Valtiokonttorin tarjoama yritysten kustannustuki – Mitä, mistä, kenelle?

Miika Ok 1
Juho pietilanaho

Juho Pietilänaho

Partner

Valtiokonttorin tarjoamaa lakisääteistä yritysten kustannustukea on haettavissa koronapandemiasta johtuviin taloudellisiin vaikutuksiin elokuun loppuun saakka. Kustannustuki jaetaan kaikille ehdot täyttäville hakijoille.


Valtiokonttorin kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat kärsineet kuluvan vuoden aikana koetun koronapandemian takia negatiivisia taloudellisia vaikutuksia liikevaihtoonsa. Kustannustuen avulla pyritään tukemaan yritysten maksuvalmiutta, jonka avulla pienennetään konkurssiin ajautuvien yritysten määrää sekä turvataan työpaikkoja.

Kustannustukea voivat hakea kaikki Suomessa toimivat yritykset, jolla tässä tapauksessa tarkoitetaan taloudellista toimintaa harjoittavia yrityksiä. Tämä laajentaa tuen ulottumisen myös esimerkiksi voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, kuten yhdistyksille, säätiöille sekä luonnollisille henkilöille, kunhan ne harjoittavat taloudellista toimintaa. Tuen myöntämiseksi, yrityksen keskimääräisen liikevaihdon tulee olla yli 30% heikompi kuin vertailukaudella sekä sen tulee olla vähintään 20 000€. Tuki maksetaan tilille, joka on ilmoitettu verohallinnolle.

Kustannustuki on osoitettu toimialoille, jotka ovat heikentyneet koronapandemian takia. Nämä toimialat on nimetty valtioneuvoksen asetuksella. Voit tarkastaa kuuluuko yrityksesi toimiala tuen piiriin Valtiokonttorin sivuilta. Tukea voivat hakea myös muihin toimialoihin kuuluvat yritykset, jos ne pystyvät osoittamaan erityisen painavia koronapandemiaan liittyviä syitä.

Paljonko tukea saa?

Kustannustukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset ja palkkakustannukset tukikaudelta (1.4.-31.5.2020). Yrityskohtaisesti tukea voidaan maksaa enintään 500 000€ ja se määräytyy seuraavin perustein:

1. Tukikauden liikevaihto

Joko huhtikuun 2020 liikevaihto tai tukikauden keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto.

2. Vertailuajankohdan liikevaihto

Yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto ajalta 1.3.-30.6.2019. Tämä lasketaan yrityksen Verohallinnolle tekemien alv-ilmoitusten mukaan tai oman ilmoituksen mukaan, jos nämä puuttuvat.

3. Tukikauden palkkauskulut

Tulorekisteritietojen mukaan maksetut palkkauskulut tukikauden aikana.

4. Tukikauden kiinteät kustannukset

Ilmoitetut yrityksen kiinteät kustannukset, kuten vuokrakulut, laite- ja esinevuokrat sekä käyttöoikeuskorvaukset sekä lisenssimaksut. Tämä ei voi ylittää kuukausitasolla puolta vertailukuukausien keskimääräisestä liikevaihdosta.

5. Muut yritykselle myönnetyt valtiontuet sekä koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset

Business Finland, ELY-keskus, kunnan maksama yksinyrittäjätuki, etc.

Voit laskea yrityksellesi maksettavan kustannustuen helposti Valtionkonttorin laskurilla


Mitä tulee huomioida hakiessasi tukea?

1. Tarkista onko toimialasi yritystuen piirissä

2. Laske, oletko oikeutettu tukeen

3. Ilmoita tilinumerosi verottajalle

Jos ilmoitat uuden tilinumeron verottajalle, muista odottaa 7 päivää ennen hakemuksen jättämistä.

4. Hanki hakemukselle tarvittavat tiedot

Tuki- ja vertailukuukausien myyntitiedot kuukausitasolla, kiinteät kulut kuukausittain, tiedot muista koronapandemiaan liittyvistä tuista.

5. Varmista, että hakemuksen täyttäjällä on sähköinen tunnistautumismahdollisuus ja asiointivaltuudet

Nimenkirjoitusoikeudellinen voi valtuuttaa toisen henkilön edustamaan suomi.fi valtuudet -palvelun kautta.

6. Muista hakea elokuun loppuun mennessä!

Mikäli tarvitset apua kustannustuen hakemisessa tai sinulle herää kysyttävää, ota yhteyttä!