Oppeja CSRD:n mukaisesta kaksisuuntaisen olennaisuuden arvioinnista

IMG 4478

Kaksisuuntaiseen olennaisuusanalyysissä määritellään mitä yritys tulee vastuullisuustyössään tekemään lähitulevaisuudessa ja mihin toimenpiteisiin tullaan resursoimaan aikaa ja rahaa. Olennaisuusanalyysiin kannattaa panostaa aidosti, sillä sen avulla yritys voi keskittyä olennaisiin asioihin vastuullisuustyössään.

Greenstepin vastuullisuustiimi on saanut auttaa jo yli kymmentä asiakasta CSRD:n mukaiseen raportointiin siirtymisessä. Näiden kokemusten kautta olemme keränneet oppeja, mitä kannattaa huomioida ja tehdä kun työhön valmistautuu.

Yrityksen ydintiimin vastuullisuusosaamisen vahvistus

Ennen kuin yritys voi aloittaa kaksisuuntaisen olennaisuuden arvioinnin, sen on ensin ymmärrettävä, mitä se tarkoittaa ja miten se toteutetaan. Tämä edellyttää yrityksen henkilöstön tietotason kasvattamista. Yrityksen on varmistettava, että sen henkilöstö ymmärtää työn merkityksen yritykselle ja sen vaikutukset liiketoimintaan. Työ onkin hyvä aloittaa koulutuksella, jossa ydintiimille tulee tutuksi paitsi CSRD:n mukaiset kolmi- ja nelikirjaimiset lyhenteet, myös työn tarkoitus ja tuleva arvioinnin logiikka. Työtä on helpompi lähteä tekemään, kun ryhmällä on samantasoinen ymmärrys kestävyydestä, kestävyysaiheista ja arviointimenetelmästä.

Sidosryhmien valistaminen

Yrityksen on myös tärkeää valistaa sidosryhmiään, kuten asiakkaita, toimittajia ja muita yhteistyökumppaneita, vastuullisuustyöstä ja kestävyydestä. Sidosryhmien ymmärrys vastuullisuudesta auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa ja vahvistamaan mainettaan vastuullisena toimijana. Sidosryhmähaastattelujen anti on sitä parempaa mitä valveutuneempia he ovat vastuullisuusteemoista.

Varaa aikaa ja resursseja

Kaksisuuntainen olennaisuuden arviointi on prosessi, joka vie aikaa ja vaatii resursseja. Yrityksen johdon on sitouduttava työhön ja varmistettava, että tarvittavat resurssit ovat käytettävissä. Useat yritykset ottavat työhön avuksi konsultin, mutta yksikään konsultti ei voi tehdä koko työtä yrityksen puolesta. Johdon tulee viimekädessä valita raportoitavat vastuullisuusteemat kaksisuuntaisen olennaisuusanalyysin pohjalta ja johto on myös vastuussa itse raportoinnista. Ilman johdon sitoutumista prosessi ei onnistu!

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaksisuuntainen olennaisuuden arviointi on tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa. Yrityksen on varmistettava henkilöstönsä ja sidosryhmiensä ymmärrys vastuullisuudesta, johdon sitoutuminen työhön sekä panostettava olennaisuusanalyysiin. Näiden avulla yritys voi varmistaa vastuullisen toiminnan ja vahvistaa mainettaan vastuullisena toimijana.