Muutokset verotuksessa 2022

Uusi vuosi tuo myös muutoksia verotuskäytänteisiin. Tallenna tästä itsellesi uudet muutokset muistiin.

Vuoden 2022 mukanaan tuomat muutokset verotukseen

Verovapaat matkakustannusten korvaukset:

Kokopäiväraha45€
Osapäiväraha20€
Kilometrikorvaus0,46€
Käyttöedun korvaus0,10€
Yömatkaraha

13€


Tutustu muutoksiin tarkemmin (mm. ulkomaan päivärahat) Verohallinnon sivuilla. Kilometrikorvausten muutoksista ja Bezalaan ensi vuonna julkaistavasta päästölaskentaominaisuudesta kerromme Bezalan blogissa.

Luontoisedut:

Ateriakustannusten enimmäismäärä11,25€
Ravintoedun verotusarvo (vielä vahvistamatta)6,90€


Polkupyörä:

Polkupyöräetu syntyy, kun työnantaja luovuttaa omistamansa tai hallitsemansa polkupyörän työntekijän yksityiskäyttöön. Jos työnantaja antaa polkupyörän suoraan työntekijän omistukseen, kyse ei olisi polkupyöräedusta vaan palkaksi katsottavasta veronalaisesta edusta. Vuoden 2021 alusta lukien polkupyöräetu on verovapaa, jos edun arvo on enintään 1200 euroa. Sama käytäntö jatkuu vuonna 2022..


Sähköauto:

Ajon aikana nollapäästöiseksi määriteltyjen työsuhdeautojen verotusarvoa on alennettu 170 eurolla kuukaudessa vuosina 2021–2025 (TVL 64 a §). Muutos koskee sekä vapaana autoetuautona että käyttöetuna annettavia työsuhdeautoja. Tuki koskee vain ajonaikana nollapäästöisiksi määriteltyjä autoja, joita tällä hetkellä ovat käytännössä täyssähköautot.


Työmatkaedun muutokset:

Työsuhdematkalipun verovapauden rajat muuttuvat vuoden 2021 alusta lukien. Työsuhdematkalippu on verovapaata 3 400 euroon asti. Tämän ylittävä edun määrä on veronalaista luontoisetua. Annettu verovapaa etu pienentää työntekijän asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähennysoikeutta. Työnantajan ei tarvitse selvittää todellisia matkakustannuksia, jos edun arvo on enintään 750 euroa.


Työnantajan maksama nettiyhteys:

Tuloverolain 69 §:n 4 momentin mukaan veronalaista tuloa ei synny palkansaajan työkäyttöä varten järjestetyn tietoliikenneyhteyden yksityiskäytöstä. Tietoliikenneyhteys voi olla kiinteä tai langaton taikka matkapuhelimessa. Verovapaussäännös koskee ainoastaan työnantajan järjestämää ja hankkimaa tietoliikenneyhteyttä. Työnantaja järjestää tietoliikenneyhteyden tekemällä sopimuksen yhteyden toimittavan tahon kanssa ja maksamalla yhteydestä aiheutuvat maksut suoraan yhteyden toimittavalle taholle. Verovapaussäännös edellyttää, että tietoliikenneyhteys järjestetään palkansaajan työtehtäviä varten

Työnantaja ei voi korvata palkansaajan nimissä olevan liittymän kuluista yksityiskäytön osuutta. Tällöin yksityiskäytön osuus kustannuksista on palkkaa. Työnantaja voi kuitenkin korvata työkäytön osuuden palkansaajan liittymän käyttökustannuksista ennakonpidätystä toimittamatta (EPL 15 §). Työkäytön osuus voidaan arvioida Verohallinnon yhtenäistämisohjeiden mukaisesti. Muun selvityksen puuttuessa työkäytön osuudeksi arvioidaan puolet kustannuksista.

Kilometrikorvaus- ja päivärahahakemukset voi tehdä helposti Bezalalla.


Työnantajan sosiaalimaksuprosentit 2022

Työntekijöiden palkasta vuonna 2022 perittävät maksut:

TyEL-maksu 17-52 -vuotiaat7,15%
TyEL-maksu 53-62 -vuotiaat8,65%
TyEL-maksu 63-68 -vuotiaat7,15%
Työttömyysvakuutusmaksu1,50% (osa-omistajan tvm 0,74%)Työnantajan maksut vuonna 2022. Käytämme näitä prosentteja, ellette ole palkanlaskijanne kanssa toisin kirjallisesti sopineet:

Sairausvakuutusmaksu1,34%
TyEL-perusmaksu25,85%
Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu17,40%
Työttömyysvakuutusmaksu0,50%
Työttömyysvakuutusmaksu2,05% (2 197 500 eur ylimenevästä)
Ryhmähenkivakuutusmaksu0,06%
Tapaturmavakuutus0,70% (keskimääräinen arvo, varsinainen määräytyy ammattiluokitusten perusteella)


Greenstepin palkka-asiantuntijanne vastaa mielellään näihin sekä mahdollisesti muihin aiheesta herääviin kysymyksiinne.