Greenstep accelererar tillväxten på Åland!

5 G8 A4030

Greenstep har sedan år 2021 haft ett kontor mitt på Åland, ön mitt emellan Finland och Sverige. Verksamheten inleddes med två anställda och har nu ökat till åtta med planer på ytterligare förstärkning.

Efter en försiktig start har verksamheten nu tagit fart på allvar. Det har skett flera rekryteringar, nya kunder har tillkommit och engagemanget inom företaget är stort. Partner Sara Winberg har varit med från starten.

Det är jätteroligt att få vara med på Greensteps tillväxtresa på Åland! Vi startade verksamheten här under pandemin och jag jobbade ofta ensam hemifrån. Nu är vi ett bra team och det är så roligt att komma till kontoret.” - Säger Sara Winberg

En av de senaste rekryteringarna är Katarina Sundberg, som har tagit sig an rollen Growth Development Manager.

Katarina Sundberg Greenstep
Min roll, som handlar om både tillväxt och utveckling, innehåller många olika delar. Just nu har fokus varit på rekrytering, marknadsföring och förstås att lära mig allt om Greenstep och de tjänster vi erbjuder.” - Säger Katarina Sundberg

Sara berättar att det finns en tradition på Åland som grundar sig i att man klarar sig själv. Det kan så klart skapa utmaningar för oss som partner, att outsourca delar av sin verksamhet kan kännas främmande. Men vi försöker bryta det och visa vår kompetens.

“Greenstep med alla experter och tjänster är ett bra komplement för företagen här på ön.” tillägger Sara.

Greenstep är inte “bara” en redovisningsbyrå eller en byrå överhuvudtaget, vi är en tillväxtpartner som erbjuder väldigt många olika tjänster och har ett stort nätverk av experter. Vissa av våra tjänster finns säkerligen redan på Åland idag, men inte samlat hos en och samma leverantör och inte med experter i flera länder som Sverige, Finland, Norge och Estland.

Genom att vi finns på Åland mitt emellan Sverige och Finland, kan vi serva företag i båda länderna. Till exempel svenska kunder som etablerar sig i Finland och vill ha svenskspråkig service.” - Säger Sara

Framåt vill vi utöka servicen på Åland så att vi lokalt kan erbjuda majoriteten av Greensteps tjänster. Det betyder att vi under sommaren och hösten kommer att rekrytera fler experter till vårt team, arrangera ett eller flera evenemang samt satsa på att nätverka med lokala företag.

“Under år 2023 kommer de åländska företagen att få lära känna oss bättre, bli nyfikna och känna ett förtroende att anlita oss som partner.” - avslutar Katarina

Det finns många företag på Åland idag som verkar internationellt. Där ser vi självklart potentiella samarbeten. Fördelen med Greenstep är att utveckling sker snabbt för att möta olika krav som ställs på olika verksamheter, till exempel alla kommande krav på hållbarhetsrapportering.