Skattetjänster som en del av företagets tillväxtresa

Elisa5 OK small

Greensteps skatte- och affärsjurist Nathalie Boquist berättar om Greensteps skattetjänster samt om olika situationer där företag kan behöva ta hjälp av en skattespecialist.


Greenstep erbjuder mångsidiga tjänster inom redovisning, ekonomi och lön. För att kunna hjälpa företag att växa på ett omfattande sätt har vi även satsat mycket på utvecklingen av skatte- och affärsjuridiska tjänster, eftersom dessa är starkt förknippade med all ekonomisk verksamhet. Genom att ha alla expertområden ”in-house” kan vi på ett helhetsmässigt och effektivt sätt arbeta för att komma fortare framåt samt identifiera effektiviseringar och utvecklingsområden i kundens verksamhet. Med rätt skatteåtgärder kan företaget undvika tråkiga överraskningar och försäkra att framtida planer fungerar korrekt också ur beskattnings- och juridisk synvinkel.

Vi erbjuder skattetjänster åt allt från nybildade företag till stora koncerner. Oavsett storlek eller bransch kommer det under ett företags livscykel kontinuerligt situationer där man behöver hjälp av en skatteexpert. Typiska situationer där beskattningsfrågor blir aktuella är vid bolagsbildningen eller när det inom företaget sker en förändring av något slag. Det kan till exempel handla om byte av bolagsform, omstruktureringar inom koncernen eller generationsskiften. Med hjälp av kunskap och en bred erfarenhet av skattefrågor kan en skattekonsult snabbt se helheten och identifiera var kunden behöver stöd. Skattespecialisten ger konsultativ rådgivning, fungerar som myndighetskontakt och tar ansvar för både den skattemässiga optimeringen och upprättandet av nödvändiga affärsjuridiska avtal.

En annan vanligt förekommande situation där företag behöver hjälp av en skatteexpert är vid expandering och internationell verksamhet. När verksamheten expanderar utomlands kommer oundvikligen också internationella beskattningsfrågor med i bilden. Till exempel momsrelaterade frågor kring internationell handel kan bli aktuella, eller så behöver man svar på frågor om inkomstbeskattning i ett annat land. Oavsett vad det handlar om specifikt lönar det sig att noggrant gå igenom alla frågor relaterade till internationell verksamhet med en skatteexpert.

Med kontor både i Sverige, Finland och Estland samt globalt stöd från affärsnätverket MSI Global gör att vi håller oss uppdaterade på internationella skattefrågor. Vi är också specialiserade på expandering till Sverige och erbjuder en väl fram- och inarbetad pakettjänst för att snabbt kunna hjälpa internationella företag att starta upp verksamhet i Sverige.

Tveka inte att ta kontakt för mer information om våra skattetjänster!