Jätä oletukset kotiin ja ota termistö haltuun

Grupp Bild

Kokosimme Pride-viikon hengessä yhteen muutaman käytännön vinkkimme yhdenvertaisuuden tukemiseen ja edistämiseen työpaikalla.

Moninaisuuden vaaliminen työpaikalla on onnistunutta silloin, kun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, etnisyyden ja uskontojen moninaisuus on jalkautettu osaksi työyhteisön arkea ja toimintatapoja. Lainsäädäntö tukee osaltaan yhdenvertaisuutta, mutta organisaatiokulttuurilla on aivan yhtä iso rooli vähemmistöt huomioon ottavan työyhteisön luomisessa. Greenstepissä kehitämme toimintaamme jatkuvasti taataksemme hyvinvointia tukevan ympäristön jokaiselle greenstepiläiselle. Tässä muutama omassa toiminnassamme näkyvä käytännön toimi yhdenvertaisuuden tukemiseen ja edistämiseen työpaikalla.

  1. Moninaisuudesta puhuminen ja sitä tukevien käytäntöjen esiintuominen osana perehdytysprosessia. Perehdytyksessä on tärkeää käydä läpi yrityksen arvopohja sekä toimintaperiaatteet. Yhdenvertaisuus on kiinteä osa näitä, ja tässä yhteydessä kannattaakin keskustella siitä, miten jokainen voi toiminnallaan edistää yhdenvertaisuuden toteutumista. Mikäli työntekijä tekee itse aloitteen esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuolensa esiintuomiseen, on tärkeää, että hän tietää olevansa turvallisessa ja arvostavassa ympäristössä.
  2. Ei oleteta. Työntekijöiden on tärkeää voida olla työpaikalla oma itsensä ilman, että heidän tarvitsee varoa tai pelätä. Työnantajien tulee huolehtia sallivasta ilmapiiristä, sillä ilmapiiri voi vaikuttaa vallalla oleviin asenteisiin ja siihen, millaisia oletuksia tai olettamatta jättämisiä työyhteisössä viljellään. Käytännön esimerkkinä: jos et tiedä, onko uuden kollegan kumppani samaa vai eri sukupuolta kollegan kanssa, esimerkiksi sana puoliso toimii parhaiten.
  3. Termistö haltuun. Työnantajan edustajien tulee olla valveutuneita siitä, mitä sanoja käyttää ja miten puhua moninaisuudesta. Käytetty kieli viestii asenteista ja helpottaa käymään läpi myös tilanteita, kun epäoikeudenmukaista tai syrjivää kohtelua ilmenee. Erinomaisen sanastopankin löydät esim. Setan sivuilta.
  4. Syrjintään puuttuminen aina. Kaikkeen työssä tapahtuvaan epäasialliseen kohteluun ja toisen henkilön syrjintään on ehdottomasti puututtava välittömästi. Yhdenvertaisuutta tukevassa organisaatiossa jokainen henkilö on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei omalla käyttäytymisellään aiheuta ongelmia tai pahoinvointia työyhteisössä.

Seta yhteistyökumppaneineen on laatinut kattavan tietopaketin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, jossa on lisää ideoita oman työyhteisön tarpeisiin. Tietopakettiin tutustuminen kannattaa, sillä kannustava ja salliva ilmapiiri lisää työntekijöiden hyvinvointia, ja hyvinvoivat työntekijät taas pystyvät parhaiten keskittymään työhönsä ja kehittymään kohti tavoitteitaan. Yhdenvertaisuuden kehittäminen auttaa meitä jokaista työssämme ja huolehtimaan asiakkaistamme entistä paremmin.