Greenstep tukena Taideyliopiston fuusiossa

Taideyliopisto

Sibelius-Akatemia, Kuvataideakatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät Taideyliopistoksi vuoden 2013 alussa. Greenstepin avulla toteutettiin talouden ja hallinnon uudistaminen fuusion ja sitä edeltäneen organisaatiomuutoksen yhteydessä.

Vuonna 2012 Sibelius-Akatemian rehtori Tuomas Auvinen oli uudenlaisen haasteen edessä: Sibelius-Akatemia, Kuvataideakatemia ja Teatterikorkeakoulu olivat fuusioitumassa Taideyliopistoksi. Fuusion jälkeen Sibelius-Akatemiassa dekaanina toimineen Auvisen tehtävänä oli valmistella Sibelius-Akatemia fuusioon ja johtaa fuusiota edeltävää organisaatiomuutosta. Hän sai tehtäväkseen selkeyttää ja yksinkertaistaa organisaatiota. Muutokseen tarvittiin tehokas yhteistyökumppani, joka kykenisi katsomaan Sibelius-Akatemian talousjohtoa ja talousorganisaatiota uusin silmin. Greenstep ja Tore Teirin vetämä ryhmä valikoitui kumppaniksi.

Tuomas Auvinen kertoo videolla yhteistyöstä Greenstepin kanssa:


Tehokas ja luotettava kumppani muutoksessa

Organisaatiomuutos kesti kahdeksan kuukautta, ja sinä aikana Sibelius-Akatemiassa toteutettiin useita suuria muutoksia: budjetointijärjestelmä uusittiin, otettiin käyttöön jaksotettu budjetointi ja yliopistoympäristössä uudenlainen kuukausiraportointi.

Greenstepin tiimin laskelmat ja nopea reagointi auttoivat myös suurissa mm. kiinteistöihin liittyvissä kustannushaasteissa. Muutokseen oli varattu aikaa reilun vuoden verran ja yhteistyön tuloksena kaikki asetetut tavoitteet saavutettiin lyhyessä ajassa.

Onnistuneen organisaatiomuutoksen jälkeen Taideyliopistolla oltiin tyytyväisiä erityisesti Greenstepin nopeuteen, tehokkuuteen ja luotettavuuteen, joten yhteistyötä jatkettiin myös fuusion jälkeen. Greenstep huolehti Taideyliopiston talousjohtajan ja controllerin työtehtävistä Taideyliopiston omien työntekijöiden rekrytointiin asti.

"Voin lämpimästi suositella Greenstepiä kumppaniksi uudistustyöhön. Siihen muutokseen, jossa siirrytään vanhakantaisemmista jähmeämmistä organisaatioista helposti reagoiviin, hyvällä informaatiolla johdettuihin, moderneihin organisaatioihin", Tuomas Auvinen kertoo.