Asiantuntijan viisi vinkkiä KLT-tenttiin

Heikki Palosaari Greenstep 2
Heikki palosaari

Heikki Palosaari

Financial Manager, Team lead

Taloushallintoalla kirjainyhdistelmä KLT tarkoittaa asiantuntijatutkintoa, jonka omistajalla on arvostettu merkki ammattitaidosta.


KLT-tutkintoa varten on läpäistävä KLT-tentti, joka järjestetään vuosittain. KLT-tentti jakautuu oikeustieteen ja laskentatoimen osa-alueisiin, ja se mittaa kattavasti asiantuntijan taloushallinnon ammattitaitoa. Kylmiltään tenttiin ei pääse osallistumaan, sillä ilmoittautumisen vaatimuksena on riittävä kaupallinen koulutus sekä usean vuoden käytännön työkokemus.

Greenstepin Oulun toimistolla taloushallinnon konsulttina työskentelevä Heikki Palosaari suoritti KLT-tutkinnon vuonna 2019. Useamman vuoden Greenstepillä työskentely on kasvattanut kokemusta ja osaamista erilaisten asiakkuuksien myötä. Kokemuksen karttuessa rooli on kasvanut asiakkaiden kanssa työskennellessä, minkä myötä myös KLT-tutkinnon suorittaminen tuli ajankohtaiseksi. Tenttiin valmistautuessa kaikki neuvot olivat kullan kalliita, joten niitä on hyvä jakaa myös eteenpäin.

Heikin vinkit KLT-tenttiin valmistautumiseen:

 1. Selvitä tentin raamit

  Ennen valmistautumisen aloittamista, on hyvä selvittää, millainen tentti on ja mitä tentissä kysytään. Tämän voi toteuttaa itsenäisesti tai hyödyntää valmiita kursseja. Kursseja onkin erilaisia, joista valita pituuden ja intensiivisyyden mukaan. Meillä esimerkiksi Greenstep Academy tuottaa KLT-tutkintoon valmistavaa koulutuspolkua - omalle henkilöstöllemme mutta myös asiakkaille räätälöitynä. Greenstep Academyn kouluttajat ovat myös asiakastyötä tekeviä huippuasiantuntijoita ja mukana on aina KLT-tentin itse suorittaneita henkilöitä, joten kokemusta ja osaamista tentin vaatimuksista löytyy varmasti.

  Kurssien lisäksi, myös KLT-tutkinnon suorittaneilta kollegoilta saa varmasti tukea ja apua tenttiin valmistautuessa. Monesti esimerkiksi kahvipöytäkeskusteluissa nouseekin esiin hyviä tärppejä tenttiin valmistautuessa. Virallisten kanavien lisäksi kannattaa olla myös korvat höröllä toimistolla (jos ja kun sinne pääsee)!

 2. Työ opettaa – paikkaa aukkoja!

  KLT-tentti on asiantuntijalle mahdollisuus testata omaa ammatillista osaamista ja saada siitä yleinen tunnustus. Vaikka tenttiin itsessään on valmistautumista kurssien sekä kirjallisuuden avulla, pohjautuu vastauksissa tarvittava tieto ammattitaitoosi sekä kokemukseen. Kun olet selvittänyt tentin raamit ja kysymystyypit, on hyvä miettiä mitä osaan ja missä on paikattavaa.

  Usealla meistä tenttiin valmistautuminen tapahtuu töiden ohella, joten valmistautumiseen käytettävä aika ja muut resurssit ovat rajallisia. Tästä syystä valmistautumisessa on hyvä panostaa vahvoihin alueisiisi ja paikata aukkoja opiskelumateriaalin avulla. Etenkin tentin jakautuessa kahteen aihealueeseen, ja kun molemmista pitää päästä läpi, ei kaiken osaaminen ole mahdollista, saati järkevää.

  Heikki Palosaari, Greenstep Oulu
  Heikki työskentelee Greenstepin Oulun toimistolla.

