GS Espoo

Voimakkaassa kasvussa oleva erilainen taloushallinnon palveluja tarjoava yritys Espoossa.

Kasvuyrityksiin erikoistunut tilitoimisto on toiminut vuodesta 2010. Greenstep perustettiin, koska Suomesta puuttui kasvuyrityksiin erikoistunut palveluntarjoaja, joka pystyy laaja-alaisesti auttamaan yrityksiä heidän talousasioissa. Yksi tärkeimmistä taloustehtävistä yrityksen alkuvaiheessa on rahoituksen hakeminen ja sen varmistaminen. Sijoittajien saaminen uskomaan yrityksen ideaan vaatii luotettavuutta myös luvuilta. Juuri tähän Espoon Greenstep tarjoaa apuaan.

Toimipiste GS Espoo
Keilaranta 5,
02150 Espoo
+358408443322
 • Sähköinen vai perinteinen kirjanpito?

  Greenstep uskoo vankasti sähköiseen taloushallintoon. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen (Tieken) mukaan sähköinen taloushallinto tuo paitsi kustannushyötyjä myös kokonaan uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan. Päätöksenteko nopeutuu ajantasaisen taloustiedon myötä.

  Espoon tilitoimisto tarjoaa toki perinteistä tilitoimistopalvelua: maksuliikenteen hoitoa, laskutusta, ostoreskontraa, varastovalvontaa, kirjanpitoa tilinpäätöksineen, palkanlaskentaa, veroilmoitusten laatimista – mutta käytössä on täysin sähköinen taloushallintojärjestelmä, joka tekee mahdolliseksi sujuvan yhteistyön toimiston ja asiakkaan välillä. Kaikki tarvittavat toiminnot ovat yhdessä järjestelmässä, mikä takaa tehokkaan ja nopean palvelun. Asiakas saa tarkastella laskuja, pankkitiliä ja ajantasaista kirjanpitoa omalta koneeltaan, silloin kun ehtii ja haluaa.

  Espoon Greenstep on siitä erilainen tilitoimisto, että se pystyy aidosti ja oikeasti tuottamaan lakisääteisen kirjanpidon lisäksi lisäarvoa yrityksille. Greenstepin Espoon toimisto tarjoaa controller- ja talouspäällikköpalvelua: käytännössä asiakas voi saada johtotiimiinsä osa-aikaisen huippuammattilaisen raportoimaan, analysoimaan, suunnittelemaan talouden prosesseja tai vaikkapa kartoittamaan rahoitusvaihtoehdot ja avustamaan rahoituksen hakemisessa. Asiantuntijan avulla rahoituksen saaminen helpottuu. Greenstepin asiantuntijat voivat myös yrityskauppatilanteissa tehdä ostajalle due dilligence -selvityksen yrityskohteen tilasta. Erikoisosaamista on myös Tekes-raportointi, josta hyvin monet Espoon Greenstepin asiakkaat ovat hyötyneet.

 • Minkälainen on meidän mielestämme hyvä asiakassuhde?

  Greenstepin Espoon toimiston väki pohti yhdessä, millainen on hyvä asiakassuhde. Määritelmät taitavat sopia mihin tahansa ihmisten väliseen suhteeseen: molemminpuolinen kunnioitus, luottamus, kyky tasapuoliseen vuorovaikutukseen, sopimuksista kiinnipitäminen ja riittävä tiedottaminen. Tällaisia asiakassuhteita Espoon toimistossa on paljon ja se johtuu varmasti pääosin siitä, että alusta alkaen määritellään selkeästi vastuut ja työnjako asiakkaan ja toimiston välillä.

  Kun Espoon toimistoon tulee uusi asiakas, hänen kanssaan käydään yksityiskohtaisesti läpi sisäänottoprosessi. Asiakkaalle annetaan lista aloitusta varten tarvittavasta informaatiosta ja niistä toimenpiteistä, mihin hänen on ryhdyttävä, jotta liittyminen uuteen järjestelmään onnistuu. Asiakas sitoutuu omalta osaltaan noudattamaan Espoon tilitoimiston kanssa laadittua sopimusta ja alan yleisiä sopimusehtoja.

 • Kenelle Greenstepin palvelu on tarkoitettu?

  Espoon Greenstep on vahvasti suuntautunut kasvuyritysten taloushallinnon palveluntarjoajaksi. Pienille toiminimiasiakkaille on tarjolla parempia vaihtoehtoja kuten Aallon tilitoimisto tai Yrityspalvelu Profitcount. 

  Virossa toimivia yrityksiä auttaa Tuokko yhtiöt ja Itämerta ympäröivissä maissa toimii Accountor.

