Lunastiko RPA lupauksensa? RPA:n hyödyntäminen taloushallinnon automatisoinnissa 2021 vs. 2024

Rpa taloushallintoa automatisoimassa
Tuire salo

Tuire Salo

Senior Automation Specialist

Greenstepin Senior Automation Specialist Tuire Salo kertoili blogissamme loppuvuonna 2021 siitä, miten robotiikka (RPA) näkyy taloushallinnon konsulttien työn tukena. Blogissa Tuire avasi, kuinka RPA oli auttanut automatisoimaan toistuvia manuaalisia tehtäviä, kuten kirjanpitoa ja raportointia, vapauttaen näin konsulttien aikaa monimutkaisempien, luovaa päättelykykyä ja analyyttisyyttä vaativien tehtävien hoitamiseen.

RPA:n käyttöönotosta oltiin havaittu jo tuolloin useita hyötyjä, kuten läpinäkyvyyden lisääntyminen, tuottavuuden kasvu ja laadunvalvonnan parantuminen taloushallinnossa. RPA:n oli tunnistettu soveltuvan pieniin ja yksinkertaisiin prosesseihin, kuitenkin kiinnittäen huomiota asiakkaiden erityispiirteisiin ja jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.

Vuonna 2021 Tuire hahmotteli, että tulevaisuudessa RPA voisi kehittyä esimerkiksi tekoälyn avulla ja vakuutti, että Greenstep pysyy teknologian suhteen kehityksen eturintamassa.

Mutta missä sitten mennään tällä hetkellä?

Robotiikan kehitys auttaa vastaamaan asiakkaiden uniikkeihin tarpeisiin entistä paremmin

Tuire, miten RPA:n käyttö on vaikuttanut Greenstepin toimintaan ja taloushallinnon konsulttien työhön sen jälkeen, kun aiempi artikkeli julkaistiin loppuvuodesta 2021?

– Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen on parantanut Greenstepin konsulttien työn laatua ja nopeuttanut prosessien läpivientiaikoja. Konsulttimme ovat pystyneet painottamaan työtään yhä enemmän sellaisiin tehtäviin, jotka vaativat esimerkiksi luovaa päättelykykyä, analyyttisyyttä ja poikkeuksien hallintaa.

  RPA:n rooli on kasvanut yleisesti verrattuna muutaman vuoden aikaiseen tilanteeseen.

  – Ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään merkittävästi enemmän nykyisin kuin vielä muutama vuosi sitten. Mitä enemmän robotiikkaa hyödynnetään, sitä tarkemmin robottien tekemän työn laadukkuutta ja määrää pystytään mittaamaan ja parantamaan.

   Robotiikan ja automaation kehitys ja laadun jatkuva parantaminen auttaa Greenstepiä vastaamaan asiakkaiden uniikkeihin tarpeisiin ja odotuksiin entistä paremmin.

   – RPA:n kehitys on mahdollistanut esimerkiksi uusien ohjelmistorobottien rakentamisen aiempaa nopeammin, joten niitä pystytään helposti mukauttamaan asiakaskohtaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi tietojärjestelmien käyttöliittymiä muokataan entistä useammin asiakkaiden toiveiden mukaan, jolloin myös ohjelmistoroboteille määriteltyjä työnkulkuja tulee pystyä tehokkaasti muokkaamaan ja päivittämään vastaamaan niiden käyttämiä käyttöliittymiä.

    Ohjelmistorobotiikan lisäksi Greenstepillä on hyödynnettävissä myös paljon muita automatisointityökaluja ja -teknologioita, joita yhdistelemällä kokonaisvaltaisia ratkaisuita löytyy tehokkaasti.

    Tekoälyn käyttö lisääntyy tulevaisuudessa

    Eri teknologiat ovat alkaneet hyödyntää tekoälyä jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla. Tuire näkee tekoälyllä olevan entistä suuremman roolin jatkossa.

    – Tekoälyn hyödyntäminen parantaa RPA:n mahdollisuuksia mm. robotiikan soveltamisessa monimutkaisempiin tehtäviin, kuten päättelyyn ja ongelmanratkaisuun. Greenstep tutkii aihetta aktiivisesti ja hyödyntää tekoälyä jo muissa automaatioteknologioissaan, kuten ostolaskuautomaatioissa ja omassa Copilot-ratkaisussaan.

     Greenstepillä on löydetty asiantuntemuksen lisääntymisen ja teknologian kehityksen myötä myös uusia käyttötapoja RPA:n hyödyntämiseen.

     – Olemme muun muassa alkaneet laajemmin käyttämään RPA:ta ja rajapintoja yhdistelminä, mikä on viimeisen kahden vuoden aikana laajentanut ja tehostanut entisestään Greenstepin ohjelmistorobottien käyttökohteita esimerkiksi useampiin tietojärjestelmiin ja Greenstepin palveluihin.

      Tuire Salo uskoo näkevänsä RPA:n kehityskaaren jatkuvan positiivisena.

      – Toivoisin, että ohjelmistorobotiikan rooli tulevaisuudessa olisi edelleen taloushallinnon konsultin parhaana kaverina. Robotiikan lisäksi Greenstepillä toisaalta hyödynnetään niin paljon muitakin automatisointityökaluja ja -teknologioita, että automatisoiminen kaikkine teknologioineen, tekoälyineen ja mahdollisuuksineen on tullut jäädäkseen taloushallinnon konsulttien työhön.

       Intohimo pitää Greenstepin kehityksen eturintamassa

       Greenstepillä automatisoimiseen on suhtauduttu innokkuudella ja ennakkoluulottomasti jo vuosia, vaikka tilitoimistoala mielletään muutosvastarintaiseksi. Sama innokkuus jatkuu edelleen; tästä hyvänä osoituksena vuoden 2023 aikana perustettu automaatiopalveluiden liiketoiminta-alue. Tämä intohimo, asiantuntemus ja jatkuva halu oppia uutta tulee pitämään Greenstepin kehityksen eturintamassa jatkossakin.

       Yksi asia on kuitenkin pysynyt muuttumattomana.

       – RPA-tiimin juhlapäivä on edelleen silloin, kun yksittäiseltä ihmiseltä tullut idea on automatisoitavissa siten, että se hyödyttää esimerkiksi jokaista Greenstepin palkkahallinnon ammattilaista ja asiakasta. Yrityksen oman alan substanssiosaaminen on avainasemassa, kun RPA:n avulla automatisoidaan töitä.

        Ohjelmistorobotiikkahankkeissa on korvaamatonta kuunnella niiden työntekijöiden näkemyksiä, joiden töissä automaatioiden on tarkoitus auttaa. Myös robottien toiminnan seurattavuuteen ja tehokkuuden mitattavuuteen kannattaa panostaa, jotta robottien toimintaa voidaan tehostaa juoksevasti hyötyjen saavuttamiseksi.

        Greenstep auttaa asiakkaitaan automatisoimaan ja tehostamaan prosessejaan. Jos tuskailet esimerkiksi manuaalisten ja aikaa vievien asiakaspalveluprosessien kanssa, keskustelemme mielellämme kanssasi.