Kestävyyden kirittäjät, jakso 3: Yhteistyö edistää monimutkaisten ympäristöhaasteiden ratkaisemista

Eeva perala

Eeva Perälä

Senior Manager, Environmental Sustainability

Sain tilaisuuden keskustella Greenstepin podcastissa Baltic Sea Action Groupin (BSAG) toimitusjohtajan Michaela Ramm-Schmidtin kanssa. Aiheenamme oli BSAG:n työ ja rooli saastuneen Itämeren suojelutyössä. Keskustelimme systeemisistä muutoksista ja yhteistyön merkityksestä haastavissa ja monimutkaisissa tilanteissa.

Taustaltaan Michaela on juristi, mutta melko aikaisessa vaiheessa hänestä alkoi tuntua siltä, että juridiikka ei riitä. "Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, ja ensimmäisten juristivuosien aikana alkoi tuntua siltä, että haluan tehdä vielä jotain yhteiskunnallisesti isompaa." Juristivuosien sekä teknologiateollisuudessa edunvalvontatehtävien ja energiayhtiön lakiasiainjohtajan työtehtävien jälkeen Michaela halusi siirtyä tekemään töitä vastuullisen liiketoiminnan parissa ja perusti oman konsulttiyrityksen. "Tämän jälkeen BSAG otti minuun yhteyttä ja minua pyydettiin mukaan rakentamaan yritysten kanssa vaikuttavaa Itämeri-työtä", Michaela kertoo.


Michaela Ramm-SchmidtBSAG:n missio on palauttaa Itämeren ekologinen tasapaino muuttuvissa ilmasto-oloissa. "Keskitymme muutamaan meille strategisesti tärkeään asiaan; ilmastonmuutoksen ja Itämeren rehevöitymisen torjuntaan uudistavan viljelyn avulla, seuraamme meriliikenteen päästöjä ja riskejä merellä, ja olemme myös sukeltaneet Itämeren pinnan alle katsomaan meriluonnon monimuotoisuutta, ja sitä miten sitä voisi suojella", Michaela lisää.

Kaikki yhteiskunnalliset muutokset ovat systeemisiä muutoksia

Mikä tahansa yhteiskunnallinen muutos on systeeminen. Se ei siis liity ainoastaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai Itämeren ongelmiin. Kukaan ei toimi eristyksessä yhteiskunnassa, vaan kaikki kytkeytyvät kaikkeen. Näin ollen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa tulee katsoa kokonaisuutta. Systeeminen muutos on käytännössä sitä, että erilaisia toisiinsa kytkeytyneitä muutoksia tapahtuu yhtä aikaa.

Kaikkien järjestelmässä olevien tahojen täytyy muuttua. Kaikkien muutosten ei tarvitse olla välttämättä isoja, kunhan niitä on paljon ja niitä tapahtuu järjestelmän eri tasoilla.

Muutokset syntyvät konkreettisilla toimilla

Puheet muuttavat asioita etenkin siksi, että niillä vaikutetaan asenteisiin. Mutta viime kädessä asiat kuitenkin muuttuvat vasta konkreettisilla teoilla. Konkreettiset toimet riippuvat paljon siitä, mitä ollaan korjaamassa. Ratkaisujen taustalla tulee olla tiedettä ja tutkimusta, jotta voidaan varmistua siitä, että edistetään oikeita asioita.

Michaela puhuu tieteen sanottamisen merkityksestä yhtenä konkreettisena toimenpiteenä muutoksen aikaansaamiseksi. Tieteen ja käytännön tekijöiden dialogi on äärimmäisen tärkeää, vaikka se jää usein näkymättömäksi. Käytännössä tämä tarkoittaa ihmisten törmäyttämistä - lukuisia tapaamisia ja keskusteluja, jotta ymmärrys kasvaisi.

Ratkaisun avaimet löytyvät dialogista

Michaela kertoo toistuvista kokemuksistaan empaattisen keskustelun hedelmällisestä vaikutuksesta ongelmanratkaisussa. Systeemisiä ongelmia tarkasteltaessa ratkaisun avaimet löytyvät, kun eri tahojen välille syntyy pitkäaikaisen keskustelun tuloksena luottamus. Ratkaisut käsillä oleviin ongelmiin ja ymmärrys siitä, miten eri asiat kytkeytyvät toisiinsa, löytyy yhdessä, ymmärryksen kautta. BSAG:n rooli Itämeren suojelutyössä onkin toimia yhteensaattajana sekä aloitteentekijänä edistäen monimutkaisten ympäristöongelmien ratkaisujen löytämistä.

Millaisilla silmälaseilla sinä katsot maailmaa?

Kysyin Michaelalta hänen näkemystään siitä, mikä on kaikkein tärkeintä vastuullisuuden johtamisessa. Hänen mielestään tärkeintä on ymmärtää se, että johtaminen on kokonaisvaltaista eikä se saa siiloutua. Vastuullisuus koskettaa jokaista organisaatiota ja toimijaa läpikotaisin. On ymmärrettävä, että vastuullisuus on jatkuvaa parantamista ja tekemistä. Kokonaisvaltainen ja aito vastuullisuusjohtaminen lähtee yrityksen johdosta. Koko organisaatio on kuitenkin otettava mukaan työhön laatimaan ja kirkastamaan yhteiset arvot ja pelisäännöt.

Michaela kuvaa arvopohjaista yhdessä tekemistä silmälasien kautta: yritys voi miettiä, minkälaisilla silmälaseilla me lähestymme asioita. Kun silmälasit heijastavat yhteisiä arvoja, vastuullisuus integroituu luonnolliseksi osaksi arkea, ja vastuullisuus toteutuu itsestään. Jokaisen organisaation tulee siksi tehdä vastuullisuusjohtamista omalla tavallaan. Ei ole olemassa yhtä mallia, joka sopisi kaikille. Arvopohjainen johtaminen ja dialogi sekä empaattisuus ovat vastuullisuusjohtamisen ytimessä.

Kun ne käännetään yhteistoimin analyyseiksi, strategioiksi, suunnitelmiksi, toteutukseksi ja mittareiksi, tuottaa johtaminen tulosta. Kun arvot, yrityskulttuuri ja selkeä strategia yhdistetään rakentavasti, organisaatio on valmis menestymään omassa osassaan isoa systeemistä muutosta.

Avaa podcast-jakso Spotifysta tai kuuntele tästä:

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme podcast-upotuksissa. Voidaksesi kuunnella sisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä


Greenstep auttaa asiakkaitaan vastuullisuuden polulla. Lue lisää vastuullisuuspalveluistamme!