 • Miten tiedät, että Greenstep tekee laadukasta työtä?

  Kuka tahansa voi perustaa tilitoimiston ja ryhtyä tarjoamaan taloushallinnon palveluja. Suomen Taloushallintoliitto ry on auktorisoitujen tilitoimistojen valtakunnallinen toimialajärjestö, jonka päämääränä on kehittää tilitoimistoalaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Liiton jäsenillä on noin 800 auktorisoitua jäsentoimipaikkaa. Taloushallintoliiton jäsenyritykset hoitavat lähes 130 000 suomalaisen yrityksen ja yhteisön taloushallintoa. Greenstep on Taloushallintoliiton auktorisoitu jäsenyritys. Liiton valvonnan lisäksi yritys tekee myös omaa laadunvalvontaa. Tämän varmistavat yhtiön palveluksessa olevat KHT-tilintarkastajat. Sisäisellä koulutuksella ja laadunvalvonnalla varmistetaan kirjanpidon tasainen laatu. Etäkäyttöinen ohjelma ja kirjanpitojen sähköisyys on edellytys näin laajalle laadunvalvonnalle.

  Tilitoimistojen liiketoiminta pohjautuu luottamukseen

  Asiakas uskoo talousasioiden hoitamisensa luotettavalle kumppanille, jolta saa raportit ajallaan ja vastaukset niin kirjanpitoa kuin verotustakin koskeviin kysymyksiin. Mikäli tämä suhde kokee kolauksen, luottamuksen rakentamiseen menee oma aikansa ja usein asiakas päätyy vaihtamaan tilitoimistoa. Tämän takia Espoon tilipuolella uskotaan vahvasti laadunvalvontaan ja sen tuomiin hyötyihin. Useat asiakkaat ovat olleet vaikuttuneita Greenstepin laadunvalvontaprosessista ja sitä pidetään tärkeänä erottumisena tilitoimistomarkkinoilla.

 • Miksi onnelliset työntekijät = onnelliset asiakkaat?

  Kun järjestelmä ei enää sido ihmisiä yhteen paikkaan, antaa se myös työntekijöille paljon enemmän vapautta työaikojen suhteen. Jokainen Greenstepin Espoon toimiston työntekijä voi halutessaan tehdä etäpäiviä, käytännössä siis suunnitella itse oman aikataulunsa. Tämä mahdollisuus on varmaan eniten työtyytyväisyyttä lisäävä järjestely.

  Hyvä työilmapiiri on Espoon toimiston johdon erityisessä suojeluksessa. Ilmapiiriä valvoo ja vaalii yhtiön johdon lisäksi henkilöstöjohtaja. Avoimuus, keskustelut, yhteiset juhlat, tapahtumat ja matkat ovat niitä keinoja, joilla päästellään paineita ja rentoudutaan, onhan tilitoimistotyö aikatauluineen ajoittain hyvin stressaavaa. Huolellinen rekrytointi ja perehdytys takaavat myös sen, että Espoon toimistoon tulee sopivia henkilöitä ja että he saavat riittävät tiedot yhtiön laatuvaatimuksista sekä riittävän ohjauksen.

 • Miten meille pääsee asiakkaaksi?

  Ottamalla suoraan yhteyttä Yvonne Stenmaniin (+358 40 844 3322 tai yvonne.stenman(at)greenstep.fi). 

  Yleensä ensimmäisen puhelun aikana kartoitan asiakkaan tarpeet ja kerron lyhyesti toimintamallistamme. Sitten sovitaan tapaaminen, jossa käydään asioita läpi syvällisemmin puolin ja toisin. Tämän perusteella laadimme tarjouksen. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen tartumme asioihin konkreettisesti. Alussa kertaluonteista tehtävää on jonkin verran kun vanhat tiedot siirretään Netvisor-järjestelmään ja perustetaan mm. palkka-aineistoa varten työntekijöiden tiedot yms. 

  Tärkeä osa prosessiamme on jo alussa taklata mahdollisesti ongelmallisia vanhoja toimintamalleja ja täten heti lähteä kehittämään sujuvampaa taloushallintoa yhdessä asiakkaan kanssa. Jotta aloitus olisi mahdollisimman sujuva, pyydämme asiakkailtamme paljon tietoa ja viestintää suuntaamme.

