Kestävyyden kirittäjät, jakso 4: Paikallisuus vastuullisuustyön suunnannäyttäjänä

Keskustelimme hiljan podcastissa Kyrö Distilleryn toimitusjohtaja Miika Lipiäisen kanssa vastuullisuuden teemoista ja siitä, miten paikallisuus toimii heillä vastuullisuustyön suunnannäyttäjänä. Myös perspektiivin saaminen ja ympäröivän maailman kuunteleminen sekä yrityskansalaisuuden merkitys jokapäiväisessä toiminnassa nousivat esiin keskustelussamme.


Miika Lipiäinen


Suuntaviivat vastuullisuudelle lähtevät Miikan mukaan Kyrö Distilleryssä siitä, että liiketoiminnalla tuotetaan jotain sosiaalista hyvää, sekä muistetaan, että kaikille on resurssihintansa. Tärkeää on kehittää myös ympäristövastuuta esimerkiksi resurssitehokkuudella ja tuottaa brändin kasvu mahdollisimman järkevillä resursseilla. Miika kertoi, että heillä ei ole perinteistä vastuullisuusohjelmaa, vaan he lähestyvät vastuullisuutta yrityskansalaisuuden kautta: paikat jätetään parempaan kuntoon, kuin missä ne olivat silloin, kun on itse tullut paikalle.

Tärkeäksi Miika mainitsi sen, että muistaa kysyä itseltään niin strategiatyössä kuin jokapäiväisessäkin työssä, mihin meidän tekemämme asiat johtavat. Vievätkö ne firmaa ja maailmaa parempaan suuntaan? ”Kun pysähdytään miettimään sitä, mihin ollaan menossa ja mitä tehdään, niin yleensä löytyy periaatteessa aika simppeleitä asioita, joista ajatellaan, että toistetaan niitä kymmenen kertaa, sata kertaa, tuhansia kertoja. Niillä on aina joku vaikutus, jota voidaan ohjata ”.

Yrityskansalaisuuteen Kyrö Distilleryssä liittyy koko toimitusketju. Toimitusketju on pitkä, vaikka yritys on vielä pieni. Miika kertoi heidän keskustelevan viljelijöiden kanssa esimerkiksi siitä, miten voidaan selvittää, minkälainen ruis antaa parhaat tuotantomäärät. Tehokasvattamiseen ei kuitenkaan haluta lähteä, sillä se köyhdyttäisi maaperää, mutta satoa voidaan optimoida monin eri tavoin.

Koko arvoketju eli tislaus, pakkaukset, pullot, etiketit ja maistelutilaisuudet pitää miettiä läpi. Tästä hyvänä esimerkkinä Miika mainitsi energiankäytön hallinnan paikallisen biokaasun avulla. Sillä toimii koko heidän tuotantonsa ja lähes kaikkien rakennusten lämmitys. Closed loop -ajattelussa yritetään saada käyttöön paikallisesti muiden sivujakeita ja muut puolestaan voivat ottaa käyttöön Kyrön sivujakeita. Kyrön energia- ja tislausjätettä voidaan käyttää eläinten ravintona.

Sosiaalinen vastuu ja yrityskulttuurin kehittyminen

Sosiaalinen vastuu on erityisen tärkeää Kyrössä. He eivät ole koskaan yrittäneet peitellä sitä, että he tekevät tuotetta, joka väärin käytettynä on hyvinkin haitallinen. Kyrö Distilleryn arvojen mukaan he rakentavat ja tukevat yhteisöjä paikallisesti siellä, missä toimivat. Samalla he kuitenkin kertovat rehellisesti siitä, mitä tekevät, mitä vaikutuksia alkoholilla voi olla sekä miten negatiivisia vaikutuksia ehkäistään. Koko firman missiona on unelmointi ja uskallus: miten saada aikaan omalla kulmalla parempi yhteisö.

