Netvisor on helppokäyttöinen ja monipuolinen taloushallinnon järjestelmä, jota me Greenstepillä suosittelemme useasti asiakkuuksissamme. Tutustutaanpa tarkemmin Netvisorin moninaisiin ominaisuuksiin!


Netvisorilla monimutkaisimmatkin kirjanpidon prosessit voidaan suorittaa hallitusti ja yksinkertaisella tavalla

Sähköinen tiliote

Netvisorin maksuliikennetoiminta kirjaa automaattisesti suoritukset ja maksut reskontraan ja kirjanpitoon sekä linkittää ne sähköiseen tiliotteeseen. Tiliöintisäännöt automatisoivat myös tiliotteen muiden maksutapahtumien kirjaukset. Tiliotetta voi koostaa halutulta aikaväliltä ja siitä voi porautua maksutapahtuman sisältöön.

Kirjanpito

Koska valtaosa tapahtumista siirtyy kirjanpitoon automaattisesti, päästään ajantasaiseen taloushallintoon ja talouden seurantaan kilpailukykyisin kustannuksin. Kirjanpidosta löytyy työkalut alv- laskelmien, jaksotusten, täsmäytysten sekä lukitusten hoitamiseksi. Valvonta- ja veroilmoitukset toimitetaan sähköisesti suoraan verottajalle.

Sähköinen tilinpäätös

Tilinpäätösvaiheessa tulostettava tasekirja ja siihen sisältyvät liitetiedot koostetaan Netvisorin tilinpäätöstoiminnolla. Hyväksymisen jälkeen kyseinen tilikausi lukitaan. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisen jälkeen voidaan muodostaa viranomaisille suunnattu sähköinen tilinpäätössanoma. Jokainen raportti voidaan kopioida muokattavaksi yleisimpiin tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmiin.

Kohdelaskenta

Netvisorissa on moniulotteinen kohdelaskenta, jossa sama tuotto tai kustannus on mahdollista kirjata usealle eri päätasolle, joille luodaan seurattavat alatasot. Näin voidaan luoda kohdelaskentamatriisi, joka palvelee erityisesti yrityksen sisäisen laskennan tarpeita. Kohdelaskenta on käytettävissä kaikissa moduleissa; myyntilaskuissa, ostolaskuissa, muistiotositteilla, työajankirjauksessa sekä palkanlaskennassa.


Sähköinen laskutus eliminoi turhat työvaiheet ja nopeuttaa laskujen käsittelyä huomattavasti

Netvisor mahdollistaa täysin sähköisen laskutuksen

Ohjelma säilyttää kaikki laskutuksen tapahtumat lainmukaiset kuusi vuotta. Laskumapit ja paperiarkistot ovat Netvisorin myötä historiaa. Netvisorin avulla yritys voi siirtyä sähköiseen laskutukseen ilman kalliita ja hankalia käyttöönottoprojekteja. Valmiin tiedonsiirtorajapinnan ansiosta yritys voi hyödyntää olemassa olevaa toiminnanohjausjärjestelmäänsä.

Myyntireskontra Netvisorissa

Netvisorin avulla yrityksen tarjoukset, tilaukset ja myyntilaskut voidaan luoda siellä, missä suorite syntyy. Kukin käyttäjä voi hoitaa oman laskutuksensa nopeasti ja vaivattomasti. Niille laskujesi vastaanottajille, jotka eivät ole vielä sähköisessä valmiudessa, voit tulostaa laskun itse tai antaa sen Netvisorin tulostettavaksi. Myyntitoiminto sisältää erinomaiset raportointi- ja seurantatyökalut. Suoraveloitusominaisuus, toistuvaislaskutus sekä korko- ja perintätoiminnot täydentävät palvelun kattavaksi laskutusjärjestelmäksi.

Ostoreskontra Netvisorissa

Netvisorissa ostolaskuja vastaanotetaan joko verkkolaskuina tai skannattuina. Näin perustiedot ovat valmiina järjestelmän käsiteltävänä ilman aikaa vievää, manuaalista käsittelyä. Palvelu tarjoaa kattavan näkyvyyden kaikkiin tapahtumiin laskun käsittelyn eri vaiheissa. Sen ansiosta ostolaskut voidaan asiatarkastaa, hyväksyä ja maksaa vaivattomasti. Palvelu muistuttaa käyttäjiä sähköpostilla, joka sisältää tiedot käyttäjän käsittelyä vaativista osto- ja matkalaskuista sekä linkin suoraan laskunäkymään. Ostolaskujen käsittelyyn sisältyy monipuolisia liiketoimintasääntöjä joiden avulla laskujenkäsittely tehostuu. Palvelu kattaa myös ulkomaiset valuuttalaskut. Ostolaskut ovat osa Netvisorin pysyvää ja älykästä sähköistä arkistoa, jonka tietoja voidaan hakea monipuolisilla hakuehdoilla ja niihin voidaan porautua kaikilta talousraporteilta.

Varastonhallinta Netvisorissa

Myynti- ja ostotapahtumat ovat kiinteä osa varastotapahtumiin perustuvaa varastonhallintaa. Tuotetietoihin määritetyt seuranta- ja oletusvarastotiedot sekä porautuva raportointi nopeuttavat ja helpottavat varastotilanteen seurantaa.


Henkilöstöhallinnon avulla tiedät, mihin yrityksen tärkeimmät ja samalla arvokkaimmat resurssit kohdistuvat

Henkilöstöhallinto

Netvisorin uusin sovelluspalveluosio tuo yhteiskäyttöiset työkalut yrityksen johdon, työntekijöiden ja palkanlaskijan ulottuville, kullekin omaan käyttötarkoitukseen. Yhdellä syötöllä tiedot saadaan resurssienhallinnasta palkanlaskentaan ja maksatukseen. Samalla vaivalla kirjanpito päivittyy myös sisäisen laskennan tarpeisiin ilman päällekkäistä kohdistustyötä.

Sähköinen matkalaskujen hallinta

Automatisoi kaikki matkalaskujen käsittelyprosessin vaiheet laskujen ja kuittien vastaanotosta ja skannauksesta, tarkastamiseen ja hyväksymiseen. Maksatus voidaan hoitaa suoraan tai palkanlaskennan yhteydessä. Samalla matkaajan palkanlaskentatiedot sekä kirjanpito päivittyvät automaattisesti. Kustannusten kohdistaminen laskentakohteille ja asiakkaille onnistuu helposti matkalaskuriveillä.

Kertasyötöllä työajanhallinnasta taloushallintoon

Siirtymällä Netvisorin sähköiseen työajanhallintaan saa yritys helppokäyttöisen ja saumattomasti taloushallintoon liitetyn prosessin käyttöön kaikille sidosryhmille. Samalla kun koko palkanlaskentaprosessi tehostuu, työajan raportointi ja suunnittelu helpottuu.

Tehokas palkanlaskenta

Netvisorin palkanlaskentaominaisuuksilla koko prosessi voidaan automatisoida ajastetusti haluttuun pisteeseen saakka aina palkkalaskelmien muodostamisesta maksamiseen ja kirjanpitoon päivitettynä. Työkalut pitävät sisällään palkanlaskennan ohjaamisen palkkamallien avulla, jossa hankalatkin tarpeet voidaan kaavahallinnan avulla huomioida.