Analytiikkaprojektin 6 yleistä sudenkuoppaa

The common pitfall on analytics project

Mitkä ovat yleisimmät syyt, joiden takia analytiikkaprojekti ei lunasta sille asetettuja odotuksia? Kokeneet data-analyytikkomme listasivat analytiikkaprojektien yleisimmät sudenkuopat ja neuvot niiden välttämiseen.

1. Projektin scope on liian laaja

Yksi yleisimmistä syistä sille, että analytiikkaprojekti pettää odotukset, on projektin liian laaja koko. Liian laaja projekti on haastavaa jakaa eri vaiheisiin kunnolla, ja tilanne on kuin projektille ei olisi asetettu lainkaan raameja.

Projektin ollessa liian laaja, on vaikeaa priorisoida tärkeimmät asiat, joita analytiikalta toivotaan. Myös projektin aikataulun ja kustannusten ennustaminen vaikeutuu. Ilman näiden määrittelyä on todennäköistä, ettei projektin lopputulos vastaa sille asetettuja odotuksia.

Hyvä nyrkkisääntö on aloittaa analytiikan kunnostaminen pienin askelin. Alkuun voidaan esimerkiksi keskittyä pelkästään talousraportointiin, ja jatkaa sen valmistumisen jälkeen myös muihin osa-alueisiin.


2. Pyörä keksitään uudestaan

Monet yritykset lähtevät rakentamaan integraatioita, tietovarastoja ja raporttipohjia nollasta, vaikka he voisivat säästää tuhansia euroja hyödyntämällä valmiiksi rakennettuja ratkaisuja. Esimerkiksi oman tietovaraston rakentaminen vie tyypillisesti viikoista puoleen vuoteen ja maksaa tuhansia euroja.

BI Book on erinomainen esimerkki työkalusta, joka tarjoaa käyttäjilleen valmiiksi rakennetun tietovaraston, integraatiot ja raporttipohjat yli 50 eri järjestelmään. Se mahdollistaa BI-raportoinnin käyttöönoton päivissä tai viikoissa kuukausien sijaan ja pienentää käyttöönoton kustannuksia merkittävästi. Lue lisää BI Bookista.

3. Projektiin suunnataan ilman kunnollista suunnitelmaa

Kolmas yleinen sudenkuoppa on sännätä projektiin ilman kunnollista suunnitelmaa tai selkeitä tavoitteita siitä, mitä projektilla halutaan saavuttaa. Projektin alussa on keskeistä ymmärtää, millainen tieto toisi lisäarvoa liiketoiminnalle. Se puolestaan vaatii ymmärrystä nykyisistä prosesseista.

Ajatus siitä, millainen tieto tehostaisi liiketoimintaa, luo projektille tavoitteet ja suunnan. Tavoitteiden tulisi keskittyä toivottujen mittarien rakentamiseen ja luotettavan lopputuloksen saavuttamiseen niitä käyttäen.

Analytiikkaprojekti on aina myös oiva mahdollisuus kehittää uusia ideoita, ja onkin hyvä jättää projektiin tilaa myös "datalla leikkimiseen ja testailuun". Näin saattaa löytää uusia arvokkaita mittareita, joita ei tullut edes ajatelleeksi projektin alussa.

4. Analytiikkaprojekti aloitetaan vasta kun datan laatu on täydellistä

On yleinen harhaluulo, että datan laadun tulisi olla kunnostettu täysin ennen analytiikkaprojektin aloitusta. Todellisuudessa analytiikkatyökalut päinvastoin auttavat paikantamaan puutteita datassa ja tunnistamaan tarpeita erilaisille mittareille. Vanhoissa prosesseissa on usein myös pullonkauloja, joita analytiikkatyökalut auttavat tunnistamaan ja uudistamaan.

5. Projekti toteutetaan ilman tarvittavaa asiantuntemusta

Yleinen sudenkuoppa on myös suunnata projektiin ilman tarvittavaa kokemusta ja asiantuntemusta. Aluksi asioiden tekeminen itse voi vaikuttaa kustannustehokkaimmalta ratkaisulta, mutta osoittautua lopussa kalliiksi. Data-analytiikka kun on luonteeltaan melko skaalautuvaa, ja samanlaiset elementit toistuvat projekteissa.

Asiat, jotka vievät muutamia tunteja kokeneelta data-analytiikan asiantuntijalta, vievät kokemattomalta henkilöltä yleensä päiviä. Korkea asiantuntemuksen ja kokemuksen taso myös merkittävästi vähentää virheitä ja projektin kustannuksia. Monissa tapauksissa organisaation ulkopuolisen asiantuntevan avun ostaminen saattaakin olla kustannustehokkain ratkaisu projektin hinta-laatusuhteen osalta.

6. Projekti mielletään pelkäksi IT-projektiksi

Analytiikkaprojekteissa on kyse liiketoiminnan kehittämisestä, ei pelkästään analytiikkatyökalujen käyttöönotosta. Huippuluokan analytiikasta ei ole juurikaan hyötyä, mikäli henkilöstö ei osaa käyttää työkaluja. Vaikka osa analytiikkatyökaluista on erittäin helppokäyttöisiä, kaikki vaativat vähintään jonkinlaista koulutusta. Varmista siis, että henkilöstö saa työkaluista kaiken irti varaamalla koulutukselle riittävästi aikaa!


Suunnitteletko analytiikkaprojektia?

BI Book -analytiikkatyökalu on auttanut satoja yrityksiä maailmanlaajuisesti saamaan huippuanalytiikkaa käyttöönsä muutamissa päivissä tai viikoissa kuukausien sijaan. BI Book tarjoaa käyttäjilleen kaikki Power BI:n standardiominaisuudet + useita lisäominaisuuksia. Lue lisää BI Bookista ja varaa 30 minuutin maksuton tapaaminen analytiikka-asiantuntijamme kanssa!