Kyrö Distilleryssä valmistui vastikään ensimmäinen kulttuurimanuaali, jossa juhlitaan kulttuurin kokemusta ja sitä, miten jokainen voi aidosti luoda ja uudistaa kulttuuria. Miikan mukaan Kyrö on ollut suhteellisen moderni ja perustajalähtöinen firma, mutta nopeasti he myös huomasivat, että lisäideoita tarvitaan. Miika toteaa, että yrityksen kasvaessa ja uusien ihmisten liittyessä joukkoon kulttuuria syntyy, halusi tai ei. Siksi täytyy pitää huolta siitä, että syntyvä kulttuuri on hyvää. Tämä saadaan aikaan varmistamalla, että kaikki tuntevat yrityksen arvot ja ovat aidosti mukana. Kyrön arvot ja kulttuuri näkyvät kaikille niille 18 000 vieraalle, jotka tislaamolla vuosittain käyvät. Osa kulttuuria onkin se, että asiakkaat ja vierailijat kohtaavat tislaamon alueella. Jokainen työntekijä on erinomainen brändilähettiläs.

Liiketoiminnan kasvaessa kulttuurierot ja erilainen sääntely otettava huomioon

Alkoholibisneksessä mukana oleminen vaatii paljon osaamista regulaatiosta: ”Jos me aina vedetään minimin mukaan, silloin isoin riski on, että ollaan liian rajoilla tai jäljessä”. Tärkeää ja vastuullista on olla edellä niissä kysymyksissä, joihin voidaan aidosti vaikuttaa, kuten esimerkiksi energian käyttöön.

Yhteistyötä tehdään laajan joukon kanssa: esimerkkeinä tästä Pertin Valinta ja Outsider Art festivaali. Yhteistyön tavoitteena on tuoda työelämään ihmisiä, jotka ovat olleet vaikeasti työllistettäviä. Ajatus on Miikan mukaan lähtenyt siitä, että koti on Isossakyrössä, joka ei ole iso paikka. Siellä kaikki tarvitaan mukaan työvoimaan. Kyrössä yritetään pitää sosiaalisen vastuun näkökulmaa esillä eturintamassa, ennen kuin regulaatio sitä edellyttää.

”Ulkomaille lähteminen on hyvä oppitunti, koska silloin täytyy ajatella paikallisesti”, Miika toteaa ja lisää: ”Ajateltaessa paikallisesti, brändin tulee viestiä paikallisen näkövinkkelin läpi, mutta ydin on oltava sama kuin Suomessa.” Viestin täytyy elää paikallisen kulttuurin mukaan. Miikan mukaan paikallisuus saattaa vaihdella myös maan sisällä ja olla jopa kaupunkikohtaista. Kysyin Miikalta diversiteetin kasvusta. Miika totesi, että kansainvälistymisen tuoma diversiteetin kasvu on hyvä erilaisten näkökulmien rikastuttavan vaikutuksen vuoksi. Omalle näkökulmalle ollaan yleisesti ottaen sokeita ja jos on paljon samanlaista porukkaa, ei toista markkina-aluetta voi ymmärtää syvällisesti.

Vastuullisuutta johdetaan kuunnellen

“Tärkeintä vastuullisuuden johtamisessa on kuuntelu”, toteaa Miika. Ilman kuuntelua on mahdotonta pysyä kärryillä siitä, kuinka nopeasti, mitä ja missä tapahtuu, miten teknologia kehittyy ja mitä kulttuurisia asioita nousee pintaan, sekä miten arvot ja asiakkaiden ajattelu otetaan huomioon. Siksi pitää kuunnella asiakkaita ja työntekijöitä sekä tieteen ja politiikan uusimpia tuulia tietääkseen, mihin ollaan yhteiskunnassa menossa. Jos keskitytään vain yhteen teknologiaan tai hankkeeseen, tiputaan nopeasti kärryiltä. Laajasti kuuntelemisen taito on äärimmäisen tärkeää, jotta yritys pystyy menestymään.

Kiitos Miikalle hyvästä keskustelusta ja näkökulmista vastuullisuuteen kasvuyrityksessä!


Avaa podcast-jaksomme Spotifyssa
tai kuuntele tästä:

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme podcast-upotuksissa. Voidaksesi kuunnella sisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitäGreenstep auttaa asiakkaitaan vastuullisuuden polulla. Lue lisää vastuullisuuspalveluistamme!