Talous- ja HR-osaajien rekrytointi

Hyvin tehty rekrytointi on pitkäaikainen ratkaisu, joka kasvattaa yrityksen liiketoimintaa tarjoten samalla työntekijälle mahdollisuuden kehittyä sekä työskennellä tehtävässä ja työyhteisössä, josta hän aidosti nauttii.

Yrityksen strategiaa tukeva rekrytointi vaatii suunnittelua ja oikeiden osaamistarpeiden tunnistamista. Kulttuurilähtöinen rekrytointi takaa, että oikeat tyypit kohtaavat oikean työpaikan ja -tehtävät. Otammekin rekrytointien suunnittelussa sekä toteutuksessa huomioon niin asiakkaan tavoitteet, vision sekä kulttuurin kuin etsityn henkilön osaamistarpeet. Rekrytointi tehdään ihmislähtöisesti huolehtien parhaasta mahdollisesta työnhakijakokemuksesta.

Rekrytoinnin toteutuksesta vastaa HR-konsultti ja hyödynnämme rekrytoinneissa tarpeen mukaan myös CFO-konsulttiemme osaamista. Meillä on ainutlaatuista toimialaosaamista talousjohdon ja -hallinnon sekä HR-asiantuntijoiden rekrytoinneista ja hyödynnämmekin kattavaa osaajapooliamme sekä verkostojamme näihin rooleihin oikeaa henkilöä etsittäessä. Mallimme on joustava ja voimme toteuttaa rekrytointeja ketterästi yhdessä sovitussa aikataulussa.

Autamme rekrytointiprosessissa kokonaisvaltaisesti:

  • Rekrytointisuunnitelman tekeminen – perehdymme huolellisesti avoimeen tehtävään, toimintaympäristöön, organisaatiokulttuuriin sekä organisaation arvoihin
  • Houkuttelevan ja selkeän työpaikkailmoituksen laatiminen
  • Oikeiden rekrytointikanavien valinta yhteistyössä asiakkaan kanssa - käytämme tarvittaessa suorahakua, verkostojamme sekä osaajapooliamme
  • Hakemuksien käsitteleminen luottamuksellisesti
  • Sopivimpien hakijoiden valinta
  • Hyvin suunnitellut ja valmistellut haastattelut
  • Tietojen ja suosituksien tarkistaminen
  • Valintapäätöksessä tukeminen ja asiakkaan sparraaminen
  • Laadukas ja työnantajamielikuvaa edistävä hakuviestintä läpi prosessin
  • Rekrytointiprosessien ja -osaamisen kehittäminen