 • Tyytyväisiä asiakkaitamme
  Dingle OyJollaKiosked OyZervant Oy
  SumoingEazyBreak OyJam Advisors OyHealthy Life Devices Oy

Asiantuntijat

Ann Moore
Ann Moore

Palkkahallinnon konsultti

+358 40 570 2925
Anna-Maija Pesonen
Anna-Maija Pesonen

Taloushallinnon assistentti

+358 40 635 4880
Anne Orthaber
Anne Orthaber

Järjestelmä- ja käyttöönottokonsultti, NetSuite

+358 50 591 8877 Lue lisää
Anu Kekkonen
Anu Kekkonen

Taloushallinnon konsultti

+358 40 589 8080
Anni Paloviita
Anni Paloviita

Taloushallinnon asiantuntija

+358 40 630 3028
Annukka Teromaa
Annukka Teromaa

Taloushallinnon konsultti, äitiyslomalla

Ari Vänskä
Ari Vänskä

Järjestelmä- ja käyttöönottoasiantuntija

+358 46 600 0495
Arto Korpenfelt
Arto Korpenfelt

Taloushallinnon konsultti

+358 40 728 4382
Arttu Ollila
Arttu Ollila

Manager

+358 40 661 9220
Barbro Bruun
Barbro Bruun

Taloushallinnon konsultti, tiimiesimies

+358 45 135 3336
Calle Harald
Calle Harald

Manager

+358 50 544 6407
Camilla Enkvist
Camilla Enkvist

Taloushallinnon assistentti

+358 44 304 8760
Catarina Väisänen
Catarina Väisänen

Taloushallinnon assistentti, opintovapaalla

Eeva Rautio
Eeva Rautio

Greenstep taloushallinto

+358 50 545 7189
Elias Lehtinen
Elias Lehtinen

Taloushallinnon asiantuntija

+358 50 535 4551
Essi Porkka
Essi Porkka

Junior HR Consultant

+358 44 091 9395
Fredrik Teir
Fredrik Teir

Markkinointi, tuotekehitys

+358 44 016 1288 Lue lisää
Hanna Osara
Hanna Osara

HR Consultant

+358 50 464 9306
Hanna Paulamäki
Hanna Paulamäki

Manager

+358 44 544 8154
Hannu Rinne
Hannu Rinne

Senior Manager

+358 50 487 2915
Heidi Talasjoki
Heidi Talasjoki

Markkinointi- ja myyntikoordinaattori

+358 40 706 0008
Heidi Ylikorkala
Heidi Ylikorkala

Järjestelmä- ja käyttöönottoasiantuntija

+358 41 433 9252
Helka Ahola-Mäki
Helka Ahola-Mäki

Taloushallinnon asiantuntija

+358 50 463 1929
Henri Tikka
Henri Tikka

Taloushallinnon konsultti

+358 40 661 4418
Irina Autio
Irina Autio

Palkkahallinnon konsultti

+358 46 600 0618
Joakim Sundqvist
Joakim Sundqvist

Business Controller

+358 50 407 0591
Johan Palm
Johan Palm

Senior Manager

+358 40 731 6113
Johanna Vuori
Johanna Vuori

Taloushallinnon konsultti

+358 44 569 0789
Jonathan Teir
Jonathan Teir

Manager

+358 44 272 3224 Lue lisää
Juha Kapanen
Juha Kapanen

Data Analyst

+358 40 768 4646
Juha Mieskonen
Juha Mieskonen

Senior Manager

+358 45 256 9659
Juho Pietilänaho
Juho Pietilänaho

Partner, CFO-services

+358 46 600 0254 Lue lisää
Karolina Teir
Karolina Teir

Sales Manager

+358 50 350 2004
Kati Tuovinen
Kati Tuovinen

Head of HR Business

+358 50 306 6770 Lue lisää
Konsta Willberg
Konsta Willberg

Account Manager

+358 40 702 7710 Lue lisää
Lasse Takala
Lasse Takala

Manager

+358 45 642 4268
Leena Helanto
Leena Helanto

Head of Inbound Marketing

+358 40 480 2120
Martina Näse
Martina Näse

Senior Manager

+358 40 709 2951
Mervi Heino
Mervi Heino

Taloushallinnon konsultti

Mia Akrén
Mia Akrén

HR Konsultti

+358 40 729 7508
Michaela Teir
Michaela Teir

CFO-palvelut, Partner

+358 40 752 0054 Lue lisää
Mikaela Valtare
Mikaela Valtare

Palkkahallinnon konsultti

+358 40 650 1197
Minna Koro
Minna Koro

Palkkahallinnon asiantuntija

+358 40 635 3163
Minna Malminen
Minna Malminen

Taloushallinnon konsultti

+358 40 669 0809
Minna Riihimäki
