Lärandehanteringssystem som stöder Greensteps kompetensutveckling

Greenstep digitaalinen oppimisymparisto learn365
Marjut joentausta marjava

Marjut Joentausta-Marjava

L&D Consultant

I september 2023 började vi på Greenstep använda ett lärandehanteringssystem (Learning Management System =LMS) från Zensai (förut LMS365). Det skapar många möjligheter att stödja utvecklingen och den professionella tillväxten av våra experter. Arbetslivet förändras snabbt, och med hjälp av ett LMS kan vi snabbt svara på dessa förändringar och erbjuda högkvalitativa L&D-evenemang som är lättillgängliga för våra experter.

Varför behövde vi ett lärandehanteringssystem?

Vårt företag har vuxit snabbt, och när antalet experter ökade blev hanteringen av L&D-evenemang mer komplex. Med LMS kan vi i realtid följa alla L&D-evenemang som erbjuds till anställda och deras deltagandeaktivitet. Vi kan också skapa godkännandekedjor, till exempel för att godkänna deltagande i utbildning. Vi får uppdaterade rapporter om olika aktiviteter och deltagande, och vi kan också automatisera vissa hanteringsuppgifter.

LMS ger många möjligheter att skapa olika lärandeprocesser. Vi har skapat utbildningsvägar, individuella live-utbildningssessioner som kan genomföras antingen online via video eller på plats på våra kontor, och självstudie e-learning-kurser. Våra anställda kan enkelt hitta alla L&D-evenemang på en plats, och systemet kan användas på olika enheter.

Hur ser implementeringsprocessen ut?

Implementeringen av ett LMS kräver bekantskap och tid, eftersom inte alla system som finns på marknaden är lämpliga för allas behov. Vi identifierade först de viktigaste kriterierna för vad vi behövde och bekantade oss sedan med olika system och deras funktioner.

Efter att ha valt systemet studerade vi det valda LMS:s operativa möjligheter och testade det i en sandbox-miljö. Vi började sedan planera vilken tidigare information vi skulle föra in i systemet och hur man bygger allt innehåll. Lärandet om systemet pågår fortfarande, och vi utvecklar ständigt våra metoder och skapar mer varierat innehåll för att stödja våra anställdas lärande.

Vi kan också hjälpa våra kunder att välja och implementera ett LMS. Vi har också pedagogisk expertis i hur man ökar attraktiviteten för utbildning, hur man motiverar elever och hur man förbättrar lärandet i kundens befintliga digitala lärandemiljö.

Kolla in våra L&D-tjänster: Greenstep Academy