Notes mobile hero Happy or not hero

Oppimisen ja kehittymisen trendit 2023

Syvenny L&D:n maailmaan!

Henkilöstön osaamisen kehittäminen eli Learning & Development on tärkeä organisaation menestyksen rakennuspalikka.

Toimiva L&D auttaa yksilöitä ja yrityksiä kasvamaan. Siksi kokosimme käyttöösi L&D-alan trendioppaan. 📗

Täytä alla oleva lomake ja saat maksuttoman oppaan käyttöösi!

Markkinointilupa*
LD trends 2023 mobile mockup

Vuoden 2023 L&D trendit

L&D opas 2023 on tiivis katsauksesi Learning & Development -toimintaan ja sen kehittämiseen organisaatiossanne. Saat L&D-ammattilaistemme näkemyksen mm. seuraaviin aiheisiin:

  • L&D:tä tukevan johtamisen tärkeimmät painopistealueet tänä vuonna
  • Suosituimmat oppimisen tavat juuri nyt
  • Parhaat vinkkimme L&D:n kehittämiseen organisaatiossanne

Maksuton opas kaikille L&D:stä kiinnostuneille

L&D-toiminnan hyödyt

Vinkit L&D:n kehittämiseen

L&D:tä tukevan johtamisen trendit

Trendaavat oppimisen tavat

Mitä on L&D?

L&D ei ole vain koulutustilaisuuksia, eikä varsinkaan sitä, että henkilöstön jäseniä lähetetään yksitellen organisaation ulkopuolisiin koulutuksiin. L&D on jatkuvaa oppimisen mahdollisuuksien rakentamista organisaation sisälle, osaksi arjen toimintaa.

Se on koulutuksia, workshoppausta ja mentorointirakenteita. Se on työnkiertoa, coachausta ja sparrailua kollegan kanssa. Se on case-harjoittelua aidoissa tilanteissa sekä erilaisia verkottumiseen ja tiedon jakamiseen rakennettuja prosesseja ja rakenteita. Se on eri järjestelmistä saatavaa dataa ja sen hyödyntämistä sekä osaamisen hallintaa esimerkiksi Learning Management System (LMS) hyödyntämällä. Se on jokapäiväistä työn arkea, jossa kehitetään yksittäisen henkilöstön jäsenten osaamista ja organisaation toimintakykyä.

Suuri osa L&D-työstä on johdon tukemista, toiminnan suunnittelua ja oppimisen paikkojen rakentamista organisaation arkeen.

L&D pitää huolta osaamisesta, joka luo kilpailukykyä. Houkutteleva työnantaja panostaa henkilöstön kehittymismahdollisuuksiin ja pystyy näyttämään todeksi, miten nykyisten ja potentiaalisten työntekijöiden osaamisesta pidetään huolta.

Ajankohtaisia koulutuksia