Laske yrityksesi hiilijalanjälki ERP-datastasi

Interim lowres

Vastuullisuusraportointi rinnastetaan, tai on jo pitkälti rinnastettu, taloudelliseen raportointiin. Vaikka se ei kuuluisikaan yritysten ydinstrategiaan, niiden on alettava toimia kestävästi ja osoitettava se niin lainsäätäjille, sidosryhmille kuin asiakkaillekin. Monien yritysten haasteena on näyttää konkreettisia todisteita siitä, että ne todella toimivat vastuullisesti ja kestävästi.

Analysointiin ja raportointiin tarvittavat tiedot voivat olla hajallaan, epätarkkoja tai niitä voi olla mahdotonta löytää. Kun tiedot löytyvät, ne on monissa tapauksissa yhdistettävä manuaalisesti analysointia ja raportointia varten. Tämä voi viedä paljon aikaa ja vaivaa ja maksaa paljon rahaa.

Useimmille yrityksille on olemassa kehittyneempi ratkaisu. Tässä artikkelissa keskitymme siihen, miten NetSuitea käyttävät yritykset voivat laskea ja raportoida hiilijalanjälkensä suoraan NetSuiten tiedoista.

Mutta ensin, miksi laskisit hiilijalanjälkesi?

Nykymaailmassa ympäristökysymykset ovat kaikkien huulilla, ja yrityksillä on yhä enemmän paineita pienentää hiilijalanjälkeään. Yrityksen hiilijalanjäljen laskeminen on välttämätöntä, jotta voidaan ymmärtää sen toiminnan vaikutus ympäristöön. Laskenta auttaa tunnistamaan ne osa-alueet, joilla yritys voi vähentää hiilipäästöjään ja ottaa käyttöön kestävämpiä käytäntöjä.

Lisäksi kuluttajista on tulossa entistä ympäristötietoisempia, ja he tukevat todennäköisemmin yrityksiä, jotka pyrkivät pienentämään hiilijalanjälkeään. Siksi hiilijalanjäljen laskeminen ja pienentäminen on tärkeää paitsi ympäristön myös yrityksen pitkän aikavälin menestyksen kannalta.

Greenstepin ratkaisu NetSuitea käyttäville yrityksille

Kestävään kehitykseen suuntautuneet yritykset keräävät ESG-tietonsa tällä hetkellä manuaalisesti monista lähteistä, joka vie paljon aikaa ja resursseja. Tiedot eivät välttämättä ole yhdistetyssä muodossa, ja järjestelmien välillä voi olla aukkoja tai päällekkäisyyksiä.

Nykyinen kestävyyttä koskeva sääntely edellyttää myös aiempaa yksityiskohtaisempaa raportointia; tästä hyvänä esimerkkinä on yritysten hiilijalanjälki.

Greenstepin vastuullisuusasiantuntijat ovat perillä kestävyyslainsäädännön vaatimuksista. Voimme nostaa päästölaskennan aivan uudelle tasolle automaattisella NetSuite CO2-laskentarobotillamme.

Miten hiilijalanjäljen laskeminen tapahtuu käytännössä?

Hiilijalanjäljen laskenta rakentuu yrityksen oman toiminnan suorista päästöistä, kuten energiankulutuksesta, ajoneuvojen polttoainekulutuksesta ja valmistusprosessin päästöistä sekä arvoketjussa muodostuvista epäsuorista päästöistä.

Oman toiminnan päästölaskentaan tarvittava data on yleensä helpompaa kerätä yrityksen järjestelmistä, kuten kirjanpito- tai toiminnanohjausjärjestelmästä. Arvoketjussa muodostuvien päästöjen, kuten ostetun raaka-aineen valmistusprosessissa muodostuvien päästöjen tietoja on yleensä hankalaa saada selville tai tietoa ei ole mitattu valmistajan toimesta. Tällöin laskennassa joudutaan turvautumaan sekundääriseen dataan ja parhaaseen estimaattiin.

Päästödatan keräyksen jälkeen tulee vielä selvittää kulloisellekin päästötekijälle soveltuva päästökerroin, eli paljonko esimerkiksi ostetun sähkön tuotannosta on aiheutunut päästöjä energiantuottajalla tai kuinka paljon päästöä aiheutuu työmatkustuksen puitteissa tehdyistä lentomatkoista.

Hiilijalanjäljen laskenta tapahtuu käytännössä kertomalla päästötekijä, kuten kulutetut kilowattitunnit sopivalla päästökertoimella, jolloin saadaan lukema paljonko päästöä aiheutuu vastaavan energiamäärän tuotannosta. yrityksen kokonaishiilijalanjälkeen summataan kaikki päästötiedot yhteen. Päästöjen jaottelu ja erittely kategorioittain on kuitenkin hyödyllistä, jotta nähdään suorien ja epäsuorien päästöjen erot ja osataan kohdistaa päästövähennystoimia oikein.

Kohti vihreämpää tulevaisuutta!

Yritysten odotetaan toimivan tulevaisuudessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Monet ostopäätökset tehdään sen perusteella, kuinka vastuullinen yritys on. Tämä tarkoittaa, että yritysten on paitsi toimittava vastuullisesti, myös kerrottava toimistaan realistisesti ja avoimesti.

Autamme asiakkaitamme tekemään juuri niin.