Yritysjärjestelyt

Luotettavuutta yrityskauppatilanteeseen

Yrityskauppatilanteissa liikkuu huomattavia rahasummia, joten on erittäin tärkeää varmistaa jo ennen kaupan toteuttamista että tiedot ovat luotettavia sekä paikkansapitäviä.

Greenstep auttaa yrityskauppatilanteissa tekemällä:

  • Due diligence -selvityksen ostajalle yrityskauppakohteen taloudellisesta tilasta, liiketoimintasuunnitelmasta tai toimialasta/markkinasta.
  • Due diligence -selvityksen myytävästä liiketoiminnasta.
  • Hoitamalla yrityskaupan jälkeiset integraatiot tai irtaantumiset talousosaston näkökulmasta.

Yritysjärjestely-palveluiden hyödyt:

Luotettava kumppani

Yrityskauppakohteen taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät käydään läpi huolellisesti, lisäksi varmistetaan päätöksenteon perustana olevat tiedot.

Selkeyttä yrityskauppaprosessiin

Yrityksen johto saa hyvän ymmärryksen siitä, miltä yrityskauppakohde näyttää puolueettoman asiantuntijan näkökulmasta.

Tukea integrointiin

Yritys voi etukäteen suunnitella, miten ostettu yritys tullaan integroimaan nykyisiin toimintoihin talousnäkökulmasta.

Osaavat ammattilaiset

Greenstepillä yritysjärjestelyjen konsultteina toimivat rautaiset ammattilaiset, joilla on yli sadan yrityskaupan kokemus sen molemmilta puolilta.