Miten kirjanpitäjän ura rakentuu Greenstepissä ja miten uralla etenemistä tuetaan?

Greenstep Academy Kirjanpitaja tyopaikka Accounting trainee
Heli hayrynen

Heli Häyrynen

Partner, Head of L&D

Hyvät kirjanpitäjät ovat parhaillaan kovaa valuuttaa työmarkkinoilla. Tässä blogissa kerron, miten talouden huippuasiantuntijaksi tullaan ja miten Greenstepissä luodaan kirjanpidon osaajille mahdollisuuksia edetä haluamaansa suuntaan työuralla.

Moni meistä pohtii uraansa siitä näkökulmasta, miten varmasti oma työ työllistää ja miten sen saralla voi kehittyä. Näihin kriteereihin kirjanpitäjän ura on täydellinen.

Meillä Greenstepissä kirjanpitäjiä palkataan osaamisen eri tasoille. Uran rakentumista voidaan kuvata kolmen pääportaan avulla: trainee, tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä sekä kokenut ja laaja-alainen taloushallinnon huippuasiantuntija.

Tasojen lisäksi kirjanpitäjä voi erikoistua. Erikoistumisaloja ovat muun muassa konsernin kirjanpito, verkkokauppa, rahastot ja esihenkilötehtävät.

Trainee-ohjelma on kiihdystyskaista taloushallinnon asiantuntijaksi

Ensimmäinen porras on kirjanpidon trainee-ohjelma Highway, jonka kolmas vuosikurssi starttaa elokuussa 2022. Kyseessä ei ole aivan perinteinen koulutusohjelma, sillä Highway-ohjelmaan voivat hakeutua myös Greenstepissä jo työskentelevät kirjanpitäjät, jotka haluavat nopeammin syventää osaamistaan.

Kirjanpidon trainee-ohjelmaan kuuluu neljä osa-aluetta: kirjanpito, verotus, tekniikka ja soft skills. Oleellinen osa Highwaytä on työssä oppiminen. Uskomme siihen, että yhdessä aitojen tilanteiden parissa työskentelemällä kartutamme nopeasti osallistujien osaamista sekä rakennamme tiivistä yhteisöämme, joka tukee henkilöstöä työssään läpi koko uran.

Highwayn rinnalla toimii kirjanpitäjille kehitetty coaching-tiimi. He pitävät huolta siitä, että kukaan ei jää yksin ja ammatillista tukea on saatavilla helposti. Kirjanpidon coaching-tiimi ei rajoitu vain trainee-ohjelmaan, vaan se tukee myös uusia ja kokeneempia kirjanpitäjiämme.

Projektiosaamista, ajankohtaiskoulutuksia ja KLT-tutkinto

Toinen uraporras tilinpäätöstaitoisena kirjanpitäjänä saa vauhtia ajankohtaiskoulutuksista niin verotuksen kuin kirjanpidonkin alueilla. Tälle uraportaalle on kohdistettu koulutuksia tähtäimenään KLT-tutkinto, johon kannustamme henkilöstöämme. Arvostettu alan tunnustus tuo esille kirjanpitäjän osaamista ja on tärkeä etappi kirjanpitäjän työuralla.

Kokeneemmille kirjanpitäjille järjestämme lisäksi mahdollisuuksia tutustua eri toimialoihin ja syventää osaamistaan erilaisten projektien kautta. Tässä työuran vaiheessa tehdään usein myös päätös siitä, mihin aiheisiin halutaan erikoistua. Toteutamme kirjanpitäjillemme koulutusta erikoistumisaloihin myös henkilöstön toiveiden pohjalta. Greenstep Academyssa pyörivät niin konsernikirjanpidon kuin verkkokauppojenkin koulutukset säännöllisesti ajantasaisia ilmiöitä käsitellen.

Kirjanpitäjästä talouspäälliköksi

Kolmannella uraportaalla kokeneimmat kirjanpitäjät voivat kehittää osaamistaan pääkirjanpitäjyyteen ja talouspäällikön tehtäviin. Kirjanpitäjästä talouspäälliköksi -valmennusohjelmamme antaa ensi sysäyksen siihen, millaista osaamista huipputason kirjanpitäjät tarvitsevat. Valmennusta täydennetään aiheen erillisillä koulutuksilla ja työprojekteilla.

On myös tärkeää pitää huolta teknisistä taidoista ja tarjoammekin kirjanpitäjille mahdollisuuksia kehittää tietojärjestelmätaitojaan ja vahvistaa analyyttistä silmäänsä. Kirjanpitäjät saavat myös mahdollisuuksia osallistua järjestelmämuutoshankkeisiin tai esimerkiksi erilaisiin erikoistilanteisiin kuten yrityskauppoihin.

Kipua portaat tai ole kenttäsi konkari – tuemme kirjanpidon ammattilaisia yksilöllisesti

Ymmärrämme, että elämässä on erilaisia vaiheita ja kehittymisen resursseja. Arvostamme jokaisen greenstepperin työn ja muun elämän kokonaisuutta sekä yksilöllistä päätöstä työuran tavoitteiden asettamisessa.

Edellä esitellyt uraportaat ja niiden rytmi muotoutuvat jokaiselle oman tahdon mukaisesti. Meillä arvostetaan myös yksilön halua säilyä nykyisellä työkentällään. Osaamisen ylläpitämisen ei tarvitse tarkoittaa siirtymistä tasolta tai tehtävästä toiseen, jos henkilö ei sitä halua.

Greenstepissä rakennetaan monipuolisia ja kestäviä urapolkuja. Haluamme tarjota kaikille greensteppereille mahdollisuuden luoda merkityksellinen työura. Koska elämme vahvasti liike-elämän sykkeessä, ei henkilöstömme tarvitse vaihtaa työpaikkaa edetäkseen tai saadakseen uutta sisältöä uralleen.

Jos kiinnostuit uramahdollisuuksista Greenstepissä, voit tutustua avoimiin työpaikkoihimme ja trainee-ohjelmiimme ura-sivuillamme.