Mikä pitää sijoittajat tyytyväisinä?

Gs notes2 cover vc article

Lähetimme bisnesenkeli Timo Ahopellolle viisi kysymystä koskien työtä, menestystä ja epäonnistumista.


1. Tavoitteenasi on olla ensimmäinen henkilö, johon yrittäjä ottaa yhteyttä niin ongelmatilanteissa kuin ilon hetkellä. Miten se onnistuu?

Teemme läheistä yhteistyötä yrittäjien kanssa jo aivan yrityksen toiminnan alusta saakka. Keskitymme ratkaisemaan esiin tulevia käytännön ongelmia: keitä palkataan ja koska, mitä tuotteen ominaisuuksia kehitetään, miten myynti organisoidaan ja niin edelleen. Olemme itse työskennelleet yrittäjinä, mistä on usein hyötyä käytännössä. Tämä saa aikaan molemminpuolista luottamusta. Tavoittelemme aina aidosti yrityksen parasta, emme omaa etuamme. Uskomme, että hyvät yritykset tulevat aina olemaan hyviä sijoituksia.

2. Mitä menestys merkitsee sinulle yleisellä tasolla ja mistä tiedät, että olette onnistuneet?

Olemme onnistuneet, kun yritys ja tiimi ovat antaneet kaikkensa menestyäkseen. Joskus tuloksena on yksisarvinen ja joskus yritys ajautuu konkurssiin. Menestyksekkäässä startupissa on kysymys asenteesta, osaamisesta, kokemuksesta, yrittämisen tasosta, ajasta ja onnesta. Viimeistä tekijää on mahdotonta hallita. Yhdeksässä tapauksessa kymmenestä yritys kuitenkin menestyy, jos tiimi uskoo menestykseen. Kun tiimi on vakuuttunut menestyksestä ja saa sen tapahtumaan, mekin olemme onnistuneet.

3. Mistä tiedät, että olette epäonnistuneet? Mikä on epäonnistumisen arvo?

Epäonnistumme monissa sijoituksissamme ja opimme niistä aina jotakin. Opit ovat usein hyvin taktisia ja käytännöllisiä, kuten miten eri markkinoita ja teknologioita tulee tarkastella niiden elinkaaren aikana. Sijoittajana epäonnistuminen on helppo havaita: yritys ei tuota.

4. Millainen on hyvä pääomasijoitusyritys?

Uskomme tasapainoisiin yhtiökumppanuuksiin, joissa kaikilla tiimin jäsenillä on omat osaamisalueensa. Yrityksessämme on vain osakkaita, emme ole perinteinen pyramidiorganisaatio johtajineen, osakkaineen ja analyytikkoineen. Meille tämä on toimiva ratkaisu. Voimme keskittyä täysin yrityksiimme.

5. Mikä pitää sijoittajat tyytyväisinä?

Hyvien yrittäjien kanssa työskenteleminen.

Fast Five -sarjassa kysymme viisi olennaista kysymystä tietyn alan asiantuntijalta. Tällä kertaa lähetimme kysymyksemme Timo Ahopellolle, pääomasijoittajalle sekä CRF Healthin perustajalle ja entiselle toimitusjohtajalle. CRF Health on yksi Suomen vain neljästä niin kutsutusta yksisarvisesta, eli teknologiayrityksestä, joiden myyntihinta on ollut yli miljardi euroa. CRF Healthin jälkeen Timo on toiminut Lifeline Ventures -pääomasijoitusyhtiön yhtenä perustajana.