Yhteisöllinen oppiminen ja yhteenkuuluvuus

Paivi lohi aalto

Päivi Lohi-Aalto

Senior L&D Specialist

Syksyn alussa totesimme Greenstep Academyn toimistopäivinä, että onpa virkistävää nähdä kollegoita ihan kasvotusten ja kokonaisina. Pohdimme myös sitä, mitä tiimien jäsenten väliselle yhteistyölle kuuluu ja miten kommunikaatio toimii tiimeissä, mitä kollegoillemme kuuluu ja miten uudet Greenstepiläiset kokevat yhteisömme?

Aloimme haaveilemaan siitä, että voisimme tavata kollegoitamme eri puolilla Suomea ja samalla voisimme järjestää yhteistä tekemistä syksyn keskelle. Halusimme koota ihmiset yhteen ja innostaa heitä tulemaan toimistolle. Toiveemme oli, että mahdollisimman moni pääsisi kokemaan, miten voimaannuttavaa yhdessä tekeminen voi olla. Siitä se sitten lähti, Greenstep Academyn kaupunkikiertue Tampereelle, Vaasaan, Ouluun ja Turkuun. Kiertueemme jatkuu koronatilanteen ja toivon mukaan vielä keväällä Jyväskylään, Vantaalle ja Espooseen.


Yhteisöllisyyden kokemus

Yhteenkuuluvuuden tunne on yksi ihmisen perustarpeista ja se tutkitusti lisää hyvinvointiamme, työmotivaatiotamme sekä sitoutumista työhön ja työpaikkaan. Tutkimusten mukaan meistä jokainen haluaa kokea itsensä tarpeelliseksi, huomatuksi, kuulluksi, hyväksytyksi ja arvostetuksi. Työn aloittaminen kokonaan etäolosuhteissa on uudelle työntekijälle haastavaa siksi, että kokemus ulkopuolisuuden tunteesta saattaa voimistua. Työyhteisö on yksi tärkeimmistä viiteryhmistämme ja henkisen yhteyden löytäminen etänä työkavereihin voi olla hankalaa. Työpaikan fyysiset tilatkin ovat vieraat ja etäiset, ne voivat tuntua fantasiamaailmalta jossain kaukana.

Silti me jaksamme ja haluamme luoda yhteyttä toisiimme myös etänä. Pystymme luomaan yhteisöllisyyttä vahvistavia kokemuksia myös etäolosuhteissa, vaikka se ei olisikaan ihan sama kuin läsnätapaamisissa. Kaikki meidän HR-tiimin järjestämät tilaisuudet, kuten Perjantaipullat, Friday-meetingit ja joulutilaisuudet vahvistavat kokemustamme siitä, että siellä se yhteisömme on oikeasti olemassa. Kiitos niistä!


Yhteisöllisen oppimisen menetelmästä ja yhteisöllisyydestä

Yhteisöllinen oppiminen tarkoittaa sitä, kun ryhmä ihmisiä työskentelee yhdessä ja pyrkii ratkomaan ongelmaa tai selittämään jotain ilmiötä niin, että tavoitteena on lisätä ymmärrystä tai tuottaa uutta tietoa opittavasta asiasta. Tutkimusten mukaan vapaa yhteinen työskentely tai keskustelu ei edistä oppimista, vaan yhteisöllistä työskentelyä on syytä vaiheistaa ja sille on tarpeen asettaa oppimistavoite. Yhteisöllinen oppiminen edellyttää vuorovaikutusta. Vuorovaikutus voi alkaa, kun se on mahdollistettu vaiheittain ja turvallisessa ympäristössä.

Tarvitsemme oppimisympäristön ja välineet eli pedagogiikan, joka tukee oppimistavoitteitamme. Pedagogisia valintojamme ohjaa oma ihmis- ja oppimiskäsityksemme. Humanistinen ihmiskäsitys pitää sisällään ajatuksen ihmisistä, jotka ovat ainutlaatuisia, osaavia ja halukkaita oppimaan. Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys puolestaan korostaa sitä, että tietoa rakennetaan yhdessä ja jokaisen mukana olevaa osaamista hyödynnetään oppimisessa. Näiden käsitysten ohjaamina lisäämme automaattisesti yhteisöllisyyden kokemuksia. Valitulla pedagogiikalla tuemme sitä, että jokaisella on mahdollisuus tuoda oma osaamisensa yhteisen oppimistavoitteen saavuttamiseksi. Oppimistilanteessa vahvistuu tunne siitä, että olen näkyvä ja tärkeä osa tätä yhteisöä.


Miten yhteisöllisyys ja yhteisöllinen oppiminen näkyi Academyn kaupunkikiertueella?

Työskentelimme yhdessä, vaiheittain ja tietoa rakentaen. Tampereella työstimme proaktiivisuuden sisältöä ja mitä se tarkoittaa osaamisen ja työn kehittämisen näkökulmista. Oulussa määrittelimme yhdessä Greenstepissä työskentelevän keskeisimmät osaamistarpeet ja annoimme välineen, jolla omaa osaamistaan voi tarkastella. Vaasassa ja Turussa tutkimme sitä, mitä tarkoittaa yhteen hiileen puhaltaminen ja miten voisimme edistää yhteisöllisyyttä paikallisesti.

Yhteisöllisen oppimisen paras puoli on siinä, että tietoa, ajatuksia ja toiveita työstetään yhdessä. Kun keskustelet toisten kanssa, joudut perustelemaan näkökulmiasi ja samalla oma ajattelusi kehittyy ja arvosi kirkastuvat. Arvot ohjaavat meitä työssämme tekemään valintoja ja toimimaan tietyllä tavalla yhteisössämme. Yhdessä työstäen myös muiden tarpeet ja toiveet saadaan näkyville ja siten voidaan yhdessä työstää tiimin normeja eli yhteistä näkemystä siitä, millainen yhteistyö, osaaminen ja tiimin toimintatavat palvelevat parhaiten työmme tavoitteita.

Kuulimme kiertueellamme valtavasti iloista puheen sorinaa ja naurua, ja se oli merkki yhteisöllisyyden kokemuksesta!Greenstep Academy palvelee myös Greenstepin asiakkaita yhteisöllisyyden rakentamisessa. Tutustu Academyn palveluihin tästä.