Minna Riihimäki

Partner

+358 40 532 2104
Oliver Lindholm
Oliver Lindholm

Senior Manager

+358 500 100 302
Oskari Kettunen
Oskari Kettunen

Taloushallinnon konsultti, tiimiesimies

+358 40 410 3806
Päivi Peltonen
Päivi Peltonen

Taloushallinnon konsultti

+358 46 600 0616
Patrik Haldin
Patrik Haldin

Business Controller

+358 40 660 9225
Petra Lehtonen
Petra Lehtonen

Taloushallinnon asiantuntija

+358 50 569 0004
Pontus Westerback
Pontus Westerback

Business Controller

+358 50 331 3023
Raita Haarla
Raita Haarla

HR- ja markkinointiassistentti

+358 40 746 1428
Riitta Holmén
Riitta Holmén

Palkkahallinnon konsultti, tiimiesimies

+358 50 341 2443
Saija Tirkkonen
Saija Tirkkonen

HR-assistentti

+358 44 343 1084
Satu Halttunen
Satu Halttunen

Tilipuolen vastaava

+358 46 600 0566
Satu Liukkonen
Satu Liukkonen

Taloushallinnon konsultti

+358 40 084 3103
Siiri Pentikäinen
Siiri Pentikäinen

Taloushallinnon assistentti

+358 44 783 4474
Sinikka Konttila
Sinikka Konttila

Taloushallinnon asiantuntija

+358 40 525 9117
Sirpa Ontronen
Sirpa Ontronen

Senior HR Consultant

+358 50 564 9972
Siru Ormo
Siru Ormo

Senior Manager

+358 45 670 6071
Seija Marjamaa
Seija Marjamaa

Taloushallinnon konsultti

+358 46 600 0565
Stella Mertsola
Stella Mertsola

Senior Manager

+358 40 511 9110
Susanna Pekanpalo
Susanna Pekanpalo

Taloushallinnon konsultti

+358 40 765 2169
Tarja Pesonen
Tarja Pesonen

Senior Manager

+358 40 643 1656
Taru Laukkanen
Taru Laukkanen

HR Manager

+358 50 307 2565
Teija Launiainen
Teija Launiainen

Taloushallinnon asiantuntija

Teresa Kollanen
Teresa Kollanen

Senior Manager

+358 50 442 0511
Tiia Westerberg
Tiia Westerberg

Palkkahallinnon harjoittelija

+358 40 825 6889
Tiia Willberg
Tiia Willberg

Palkkahallinnon konsultti, äitiyslomalla

Tomi Holmberg
Tomi Holmberg

Senior Manager, NetSuite Sales and Implementations

+358 50 345 4712 Lue lisää
Topi Räsänen
Topi Räsänen

Senior Manager

+358 50 487 1571
Tore Teir
Tore Teir

Hallituksen puheenjohtaja

+358 40 760 4909 Lue lisää
Tuomo Lukkarinen
Tuomo Lukkarinen

Manager

+358 44 291 4340 Lue lisää
Tuula Verho
Tuula Verho

Taloushallinnon asiantuntija

+358 40 660 5534
Tuuli Kuitunen
Tuuli Kuitunen

Taloushallinnon asiantuntija, äitiyslomalla

Tytti Ruotsalainen
Tytti Ruotsalainen

Taloushallinnon konsultti

+358 46 600 6421
Ulla Åman
Ulla Åman

Taloushallinnon konsultti, tiimiesimies

+358 40 771 5612
Vesa Aaltonen
Vesa Aaltonen

CFO-palvelut, Partner

+358 40 537 0934
Vesa Havukainen
Vesa Havukainen

Senior Manager

+358 400 260 626
Ville Oksanen
Ville Oksanen

Taloushallinnon assistentti

+358 40 541 2213
Visa Kuittinen
Visa Kuittinen

Senior Manager

+358 50 518 8778
Xiaolan Geng
Xiaolan Geng

Power BI Consultant

+358 40 194 4242
Yvonne Stenman
Yvonne Stenman

Partner

+358 40 844 3322 Lue lisää

Avoimet työpaikat

Payroll Manager

GS Espoo

Haemme Espoon toimipisteeseemme kokenutta palkkahallinnon osaajaa vastaamaan palkkapalveluidemme kokonaisuudesta tehtävänimikkeellä Payroll Manager

Lue lisää

Taloushallinnon konsultti, Espoo

GS Espoo

Etsimme kokenutta kirjanpitäjää Espooseen tehtävänimikkeellä taloushallinnon konsultti

Lue lisää

Greenstepin toimipisteet

 • +358408443322
 • +358407092975
 • +358405116095
 • +358401407604
 • +358504440717
 • +358 40 355 6629