ERP - tehokas lääke yrityksen kasvukipuihin

ERP tehokas laake yrityksen kasvukipuihin 3 12 2021

Taloushallinto nostaa kylmän hien otsalle, järjestelmät vilisevät silmissä, ja kohdemaiden lainsäädännön tulkitseminen aiheuttaa sydämentykytyksiä? Nämä ovat tyypillisiä oireita kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille ja niihin kannattaa reagoida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huolella valittu ERP kun tarjoaa usein tehokkaan lääkkeen näihin yrityksen kasvukipuihin.

Moni kansainvälistyvä yritys painii samankaltaisten haasteiden kanssa; järjestelmien määrä moninkertaistuu, prosesseista tulee monimutkaisempia ja paikallinen lainsäädäntö on työlästä ymmärtää ilman ulkopuolista apua. Myös myynnin datalähtöinen ennustaminen ja tehokas asiakkuuksien hallinta joutuvat helposti tehottomasti toimivien järjestelmien uhreiksi.

Huolella suunnitellulla ERP:illä voidaan ratkaista kaikki nämä haasteet. NetSuite on hyvä esimerkki toiminnanohjausjärjestelmästä, joka mahdollistaa koko liiketoiminnan yhdistämisen yhdelle alustalle tuoden selkeyttä prosesseihin. Se on myös luotu vastaamaan yli 160 maan paikallisiin tarpeisiin ja skaalautumaan yrityksen mukana. Netsuite mahdollistaa tuotannonohjauksen, laskutuksen, varastonhallinnan, tuntikirjausten, lomalaskennan ja asiakkuuksien hallinnan kaikki yhdessä järjestelmässä. Myös verkkokaupan saa helposti mukaan pakettiin.

Mikään ERP ei kuitenkaan ole yksinään kaiken parantava ihmelääke. Sen tueksi tarvitaan aina henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma ja monialainen osaava hoitohenkilöstö, joka ymmärtää liiketoimintaa ja sen prosesseja kokonaisvaltaisesti. ERP ja sen prosessit tulisikin aina rakentaa yrityksen yksilöllisten vahvuuksien ympärille ja ymmärtää yrityksen talousprosesseja.

Millaiset kasvukivut yleensä viestivät ERP:n tarpeesta?

Kirjanpito nostaa kylmän hien otsalle

Yritysten kasvukipujen ensioireet huomataan usein kirjanpitäjien otsalle kivunneina hikikarpaloina. Yrityksen kansainvälistyessä kirjanpito vie kauemmin ja on haastavampaa. Myös manuualisen työn määrä moninkertaistuu, kun dataa joudutaan siirtelemään järjestelmästä toiseen ja paperisia laskuja ja tarjouksia syöttämään entistä enemmän. ERP tarjoaa oivan mahdollisuuden automatisoida nämä ja lukuisia muita prosesseja ja säästää aikaa ja vaivaa.

Järjestelmät vilisevät silmissä

Kun yritys kansainvälistyy, kuvaan astuu hyvin todennäköisesti lukuisia uusia järjestelmiä eri prosesseihin. Eri järjestelmiä ei kuitenkaan ole alun alkaen luotu toimimaan toistensa kanssa ja se luo ainekset kaaottisille prosesseille. Tarpeellinen tieto myös pirstaloituu eri järjestelmiin ja sitä joudutaan toistuvasti metsästämään ja siirtelemään paikasta toiseen. Lukuisat järjestelmät johtavat usein myös siihen, että niitä joudutaan kustomoimaan ja rakentamaan integraatioita niiden välille. Tämä vie aikaa ja tuo lisäkustannuksia.

Esimerkiksi NetSuite tarjoaa tähän ongelmaan tehokkaan täsmälääkkeen; se sisältää valmiiksi moduulit kirjanpidolle, myynnille, varastonhallinnalle jne. Se mahdollistaa erilaisten moduulien käyttöönoton joustavasti yrityksen tarpeiden mukaan. Järjestelmäviidakon sijaan NetSuite kerää datan ja prosessit yhteen järjestelmään. Se tarjoaa läpinäkyvyyttä dataan ja mahdollistaa tehokkaamman päätöksenteon.

Yrityksen sosiaaliset suhteet kärsivät

Pahimmassa tapauksessa yrityksen kasvukivut alkavat heijastua negatiivisesti myös myyntiin ja asiakaskokemukseen. Mikäli esimerkiksi myynnin, varaston ja asiakkaan data ovat eri paikoissa, asiakaspalvelu vaikeutuu ja hidastuu ongelmatilanteiden sattuessa. Se puolestaan vaikuttaa asiakaskokemukseen ja lisää närkästystä.

Tunnistatko yrityksessäsi joitakin näistä oireista?

Ota meihin yhteyttä ja etsitään yhdessä teille parasta ratkaisua! Voit myös varata 30 min tapaamisen, jossa voimme käydä tarkemmin läpi haasteitanne. Varaa tapaaminen.