Emma utförde sin LIA-period på Greenstep i Mariehamn

Banner praktikant Åland

LIA (lärande i arbetet) är en viktig del av utbilningen för en studerande. Det ger en chans att tillämpa nya kunskaper i praktiken och samtidigt få en bild av arbetslivet inom den bransch man studerar. I den här artikeln får ni träffa Emma Dahlin, som utförde sin LIA-period på Greenstep i Mariehamn under våren 2024.

Emma Dahlin läser sitt tredje år på merkonomutbildningen inom affärsverksamhet på Ålands Yrkesgymnasium. För att få tillämpa och utveckla kunskaperna inom ekonomi och affärsverksamhet i en verklig arbetsmiljö hör det till studierna att utföra en LIA-period på ett företag, och Emma valde att göra den på Greenstep.

Vad handlar LIAN om, Emma?

LIA-perioden en möjlighet för mig att i en verklig arbetsmiljö tillämpa och utveckla mina kunskaper inom områden som kräver spetskompetens.

Vad har du lärt dig om branschen och Greenstep?

Här har jag fått förstklassigt mentorskap från handledare som är engagerade att hjälpa en att växa och utvecklas inom flera områden som kräver spetskompetens. Jag har under denna tid fått en djupare förståelse för företagets verksamhet och kultur och hur de arbetar för att leverera kvalitetstjänster inom ekonomistyrning och redovisning på spetsnivå.

Greenstep arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål och jag är imponerad av deras engagemang och arbete med att hjälpa kunderna optimera sina finansiella processer och uppnå sina affärsmål!

Emma (i mitten) tillsammans med sina handledare Sara Winberg och Katarina Sundberg på kontoret i Mariehamn.

Vad tar du med dig från denna period?

En av de mest imponerande aspekterna av Greenstep som jag tar med mig är deras företagskultur, från första dagen har jag känt mig välkommen och uppskattat den öppna kommunikationen och den starka teamandan som genomsyrar företaget.

Min LIA-period hos Greenstep har varit en fantastisk och lärorik upplevelse. Jag har fått lära mig nya färdigheter och fått feedback och vägledning längs vägen för att främja både personlig och professionell utveckling, denna erfarenhet har också gett mig självförtroende inför min framtida karriär inom ekonomi och affärsverksamhet.

Jag är övertygad om att den kompetens jag har utvecklat hos Greenstep kommer att vara till stor nytta för mig i framtiden.