Kiertotalous tulee, mitä se tarkoittaa?

2 2
Aki finer

Aki Finér

Senior Manager, Sustainability

Kiertotalous tarkoittaa talousmallia, jonka perusajatuksena on vähentää raaka-aineiden käyttöä, energiankulutusta sekä syntyvän jätteen määrää pidentämällä tuotteiden käyttöikää ja edistämällä niiden uudelleenkäyttöä. Mitkä ovat kiertotalouden keskeisimmät hyödyt ja mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalous luo yrityksille?

Kiertotalous tarkoittaa paljon muutakin kuin kierrättämistä

Kiertotalous on nimensä mukaisesti talousmalli, jossa tuotteet ja materiaalit pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään. Se siis pohjautuu ajatukseen, että käytössämme olevia resursseja hyödynnetään entistä kestävämmin, ja materiaaleja, energiaa ja vesivaroja käytetään uudelleen ja kierrätetään. Pelkkää kierrätystä kiertotalous ei kuitenkaan ole – kiertotalous on kokonaisvaltainen talouden muutos kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Kiertotalous on ajankohtainen aihe erityisesti siksi, että se auttaa hillitsemään ilmastokriisiä ja luonnonvarojen ylikulutusta, jonka vuoksi kiertotaloudella onkin keskeinen asema EU:n kestävän talouden tavoitteen saavuttamisessa. EU on perustanut kiertotalouden toimintasuunnitelman (Circular Economy Action Plan, CEAP), jossa esitellään useita konkreettisia toimia kiertotalouden edistämiseksi, kuten kierrätysasteen nostamisen ja jätteiden vähentämisen, sekä kiertotalouteen kannustavan verotusjärjestelmän luomisen.


Miten toimii kiertotalous Suomessa?

Suomi on myös ottanut kiertotalouden tavoitteekseen. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä, ja kiertotalouden strateginen ohjelma on tärkeä osa kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Strategian tavoitteena on myös vahvistaa Suomen asemaa kiertotalouden edelläkävijänä.

Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että Suomi pyrkii hyödyntämään luonnonvaroja entistä tehokkaammin ja vähentämään uusitumattomien luonnonvarojen käyttöä. Esimerkiksi jätelaki uudistettiin uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämiseksi. Tarkoituksena on kehittää taloudellisia kannusteita yrityksille ja kuluttajille, jotta kiertotalouden mukaisten valintojen tekeminen helpottuu.


Miten saada lisäarvoa kiertotalouden mukaisesta liiketoiminnasta?

Kiertotalous tarjoaa useita mahdollisuuksia yrityksille kehittää liiketoimintaansa entistä kestävämmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Kiertotalouden mukainen liiketoiminta voi tuottaa yritykselle paljon lisäarvoa toimintaan:

  • Kustannussäästöt: Materiaalien ja energian kestävä käyttö, kierrätys ja uudelleenkäyttö voivat vähentää raaka-aineiden hankintakustannuksia
  • Laajentuneet markkinat: Kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien avulla yritykset voivat laajentaa tuote- ja palveluvalikoimaansa, ja siten löytää uusia asiakassegmenttejä
  • Positiivinen brändimaine: Kiertotalouden mukainen liiketoiminta voi tuoda yritykselle positiivista julkisuutta ja vahvistaa brändiä sekä parantaa yrityksen työnantajamielikuvaa
  • Kestävän rahoituksen saaminen: Euroopan unionin kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmässä eli taksonomiassa kiertotalous on yksi luokittelun osa-alueista. Kestäviä, kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja toteuttavat yritykset ovat rahoittajille ja sijoittajille kiinnostavia kohteita.


Kiertotalouden periaatteet ovat keino luoda kestävämpää ja vastuullisempaa taloutta. Lue lisää vastuullisesta liiketoiminnasta täältä!