Tavoitekeskustelut / Kehityskeskustelut

Organisaatioista lähdetään tutkitusti* mm. seuraavien syiden takia: 45 % kokee, ettei heitä huomioida tarpeeksi, 31 % lähtee yrityksestä huonon johtamisen vuoksi, 35 %:n kohdalla syyt liittyvät käytäntöihin, jotka estävät etenemistä. Myös kehittymismahdollisuudet nousevat usein yhdeksi keskeiseksi syyksi.

Tavoite- ja kehityskeskustelun tavoite on tunnistaa työntekijän motivaatio, vahvuudet ja kehityskohdat sekä luoda yhteistä näkemystä siitä mihin ollaan menossa ja miten sinne mennään. Prosessi luodaan ja juurrutetaan organisaatioon yhteistyössä johdon ja tiiminvetäjien kanssa. Menetelminä projektissa on Kick Off, työpajat sekä sparraus. Tavoite- ja kehityskeskusteluprosessin jalkautuksen toteutuksesta vastaa nimetty Greenstepin HR-konsultti. Kick Off sekä työpajat pidetään sopimuksen mukaan asiakkaan järjestämissä tiloissa tai etänä. Greenstep käyttää apunaan työpajojen valmistelussa asiakkaan etukäteen lähettämää materiaalia.

Onnistuessaan tavoite- ja kehityskeskustelu:

  • kertoo työntekijöiden motivaatiosta,
  • auttaa tunnistamaan tiimin vahvuudet sekä kasvunpaikat,
  • luo työntekijälle näkymää tulevaisuuteen ja sitouttaa yritykseen ja
  • aidosti kehittää yritystä, kun onnistutaan kehittämään yksilöä ja tiimiä.

Miksi tarvitsemme tavoite- sekä kehityskeskusteluja?

  • Jatkuva kehittyminen on mille tahansa yritykselle menestyksen edellytys. Yritys kehittyy, kun sen osaajat kehittyvät.
  • Motivoitunut työntekijä palvelee asiakkaitaan paremmin ja siten ylläpitää luottamusta asiakkaan ja yrityksen välillä. Sitoutunut asiakas ostaa uudelleen

Yrityksissä, joissa on toimiva tavoitekeskusteluprosessi:

  • tehdään parempaa tulosta sitoutuneiden asiakkaiden kanssa,
  • työntekijät tietävät oman roolinsa yrityksen strategiassa ja visiossa ja toimivat yrityksen arvojen mukaisesti ja
  • työntekijät ovat motivoituneempia ja sitoutuneempia ja yrityksen vaihtuvuus pienenee.

(* https://www.lifehack.org/articles/work/5-reasons-top-talent-leave-their-jobs.html)

Ota yhteyttä, vahvistetaan yhdessä organisaatiotanne!