Anne Kulla - Greensteps nya team leader i Vasa

Vaasan toimisto 7 small

Anne Kulla började jobba på Greenstep i mars och hon ansvarar för personalens och affärsverksamhetens utveckling i Vasa. Förutom det fungerar hon som konsult och hjälper våra kundföretag med olika utvecklings- och tillväxtprojekt.


Berätta lite om din bakgrund

Jag har jobbat som revisor i över 20 år och därmed även fungerat som diskussionspartner för olika entreprenörer och ekonomiavdelningar. Senast jobbade jag som kontorschef på KPMG i Vasa vid sidan av arbetet som CGR-revisor. Innan det har jag även fungerat som Knowledge manager på KPMG, där det hörde till mina uppgifter att reda ut knepiga frågor samt informera och hålla skolningar om regelverksförändringar inom branschen. På basen av mina erfarenheter brukar jag säga att ett bokslut är juridik i form av siffror.


Med vilka typer av uppgifter jobbar du på Greenstep?

Jag fick äran att ansvara över Greensteps team i Vasa och kommer att jobba med att utveckla kunskapen och affärsverksamheten här. Teamet består av ca 20 experter som jobbar med allt från bokföring och löneräkning till CFO-tjänster och systemimplementering. Redan nu har jag insett att jag inte kommer att kunna undvika knepiga frågor här heller, eftersom man på Greenstep i Vasa sköter väldigt utmanande projekt med bland annat tillväxtföretag i huvudstadsregionen. Dessa företags olika tillväxtskeden för med sig en hel del utmaningar att tackla.


I vilka ärenden kan våra kunder ha nytta av ditt kunnande?

Gränsområdet mellan ekonomi och juridik är mitt specialistområde och jag tycker om att fokusera på helheten – dess möjligheter och utvecklingsområden. Jag lyssnar gärna på företagshistorier och inspireras av att kunna identifiera möjliga problemområden och sedan hitta lösningar för att förbättra dessa. Det kan handla om allt från ekonomiprocesser och systemgränssnitt till företagsstrukturer eller förvaltningsrutiner.


Vad förväntar du dig av arbetet på Greenstep?

Jag uppskattar verkligen att jag på Greenstep har möjligheten att fritt hjälpa företag med deras olika utvecklingsbehov och projekt. I mina tidigare jobb har det funnits ett starkt krav på att vara oberoende, men nu får jag själv också vara med och påverka. Förhoppningsvis kommer framtida projekt bestå av mycket digitalisering i olika former!För mer information:

Anne Kulla
+358 40 709 2934
anne.kulla@greenstep.fi