Hyväksytyn neuvonantajan palvelut

Tarvittava neuvonantajatuki First North -listautumiseen ja sen yli.

Hyväksytty neuvonantaja auttaa First North -markkinapaikalle listautumista suunnittelevia yhtiöitä ja tukee jo listautuneita yhtiöitä pörssiyhtiöille asetettujen vaatimusten täyttämisessä. Tarjoamme hyväksytyn neuvonantajan palvelut laadulla ja asiakaslähtöisesti.

Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle listautuvalla yhtiöllä on oltava tukenaan hyväksytty neuvonantaja eli Certified Adviser, joka avustaa yhtiötä listautumisen valmistelussa ja toteutuksessa.

Hyväksytty neuvonantaja on kokenut, listautuvan tai listautuneen yhtiön ulkopuolinen asiantuntija. Hänen tehtävänään on huolehtia siitä, että yhtiö täyttää markkinapaikan yhtiöille asetetut vaatimukset.

Hyväksytyt neuvonantajat ovat yritysten talousteemojen ja rahoituksen ammattilaisia. Heillä on oltava Nasdaqin sertifiointiin oikeuttava ja sen kriteerit täyttävä kokemus.

"Haluamme olla positiivinen, pohjoismaisten kasvuyritysten kehitystä ajava voima."


Mitä tukea hyväksytty neuvonantaja antaa yhtiöllenne?

Hyväksytyn neuvonantajan tehtävä on opastaa listautuvaa yritystä First North -markkinapaikalle hakeutumisessa ja auttaa täyttämään markkinapaikan kriteerit ja velvoitteet. Myös listautumisen toteuduttua neuvonantajalla on tärkeä rooli. Neuvonantaja voi auttaa toteuttamaan esimerkiksi raportoinnin ja tiedonantovelvollisuuden niiden edellytysten mukaisesti, joita Nasdaq First Northiin listatuille yhtiöille on asetettu.

Tehtävämme hyväksyttynä neuvonantajana on tukea listautumisprosessissa ja vaatimusten täyttämisessä. Autamme yhtiöitä kaikissa listautumisen vaiheissa ja toki myös muissa pörssiyhtiön taipaleella eteen tulevissa asioissa. Voimme tukea lkasvuyrityksiä esimerkiksi hakemusprosessissa, hallinnoinnin järjestämisessä, tiedottamisessa sekä First North -sääntöjen noudattamisessa.

Listautuminen First North -markkinapaikalle edellyttää neuvonantajan tukea

Nasdaq First North Helsinki -markkinapaikka on erityisesti kasvuyhtiöille sopiva vaihtoehto päälistan sijaan. Kun rahoitusmarkkinoiden mahdollisuudet ja toisaalta päälistaa kevyemmät vaatimukset kiinnostavat, onkin First North -listautuminen erityisen otollinen vaihtoehto ja nimenomaan pienemmille kasvuvaiheen yhtiöille.

Listautuminen on paitsi iso askel, myös suuritöinen projekti. Se vie aikaa ja edellyttää kokeneiden asiantuntijoiden tukea. Siksi listautumisen valmisteluun tulee ryhtyä ajoissa. Ota meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä, autamme mielellämme!