Johdon kehittäminen

Johtamisen ja esimiestyön tukea muutoksiin ja arkeen

Johtaminen ja esimiestyö vaatii aikaa. Esimiehiin kohdistuvat odotukset ovat moninaisia, eri tahoilta tulevia ja usein vaativia. Johtamisella ja esimiestyöskentelyllä on suora vaikutus henkilöstön innostumiseen, suoriutumiseen ja hyvinvointiin, joten esimiehellä tulee olla riittävä osaaminen, työkalut ja tuki tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen. Myös esimiehen omasta jaksamisesta on pidettävä huoli.

HR-osaajamme voivat tukea johtoa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • Tuottava HR-organisaatio – miten kannattaa organisoitua, jotta HR-tekeminen on tuottavaa ja tehokasta?
  • Olennaiset HR-mittarit ja raportointi
  • Johtamiskulttuurin ja esimiestyön kehittäminen
  • Strategia osaksi päivittäistä johtamista
  • Työhyvinvoinnin kokonaisuuden johtaminen ja kehittäminen
  • Muutostilanteiden tuki, tuki haastavissa esimiestilanteissa
  • Palkitseminen

Ota yhteyttä, vahvistetaan yhdessä organisaatiotanne!