HR-kentällä tapahtuu – huomioi työlainsäädännön muutokset

Greenstep Brand Imagery 002 Web 16 9
Kati tuovinen

Kati Tuovinen

Head of HR Business

Henkilöstöjohtamisen kysymykset ja HR-asiat yleisesti ovat nousseet entistä tärkeämmiksi yritysten agendalla ja tekemisessä. Korona-aika on muuttanut työelämää myös parempaan suuntaan tuoden HR:n tekemistä ja merkitystä selkeästi lähemmäksi liiketoimintaa. Henkilöstö on se tärkein voimavara ja ilman motivoitunutta henkilöstä on haastavaa saada aikaan onnistumisia; asiakaskokemus ja tulos ovat kiistatta syy-seuraussuhteessa henkilöstön hyvinvointiin ja motivaatioon.

Tällä hetkellä puhutaankin aiempaa kokonaisvaltaisemmin HR-asioista ja henkilöstöjohtamisesta, sillä puhutaan henkilöstökokemuksesta ja / tai organisaatiokulttuurista sekä kaikista näistä tekijöistä, jotka siihen vaikuttavat. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että HR:lle ei voi ulkoistaa kulttuurin kehittämistä tai johtamista. HR fasilitoi, luo työkaluja ja mahdollistaa. HR luo selkärangan, johon nojata ja toimii kartanlukijana lakiviidakossa.

Sen lisäksi, että HR-asiat ovat yhä enenevässä määrin agendalla, nyt myös lakiviidakossa tapahtuu. Työlainsäädännön muutoksia osuu nyt useampia tähän vuoden vaihteeseen. Tässä lyhyesti yhteenveto niistä asioista, joista on hyvä olla tietoinen viimeistään nyt:

HR-kenttä on siis todella laaja. Jokainen lakisääteinen asia on osa organisaatiokulttuuria ja läsnä henkilöstökokemuksessa – miten henkilöstö kokee heitä kohdeltavan, millaiset pelisäännöt ja toimintatavat meillä on. Otetaan pari helppoa esimerkkiä;

  1. Jos palkka-asiat tökkivät ja maksut ovat pielessä, on turha lähteä kehittämään osaamisen kehittämisen prosessia, sillä perusta on ensin oltava kunnossa.
  2. Organisaatiosta löytyy matkustusohje/politiikka, mutta käytännössä sitä ei noudateta vaan Matin esimies hyväksyi päivärahat maksuun ja Mikon esimies taas koki ettei päivärahoja makseta.

Jos viestinnällisesti tuomme esiin organisaatiokulttuuria ja yrityksen arvoja sekä Code of Condcutissa sitä, miten kohtelemme toisiamme reilusti ja oikeudenmukaisesti, mutta sitten käytännössä yhteisiä pelisääntöjä ei ole viestitty ja kukin esihenkilö toimii itse parhaaksi katsomallaan tavalla, ei aidosti eletä arvoja tai Code of Conductin asioita todeksi. On paljon helpompi kirjoittaa unelma- ja tahtotiloja, kuin aidosti elää niiden mukaan joka päivä. Lakisääteiset asiat ovat tärkeä osa vastuullista ja kulttuurin mukaista toimintaa.

Greenstepin HR-konsulttitiimi auttaa kaikkia asiakkaitamme mm. näissä asioissa. Ole yhteydessä Kati Tuoviseen mikäli sinulle herää jotain kysymyksiä!