Henkilöstöanalytiikasta tukea poutasäällä ja myrskyissä

HR analytiikka 3

Henkilöstöanalytiikan merkitys korostuu erityisesti, kun toimintaympäristö kohtaa yllättävää turbulenssia. Siihen vastaaminen vaatii organisaatioilta nopeaa reagointia ja muuntautumiskykyä sekä halua kohdata henkilöstö aidosti muutoksen keskellä. Parhaiten siinä onnistuvat toimijat, jotka tuntevat henkilöstönsä.

Miksi yrityksen on elintärkeää tuntea henkilöstönsä tila?

Viimeiset vuodet ovat opettaneet, että kulman takana vaanivat yllätykset ovat enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Ne muokkaavat organisaatioiden arkea ja vaikuttavat keskeisesti henkilöstöön, jotka muodostavat liiketoiminnan selkärangan. Muutos tunnetusti herättää ihmisissä myös laajan kirjon erilaisia tunteita ja korostaa henkilöstön aidon kohtaamisen tarvetta arjessa.

Kun poutasää muuttuu yhtäkkiä rankkasateeksi, yrityksen arvot ja toiminta joutuvat todelliseen punnitukseen. Sillä, avaatko sateenvarjon tarpeeksi aikaisin henkilöstön ylle, on valtava merkitys työntekijäkokemuksen ja parhaiden talenttien sitouttamisen kannalta. Epävarmuus kun saa tyytymättömät työntekijät vetämään kumisaappaat jalkaansa ja äänestämään jaloillaan.

Tuntemalla henkilöstön nykytilan on yllättäviinkin säänmuutoksiin helppo reagoida nopeasti ja varmistaa laadukas henkilöstökokemus muutoksen ja epävarmuudenkin keskellä.

Millä tavalla yritys pysyy kartalla henkilöstönsä tilasta?

Henkilöstön tukeminen muutoksen keskellä vaatii ennen kaikkea aitoja kohtaamisia. Läsnäolo arjessa mahdollistaa henkilöstön kuulluksi tulemisen. Se myös syventää ymmärrystämme HR-tunnuslukujen takana piilevistä syistä.

HR-analytiikka auttaa meitä tunnistamaan pullonkaulat nopeasti ja tehokkaimmat täsmälääkkeet niiden korjaamiseksi. HR on usein myös velvoitettu tuottamaan lakisääteisesti tiettyjä tunnuslukuja.

Business Intelligence (BI) auttaa HR-tiimejä keskittymään olennaiseen eli ihmisiin. Se vapauttaa aikaa lukujen keräämisestä ja raporttien luomisesta ihmisten kanssa työskentelyyn. Samalla HR-raportit pysyvät automatisoidusti ajan hermolla mahdollistaen päätöksenteon perustuen tuoreeseen dataan.

Reaaliaikainen HR-data päätöksenteon tukena

"Luottaisiko kukaan Pekka Poudan ennustuksiin, jos ne perustuisivat viikon takaiseen tietoon? Ei eikä liiketoiminnan johtamisessakaan pitäisi."

BI-työkalujen tuottama HR-analytiikka tarjoaa reaaliaikaisen kuvan henkilöstön tilasta ja auttaa reagoimaan mahdollisiin haasteisiin etupainotteisesti. Se auttaa hahmottamaan mm. ajantasaisinta henkilöstöresurssitilannetta ja millaisista työsuhteen tyypeistä se koostuu, miten tulevat lomat, työsuhteiden päättymiset ja uudet rekrytoinnit vaikuttavat siihen. HR-analytiikka tarjoaa myös oivat työvälineet esimerkiksi palkkayhdenvertaisuuden kehittämiseen organisaatioissa.

BI-työkalut mahdollistavat datan yhdistämisen lukuisista järjestelmistä ja tarjoavat tehokkaan kompassin resursoinnin tueksi. Voit yhdistää HR-dataa tuntikirjausdataan ja saada sitä kautta tarkan käsityksen nykyisten resurssien riittävyydestä ja tarpeesta tulevaisuudessa. Yhdistämällä tätä dataa myös talousdataan saadaan hyvä käsitys eri projektien kannattavuudesta ja tietyn profiilin työntekijöiden tehokkuudesta.

Päivittäin tuoreimmalla datalla päivittyvät raportit kertovat, ollaanko menossa siihen suuntaan johon oli tarkoitus. Se auttaa myös hahmottamaan mihin kannattaa keskittyä juuri nyt ja mihin pitkällä aikavälillä.


Analytiikka tuo päivänvaloa HR:n rooliin yrityksen kasvussa

Jotta HR-tunnuslukujen vaikuttavuus lisääntyisi, pitäisi pystyä osoittamaan, miten HR:n toimenpiteet vaikuttavat ja heijastuvat liiketoimintaan. Se vaatii tuekseen ajantasaista HR-dataa, jota voidaan analysoida yhdessä ajantasaisimman talousdatan kanssa.

BI-työkalut tarjoavat siihen tehokkaat välineet. Kun ne yhdistetään sekä kirjanpito- että HR-järjestelmiin, saadaan automatisoidusti myös HR-tunnusluvut, joiden laskeminen vaatii dataa molemmista järjestelmistä. Toki data voidaan myös hakea suoraan kirjanpitojärjestelmistä kuten Netvisorista, joka mahdollistaa HR-datan keräämisen. BI-työkalujen avulla päästään mututuntumalla tehtävistä päätöksistä aitoon tiedolla johtamiseen.

Ne myös valjastavat HR-raportoinnin hyödyt koko organisaation tueksi. BI:n avulla raportteja voidaan muutamalla klikkauksella rakentaa eri tarpeisiin kuten johdolle, hallitukselle ja tiimiesimiehille.

Yksilöllistä HR-raportointia

HR-raportoinnin automatisointi säästää huomattavasti aikaa kuukausittaiselta raportointityöltä ja auttaa vastaamaan yllättäviinkiin säänmuutoksiin. Greenstepin kehittämä BI Book -raportointityökalu tarjoaa helpon ja kustannustehokkaan tavan automatisoida HR-raportointi visuaalisille dashboardeille. Lue lisää HR-raportoinnista BI Bookilla ja varaa 30 min veloitukseton sparrailu, jossa voimme yhdessä käydä läpi tarkemmin HR-raportoinnin tarpeitanne.