Tavoitekeskustelut / Kehityskeskustelut

Tavoite- ja kehityskeskustelun tarkoituksena on tunnistaa työntekijän motivaatio, vahvuudet ja kehityskohdat sekä luoda yhteistä näkemystä siitä, mihin ollaan menossa ja miten sinne mennään.

Organisaatioista lähdetään tutkitusti* mm. seuraavien syiden takia:

 • 45 % kokee, ettei heitä huomioida tarpeeksi,
 • 31 % lähtee yrityksestä huonon johtamisen vuoksi,
 • 35 %:n kohdalla syyt liittyvät käytäntöihin, jotka estävät etenemistä.
 • Myös kehittymismahdollisuudet nousevat usein yhdeksi keskeiseksi syyksi.

Prosessi luodaan ja juurrutetaan organisaatioon yhteistyössä johdon ja tiiminvetäjien kanssa. Menetelminä projektissa on Kick Off, työpajat sekä sparraus. Tavoite- ja kehityskeskusteluprosessin jalkautuksen toteutuksesta vastaa nimetty Greenstepin HR-konsultti. Kick Off sekä työpajat pidetään sopimuksen mukaan asiakkaan järjestämissä tiloissa tai etänä. Greenstep käyttää apunaan työpajojen valmistelussa asiakkaan etukäteen lähettämää materiaalia.

Onnistuessaan tavoite- ja kehityskeskustelu:

 • kertoo työntekijöiden motivaatiosta,
 • auttaa tunnistamaan tiimin vahvuudet sekä kasvunpaikat,
 • luo työntekijälle näkymää tulevaisuuteen ja sitouttaa yritykseen ja
 • aidosti kehittää yritystä, kun onnistutaan kehittämään yksilöä ja tiimiä.

Miksi tarvitsemme tavoite- sekä kehityskeskusteluja?

 • Jatkuva kehittyminen on mille tahansa yritykselle menestyksen edellytys. Yritys kehittyy, kun sen osaajat kehittyvät.
 • Motivoitunut työntekijä palvelee asiakkaitaan paremmin ja siten ylläpitää luottamusta asiakkaan ja yrityksen välillä. Sitoutunut asiakas ostaa uudelleen

Yrityksissä, joissa on toimiva tavoitekeskusteluprosessi:

 • tehdään parempaa tulosta sitoutuneiden asiakkaiden kanssa,
 • työntekijät tietävät oman roolinsa yrityksen strategiassa ja visiossa ja toimivat yrityksen arvojen mukaisesti ja
 • työntekijät ovat motivoituneempia ja sitoutuneempia ja yrityksen vaihtuvuus pienenee.

(* https://www.lifehack.org/articles/work/5-reasons-top-talent-leave-their-jobs.html)