 3. Tunne materiaali

  Tentissä saa olla mukana materiaaleja, mutta tenttitilanteessa niitä ei ole aikaa lähteä opettelemaan. Tästä syystä on äärimmäisen hyödyllistä tuntea tentissä mukana oleva materiaali jo etukäteen, jotta tietää, mistä lähteä etsimään tietoa ja tukea vastausta varten. Välttämättä sivunumeropieteetillä ei materiaalia tarvitse tuntea, mutta hyödynnä esimerkiksi post-it -lappuja, kuten tenttiohjeessa mainitaan:

  ”Kirjoihin, jotka saa ottaa mukaan tenttiin, voi tehdä merkintöjä esim. post-it-lappujen avulla. Lappuun voi esim. kirjoittaa lain nimen tai lyhenteen. Tämä helpottaa kirjojen käyttöä. Kirjoissa voi myös olla alleviivauksia tai paksulla yliviivaustussilla tehtyjä korostuksia. Mitään muita tekstiä tai merkintöjä ei kirjoihin saa kirjoittaa.”


  Materiaalin tunteminen helpottaa myös askarruttavissa kysymyksissä tentin ulkopuolella. Työssä vastaantuleviin kysymyksiin löytää yleensä nopeimman avun, kun tuntee siihen vaikuttavat lait ja säädökset tai ainakin tietää, mistä lähteä etsimään vastauksia. Näin ollen tentti on hyvä paikka harjoitella ja todentaa osaamistaan työn vaatimuksia varten.

 4. Harjoittele koetilannetta

  Jos kysyt lähes keneltä vaan KLT-tenttiin osallistuneelta, vastaus on usein sama; tenttitilanteessa aika menee hurjan nopeasti eikä kaikkeen ole mahdollista vastata täydellisesti. Tästä syystä tenttitilannetta on hyvä harjoitella etukäteen, jottei itse tentti mene sen takia pieleen.

  Itse tilanteen lisäksi on hyvä harjoitella myös vastaustekniikkaa esimerkiksi vanhojen tenttien avulla. Koska kaikkea ei tarvitse osata ja aikaa on rajallisesti, maksimoi kaikki mahdolliset pisteesi tenttitilanteessa. Käy läpi kysymykset ja mieti, että mitä tiedät varmasti ja mistä saa eniten pisteitä. Aloita vastaaminen näistä, sillä aika loppuu varmasti kesken ja mikään ei harmita enempää tentin jälkeen, kuin vastaamatta jäänyt tieto.

 5. Käytä tentin lounastauko rentoutumiseen

  Kuten me tietotyössä olemme huomanneet, useamman tunnin tarkka keskittyminen on myös fysiologisesti vaativa suoritus, niin aivoille kun keholle. Tästä syystä lounastauko on syytä käyttää rauhoittumiseen ja seuraavaan vaiheeseen henkisesti valmistautumiseen.

  Lounastauolla tekee mieli puida edellisen osion vastauksista ruokapöydässä, mutta mieti jo etukäteen, onko siitä hyötyä seuraavaan osioon valmistautuessa. Kysymysten läpikäymisellä voi olla itsetuntoa kohottava vaikutus, jos tuntuu että meni muiden kanssa hyvin, mutta vaikutus voi olla myös negatiivinen. Jokainen meistä on erilainen, mutta kuten vastaustekniikan kanssa, optimoi hyötysi myös tauolla.


Tutkinnosta hyötyä uralle

KLT-tutkinto on arvostettu merkki osaamisesta, niin taloushallintoalalla kun asiakkaidenkin keskuudessa. Oppi on kuitenkin katoavaista ja säädökset ovat jatkuvasti muutoksessa. Tästä syystä myös KLT-pätevyyttä on ylläpidettävä jatkuvasti. KLT-tutkinnon suorittaneet raportoivat työtehtävistään sekä käydyistä koulutuksista Tili-instituuttisäätiölle kolmen vuoden välein. Meillä Greenstep Academy on luotu henkilöstön sisäiseen kouluttautumiseen sekä sen ylläpitoon. Räätälöitävät koulutuspolut mahdollistavat ammatillisen kehittymisen omien mielenkiinnon kohteiden mukaan.

KLT-tutkintoa pidetään meillä Greenstepillä arvossaan. KLT-tutkinnon suorittamisen jälkeen uusia mahdollisuuksia ja asiakkuuksia on avautunut talon sisällä. Tutkinnon suorittaminen on osaamisen testaamisen lisäksi myös asiakkaan suuntaan standardoitu merkki ammattitaitoisesta työntekijästä. Kaikkien vähänkään tenttiin menemistä miettivien kannattaa tarttua tilaisuuteen. Se voi olla ovien avaaja tulevaisuuteen. Tsemppiä tenttiin!