Kulttuuri syö myös dashboardit ja brändit aamupalaksi – miten varmistat organisaatiosi datakyvykkyyden?

Tiedolla johtamisen kulttuuri blogi
Kati tuovinen

Kati Tuovinen

Head of HR Business

Henkilöstöanalytiikka on nykyisin lähes joka yrityksen agendalla ja dashboardeja ja tunnuslukuja rakennellaan kovaa vauhtia. Muutos on hieno huomata, sillä aivan liian pitkään henkilöstöön liittyvä päätöksenteko on perustunut tiedon sijasta mutuun. Henkilöstöanalytiikan hyödyntäminen tuo organisaatioille enemmän faktaa ja tekee monista asioista entistä läpinäkyvämpiä.

Tulevaisuudessa menestyminen edellyttää entistä parempaa datan ymmärrystä ja hyödyntämistä organisaation joka tasolla

Jotta muutoksessa onnistutaan aidosti ja datasta tulee koko organisaation asia, on muutama asia, joka tulee varmistaa. Organisaation tulee tietää, millaisen datalla johtamisen kulttuurin he haluavat luoda sekä miten datakyvykäs organisaation kulttuuri juuri tällä hetkellä on - ja mitä pitää tehdä, että se kehittyy haluttuun suuntaan.

Avain tähän kaikkeen on osallistaminen; data on jokaisen asia, ei vain johdon ja hallitusten.

Tiedolla johtaminen ja datan hyödyntäminen on ollut yrityksissä digistrategian teemana jo pitkään, mutta digistrategian käytäntöön vienti ja dataohjautuvan kulttuurin luominen on jäänyt liian vähälle huomiolle. Datalla johtaminen ei siirry teoriasta käytännön tasolle ilman jatkuvaa oppimista ja kulttuurin muutosta, jonka keskiössä ovat ihmiset.

Kyse on yhteisistä toimintatavoista ja organisaation kyvykkyydestä.

Opi historiasta, mutta älä jämähdä sinne - näin käännät katseesi eteenpäin

Jos sinun tulisi tänään päättää, mitä dataa haluat omassa työssäsi seurata, osaisitko nimetä oikeat asiat? Käyttäisitkö dataa päätöksentekoon vai olisko kerätty data sittenkin osittain vain ”nice-to-know” -tietoa?

Jos emme itse löydä oman työn tekemiseemme fokusta, hukumme pian dataan. Data nähdään aivan liian usein vain raportoinnin mahdollistajana, vaikka meidän pitäisi keskittyä siihen, mitä pitää tapahtua, jotta osaamme rakentaa datakyvykkyyttä.

Miten data voisi ohjata päivittäistä tekemistä?

Analytiikan pitäisi olla ennustavaa ja kuvailevaa, ei vain peräpeiliin katsomista

Henkilöstöanalytiikassakin on kyse fokuksesta ja ymmärryksestä, ei pelkästään peräpeiliin katsomisesta. Vaikka niissä ei äkkiseltään ole suuria eroja, niin vastausten löytäminen seuraaviin kysymyksiin vaatii hyvin erilaista dataa:

“Kuinka monta työntekijää meillä oli töissä viime kuussa?” vs. ”Kuinka monta työntekijää meillä on töissä kolmen kuukauden kuluttua?”.

Kun vastaus ensimmäiseen kysymykseen löytynee kohtalaisen helposti esimerkiksi palkkajärjestelmän datasta, parhaan arvion antaminen jälkimmäiseen vaatii tietoa ainakin:

 • Rekrytointisuunnitelmista (ovatko ne ajan tasalla, tuleeko niitä päivittää?)
 • Henkilöstön vaihtuvuusprosentista
 • Henkilöstön tyytyväisyysmittauksen tuloksista (jos ihmiset ovat tyytyväisempiä, voidaanko ajatella vaihtuvuuden olevan alhaisempi?)
 • Esihenkilötyön arvioinneista (yksi keskeinen syy työpaikan vaihtoon on “huono johtaminen”)
 • Tarjouskannasta
 • Tilauskannasta
 • Muusta?

Ennustava ja kuvaileva analytiikka auttaa meitä kysymään oikeita kysymyksiä, joihin pääsemme etsimään vastauksia uusista paikoista ja uudella tavalla.

Kohti kulttuurin muutosta

Miten sitten saamme organisaatiossa jokaisen kysymään oman työn kannalta niitä oikeita kysymyksiä?

Vastaus piilee ihmisten osallistamisessa, valmentamisessa sekä siinä, että varmistetaan organisaation kulttuurin tukevan muutosta kohti datakyvykästä organisaatiota. Miten tämä sitten tapahtuu?

Muutos kohti datakyvykästä organisaatiota tapahtuu samalla tavalla kuin mikä tahansa kulttuurin muutos. Helppoa se ei ole, mutta aivan tehtävissä. Samalla organisaatiolla on mahdollisuus oppia lisää kulttuurin kehittämisestä.

Jokainen matka lähtee ensimmäisistä askeleista, niin tämäkin:

 1. Selvitä, mikä organisaatiosi datamaturiteetin taso tällä hetkellä on. Onko organisaatiosi raportointi- ja dashboard-tasolla, vai vasta ad hoc –raportointi ja tunnuslukutasolla? Tehdäänkö datalla johtamista ehkä jo kenties ennustavammalla ja kuvailevammalla otteella?
 2. Missä haluatte olla datan hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen suhteen?
 3. Tukeeko nykyinen organisaatiokulttuurinne muutosta kohti datakyvykästä organisaatiota?
 4. Millaista osaamista tarvitsette tähän muutokseen nyt ja tulevaisuudessa?

Greenstep tukee asiakkaitaan henkilöstöanalytiikan hyödyntämisessä niin teknisestä kuin kulttuurillisestakin näkökulmasta. Liiketoimintaa ymmärtävät data analystimme auttavat organisaatiotasi tunnistamaan relevantit tiedonkeruupisteet ja tuovat tiedot helposti hyödynnettäviksi ja selkeiksi käyttöönne. Muutosjohtamisen asiantuntijamme huolehtivat, että datalähtöinen kulttuuri ei jää ainoastaan johtoryhmän muistioon vaan se tuodaan osaksi jokaisen työntekijän arkea.

Varaa tapaaminen kanssamme tästä.