Johdon kehittäminen

Johtamisen ja esihenkilötyön tukea muutoksiin ja arkeen

Johtaminen ja esihenkilötyö vaatii aikaa. Johtamisella ja esihenkilötyöskentelyllä on suora vaikutus henkilöstön innostumiseen, motivaatioon, suoriutumiseen ja hyvinvointiin. Esihenkilöllä tuleekin olla riittävä osaaminen, työkalut ja tuki tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen. Myös esihenkilön omasta jaksamisesta on pidettävä huoli. Esihenkilöihin kohdistuvat odotukset ovat moninaisia, eri tahoilta tulevia ja usein vaativia.

Jatkuva oppiminen ja kehittyminen ovat ominaista kasvussa. Tätä vaaditaan jokaiselta, myös johtamiselta ja esihenkilötyöltä. Johtotiimi on usein se kohta, josta on hyvä lähteä liikkeelle, jotta saadaan käsitys siitä, miten halutaan organisaation rakenteet ja yhdessä tekemisen mallit jatkossa olevan. Kyse ei ole vain johtamisesta vaan myös johtotiimin omasta tekemisestä, eli miten tapaamiset, päätökset ja viestintä hoidetaan.

Vaikka itseohjautuva ja hierarkiton organisaatio on tätä päivää, on tietyt rakenteet aina olemassa. Joku päättää, yksilö tai ryhmä, yrityksellä on oltava jonkinlainen johtamismalli. Ylätason kuvaus ei riitä vaan asiat on avattava konkretiaksi. Organisaatiorakenne on aina olemassa, oli se millainen tahansa, ja se ohjaa johtamista, viestintää ja yleensä myös tavoiteasetantaa sekä palkitsemismalleja. Tämän kokonaisuuden ymmärtäminen on ensiaskel. Usein ymmärrys vaatii ensin oman oivalluksen, objektiivista näkemystä, jotta osaa nähdä ”johdon kuplan” ulkopuolelle.


Seuraava askel on osallistaa kaikki, itsensä johtamisen ja/tai esihenkilötyön näkökulmasta. Jokaisella on vastuu kulttuurista ja onnistumisesta yhdessä. Vain yhteisillä toimintamalleilla ja selkeällä viestinnällä sekä tavoitteilla varmistamme myös tasalaatuisen henkilöstökokemuksen. Kulttuuri syö strategiat aamupalaksi, ja brändit lounaaksi. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää tiedostaa henkilöstökokemuksen merkitys asiakaskokemukseen. Henkilöstökokemus syntyy mitä suuremmassa määrin juuri kulttuurista, ei siitä miten jokin asia on kirjattu käytäntöihin, vaan siitä miten kohtelemme toisiamme, johdamme, viestimme ja varmistamme että kaikille on tarvittava tieto ja ymmärrys oman työn tekemiseen, tavoitteiden saavuttamiseen ja omaan kehittymiseen.

HR-osaajamme voivat tukea johtoa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Johtamismallin kehittäminen ja sisäinen viestintä
 • Johtamiskulttuurin kehittäminen
 • Kulttuurisidonnaiset johtamisen periaatteet
 • Johtotiimin / johtoryhmän tapaamiset (agenda, sykli, viestintä)
 • Organisaatiosuunnittelu ja organisaatiomuutoksien läpivienti
 • Tuottava HR-organisaatio – miten kannattaa organisoitua, jotta HR-tekeminen on tuottavaa ja tehokasta?
 • Hallitus- ja johdon raportointi: olennaiset HR-tunnusluvut ja mittarit
 • Strategia osaksi päivittäistä johtamista, ketterät tavoite- ja kehityskeskustelumallit
 • Työhyvinvoinnin kokonaisuuden johtaminen ja kehittäminen
 • Muutostilanteiden tuki, tuki haastavissa tilanteissa
 • Palkka- ja palkitsemismallit sekä optio- ja omistajuusmallit (yhteistyössä CFO-osaajiemme kanssa)