Yhteisen tekemisen malli ja selkeys prosesseihin – henkilöstökoulutus innosti NTRNZ median oppimaan yhdessä

Greenstep ntrnz3

NTRNZ media on markkinointiin ja sisällöntuotantoon erikoistunut luova talo. Parhaiten heidät tunnetaan tv-sarjoista Vaietut arktiset sodat ja Eränkävijät, eikä syyttä – sarjat ovat kahmineet viime vuosina useampia Venla-ehdokkuuksia ja -patsaita. Kasvua ja menestystä kohdannut yritys sai selkeyttä sisäisiin prosesseihinsa Greenstep Academyn koulutuskokonaisuudesta.

Oululaisen NTRNZ median toiminta koostuu kahdesta pääosa-alueesta, mainostoimistosta ja tuotantoyhtiöstä, ja yritys toteuttaakin projekteja laidasta laitaan perinteisemmästä markkinoinnista ja yritysilmeistä erilaisin sarjoihin ja formaatteihin. Ensi vuonna 20-vuotispäiväänsä juhliva yritys on kasvanut hurjaa tahtia viime vuosina niin henkilöstön määrässä kuin projektien koossa. Kasvun myötä ajankohtaiseksi tuli selkeyttää yrityksen sisäisiä prosesseja, johtamista ja viestintää.

”Tuli tarve kasvaa yrityksenä aikuiseksi. Kun tiimi ja tuotannot kasvoi, todettiin, että tämä vanha malli ei enää toimi. Tekemisen tapaa piti yhtenäistää, ja piti saada yhteinen näkemys, että mitä täällä oikein tehdään”, toteaa Hanna Mustonen, NTRNZ median toimitusjohtaja. ”Meillä on niin laajasti palveluita ja osaamista, että pakko oli jotenkin löytää se punainen lanka. Kun on ollut jo vuosia tässä mukana, niin on itse liian syvällä näkemään, että miten tätä pitäisi muuttaa. Oli aivan mahtavaa saada ulkopuolinen ammattilainen avuksi”, hän lisää.

Tiimin kasvaessa johtamista piti yhdenmukaistaa

Kasvusta seuranneiden haasteiden ratkaisemiseksi Greenstep Academy toteutti NTRNZ medialle koulutuskokonaisuuden, jossa yrityksen prosesseja ja johtamiskäytäntöjä kirkastettiin. Monialaisen ja luovan yrityksen johtaminen oli ennen ollut hyvin yksilöllistä, ja eri projektit seurasivat omia prosessejaan.

”Hoksattiin, että meillä on yksittäisiä ihmisiä, joilla on pitkä historia talossa, mutta töitä on tehty vähän kuin omissa kuplissaan. Meillä ei ollut yhtenäisiä malleja johtaa. Tiimille on tosi hämmentävää, jos yksi hallinnoi projekteja yhdellä tavalla, toinen toisella ja kolmas kolmannella”, Mustonen toteaa.

Koulutuksien aikana eri projektinjohtajat määrittelivät Heli Häyrysen johdolla omasta johtamisestaan hyvät käytännöt ja ne tavat, joita voitaisiin vielä parantaa. Tuloksena oli yhteisesti sovittu tapa toimia ja viestiä.

Henkilöstön yhteiset työpajat ratkaisivat projektinhallinnan ongelmat

Matalahierarkkiselle NTRNZ medialle oli myös tärkeää, että työntekijöiden ääni tuli kuuluviin ja koko henkilöstö osallistettiin kehittämisprosessiin. ”Minusta oli mahtavaa, kun Heli sanoi meille, että tämähän ei ole vain johdon tehtävä, vaan teidän kaikkien. Siitä tuli monelle sellainen ahaa-elämys, että eihän tätä tehdä meille valmiiksi, vaan tämä on osa kaikkien työtä”, sanoo koulutuksiin osallistunut copywriter Hanna Isola.

Siksipä koko henkilöstölle järjestettiin kolme yhteistä työpajaa, jossa keskusteluja käytiin yhteisesti Helin johdolla. Koska yrityksen toiminta jakautuu hyvin erityylisiin projekteihin, oli tärkeää, että projektitiimit sekoitettiin keskenään. ”Meillä on kokeneita projektinvetäjiä ja tekijöitä, jotka ei välttämättä ole äänessä koko porukan edessä, mutta joilla on tietoa ja taitoa todella paljon”, Isola selittää.

Työpajatyöskentelyn seurauksena kaikki aikaisemmin käytetyt prosessit käytiin läpi uusin silmin, ja pian huomattiin, että eri toimintatavoissa olikin paljon yhteistä.

”Hoksattiin, että prosesseissa on tosi paljon yhdistäviä asioita, joita lopulta päädyttiin viilaamaan. Siitä syntyi yksi meidän koko toimintaa läpileikkaava prosessimalli. Huomattiin, että ei tarvitsekaan tehdä neljällä eri tavalla, kun on yksi toimiva malli, joka mukautuu eri tarpeille”, kuvailee Mustonen koulutusten antia.

Koulutus valmisti yrityksen kansainvälistymisen ja kasvun tarpeisiin

Uudenlaisesta selkeydestä johtamiskäytännöissä ja prosesseissa on ollut NTRNZ medialle jo paljon hyötyä. Koulutus on tarjonnut raameja ja selkeyttä koko tekemiseen, mistä on paljon apua yrityksen tulevaisuudensuunnitelmissa. ”Olemme kansainvälistymässä ja tulevaisuudessa työstämämme tuotannot ovat vieläkin suurempia, joten pohjan pitää olla selkeä, jotta pystymme vastaamaan uusiin tarpeisiin”, selittää Mustonen.

Greenstep Academyn koulutukseen NTRNZ media on ollut enemmän kuin tyytyväinen. ”Annetut aikaikkunat riitti, saatiin tehtyä kaikki, mitä oli suunniteltu ja pysyttiin aikatauluissa. Jos piti hienosäätää tai fiksata jotain, kaikki onnistui”, Mustonen kertoo. ”Minusta se kertoo tosi paljon, että kaikki työntekijät tulivat paikalle kaikilla kerroilla, innostus ei hiipunut. Se kertoo siitä, että koulutus tuli tarpeeseen ja oli juuri sitä mitä haettiinkin”, hän tiivistää.