Gemensamma aktiviteter

På Greenstep har vi ett mångsidigt kunnande inom ekonomiförvaltning. Vi arbetar mycket i team, vi hjälper våra kollegor och vi delar dagligen information och kunskap med varandra. Genom öppenhet, diskussioner, gemensamma fester och evenemang värnar vi om gemenskapen inom företaget. Med noggranna rekryteringsprocesser kan vi även vara säkra att de personer vi anställer passar in i företaget och kulturen.

Utvecklingen av kunskap börjar redan under introduktionsdagarna

På Greenstep satsar vi mycket på våra noggranna rekryteringsprocesser och vid varje rekryteringsprocess träffar flera nuvarande anställda de potentiella nya kollegorna. Det är därför naturligt att också introduktionsprocessen är en nyckelfaktor i rekryteringen. Genom standardiserade introduktionsdagar försäkrar vi att de nya anställda på Greenstep får tillräcklig information om företagets kvalitetskrav samt omfattande information om de arbetsverktyg de behöver använda för att kunna sköta sina uppgifter.


Lärande och utbildning

Att lära sig nya saker och att utmana sig själv är en del av det dagliga arbetet när man jobbar med intressanta kundprojekt. Förutom detta bör varje anställd på Greenstep även delta i utbildningar minst två dagar i året, men i praktiken deltar många i flera än så. Vi ordnar både aktuella utbildningar och utbildningar som fördjupar det egna kunnandet. Utbildningarna sköts av vår egen Greenstep Academy.

Greensteps snabba tillväxt de senaste åren har kompletterats av Greenstep Academy, som fokuserar på utbildning av ekonomi- och HR-personal, eftersom vi vill erbjuda vår personal en arbetsmiljö som genuint stöder individens utveckling och professionella tillväxt. Greenstep Academys kärna ligger i att utbildningarna är aktuella, insiktsfulla för deltagarna och att de ordnas i moderna utbildningsmiljöer med moderna, pedagogiska lösningar. Läs mer om Greenstep Academy (på finska).


Gemensamma aktiviteter

Att dela information och kunskap, öppenhet, diskussioner är några av de sätt som vi värnar om gemenskapen på Greenstep. Gemenskapen upprätthålls förstås också av gemensamma fester och evenemang. Vi har flera evenemang som redan blivit återkommande traditioner, t.ex. kräftskivor, poker-kvällar, julfester och bokslutsfester. Varje vecka ordnas också en genemsam fredagsfika, där vi njuter av något gott samtidigt som vi kan utbyta några ord med varandra. Som motvikt till fika och fester deltar vi också gärna i olika idrottstillställningar, till exempel olika lopp och vi tävlar också sinsemellan i att cykla och gå till arbetet. Vi erbjuder också våra anställda motionssedlar för att uppmuntra till motion också på fritiden.