Sijoittajaraportointi

Me autamme sijoittajaraportoinnin kanssa

Sijoittajaraportointi vaatii kohtuullisen paljon työtä. Greenstep hoitaa oikea-aikaisesti ja ammattitaitoisesti rahaston raportoinnin EVCA-periaatteiden mukaisesti.

Eurooppalaisten sijoitusrahastojen kattojärjestö European Venture Capital Association suosittelee jäsenrahastojaan raportoimaan standardisoitujen periaatteiden mukaan, joista tällä hetkellä suositeltu ohjeistus on IPEV Investor Reporting Guidelines (korvaa aiemman EVCA-standardin). Raportoinnin tarkoitus on yhtenäistää rahastojen raportointia, sekä määrittää raportoitava tieto rahaston sidosryhmille, jotta muun muassa eri rahastoihin sijoittava sijoittaja voi verrata rahastojen suoritusta samoin kriteerein ja tiedoin. Kohdeyritykset ovat harvoin julkisia ja sijoittajan on kyettävä luottamaan raportin tietoihin. Standardoitu raportointimalli huolehtii siitä, että tieto on oikein raportoitu ja että sitä on riittävästi. Lisäksi on tärkeää, että raportoitu tieto on johdettavissa rahaston kirjanpidosta. Moni sijoittajataho vaatii rahastoa raportoimaan standardisoitujen periaatteiden mukaisesti ennen kuin voivat rahastoon sijoittaa. Näin toimivat muun muassa julkisin varoin rahastoihin sijoittavat tahot.

Sijoittajaraportointi IPEV-standardin mukaisesti vaatii kohtuullisen paljon työtä. On oltava tarkkana, että kirjanpito on johdonmukaista. Lisäksi on tiedettävä, mitä ja koska sijoittajat ovat sijoittaneet sekä pidettävä kirjaa korkotason kehityksestä. Pienellä pääomasijoitusrahastolla ei välttämättä ole tarvittavia resursseja. Raportointi tehdään kerran kvartaalissa, joten tämä kannattaa ulkoistaa.

Sijoittajaraportti on luonteva jatko kirjanpidolle. Tiedon keräämiselle, työstämiselle ja raportoinnille on olemassa valmiit toimintatavat.

Olemme myös kehittäneet automatisoituja ratkaisuja tehostamaan raportointia.


Meiltä saat apua sijoittajaraportointiin!