ennustaa ja optimoida kuluja entistä tarkemmin

Henkilöstöanalytiikka ei ole ainoastaan HR:n työkalu, sillä esimerkiksi yrityksen talous- ja operatiivinen johto voi tehdä sen avulla perustellumpia päätöksiä ja ennusteita, joilla on suora vaikutus viivan alla näkyvään tulokseen.

Voit lukea tarkemmin, mihin henkilöstöanalytiikalla voidaan vaikuttaa, täältä.

Autamme sinua yhdistämään eri järjestelmien tiedot selkeäksi kokonaiskuvaksi

Analytiikkatiimimme auttaa sinua tunnistamaan relevantit datalähteet ja yhdistämään yksittäiset tiedot ja numerot koko organisaatiota leikkaavaksi kokonaisvaltaiseksi näkemykseksi. BI Book -raportointijärjestelmä visualisoi tiedot helposti ymmärrettäviksi, jaettaviksi ja aina ajantasaisiksi raporteiksi, jotka näyttävät sinulle nopeasti kokonaiskuvan, mutta jotka tarjoavat myös mahdollisuuden porautua syvemmälle aina kaikista pienimpiinkin yksityiskohtiin saakka.

Analytiikkapalveluiden käyttö voidaan aloittaa kevyesti

Henkilöstöanalytiikkaa käyttöönotettaessa mietitään aina aluksi, millaisia ominaispiirteitä organisaatioon liittyy; millä toimialalla organisaatio toimii ja mitkä asiat vaikuttavat henkilöstöjohtamiseen ja liiketoimintaan liittyvien päätösten tekemiseen.

Vaikka nykyinen datanne tuntuisikin vajavaiselta tai analytiikan käyttöönotto vaikuttaisi massiivisen suurelta projektilta, ei huolta. Sen sijaan, että lähtisimme tavoittelemaan HR-analytiikan käyttöönottoa heti koko organisaatioon, voimme aloittaa pienemmällä pilottihankkeella yhteen osa-alueeseen keskittyen. Näin voimme testata olemassa olevan tiedon laatua, tunnistaa relevantteja datankeruupisteitä ja -tapoja sekä havaita, mitä lisäarvoa HR-analytiikka voi tuoda teidän organisaatiollenne.

HR-analytiikan käyttöönotto ja hyödyntäminen voi olla monimutkainen prosessi, mutta aloittamalla pienestä, priorisoimalla datan laatua ja tekemällä yhteistyötä oikeanlaisen kumppanin kanssa, jokainen organisaatio voi alkaa hyödyntämään tietoon perustuvan päätöksenteon voimaa paremman työntekijäkokemuksen ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ota datastasi kaikki irti - varaa aika aloituskeskusteluun.

Varaa keskusteluaika tästä!