Uskottavan henkilöstöpolitiikan ydin on palkkojen oikeellisuus

Turku Katri rajattu
Jaana hagelin

Jaana Hagelin

Senior Manager, HR Business

Palkkaprosessi on HR:n ydinprosesseja, jonka sujuvuus ja oikeellisuus on tärkeää henkilöstölle, taloushallinnolle sekä johdolle. Palkkayhteyshenkilöpalvelun avulla voidaan varmistaa prosessien toimivuus sekä kehittää ja tehostaa toimintaa.


Ensimmäinen vuoteni myyvänä HR-konsulttina on takana ja jihaa, it has been a bumpy ride! Olen saanut palvella ja kohdata hienoja yrityksiä ja arvostukseni suomalaisia yrittäjiä kohtaan on pilvissä. Jokainen toimeksianto on opettanut jotain; jos ei aina HR:stä, niin ainakin itsestäni. Positiiviset kokemukset liittyvät asiakkaiden ja kollegoiden kanssa työskentelyyn sekä asiakkaiden hienoihin liiketoimintoihin tutustumiseen. Olen tuntenut myös epävarmuutta, epäonnistunutkin, ja näiden tunteiden kanssa eläminen onkin sitten kokonaan toisen blogikirjoituksen paikka.

HR-konsultteina teemme asioita laidasta laitaan ja pääsemme näkemään laajasti, miten ala ja HR-toiminnot kehittyvät erilaisissa organisaatioissa. Pystyn helposti allekirjoittamaan nostot Deloitten tekemästä Henkilöstöjohtamisen trendit, vuoden 2020-raportista. Tutkimuksen mukaan keskeisimmät trendit ovat henkilöstön hyvinvointi, yhteenkuuluvuus, uuden osaamisen kehittäminen, HR:n muuttuva rooli sekä tiedolla johtaminen. Nämä vastaavat myös omia kokemuksia asiakasrajapinnasta. Olin jopa yllättynyt kuinka paljon henkilöstökokemuksesta ja yhteenkuuluvuudesta puhutaan ja sen eteen ollaan valmiita tekemään töitä ja panostamaan. Tämä tietää hyvää suomalaiselle työelämälle.

Henkilöstökokemuksen ja yhteenkuuluvuuden kehittäminen oli useiden yrityksien prioriteettina tänä vuonna, kunnes isoon osaan yrityksiä vaikutti korona niin paljon, että jouduttiin tekemään vaikeita henkilöstöä koskevia päätöksiä. Samassa myös konsultin työn fokus muuttui. Palkka- ja lomatietojen ajantasaisuus ja oikeellisuus päätöksenteon pohjana on ollut erityisen tärkeää tänä keväänä ja uskallan veikata, että tämä trendi ei ihan heti mene ohi, vaikkei se henkilöstöjohtamisen listoille sellaisenaan nousisikaan. Listoille se ei nouse, koska sen pitäisi olla itsestäänselvyys ja halusi tai ei, se on myös kriittinen osa henkilöstökokemusta kullekin hyvin henkilökohtaisella ja konkreettisella tasolla.

Ulkoistettu palkkahallinto alkaa olla jo melko tavallista, mutta useinkaan se ei tarkoita, että koko palkkaprosessi olisi ulkoistettu. Palkkaprosessi on HR:n ydinprosesseja, jonka sujuvuus ja oikeellisuus on tärkeää henkilöstölle, taloushallinnolle sekä johdolle. Me Greenstepissä teemme laajasti yhteistyötä yrityksien kanssa nimenomaan palkkayhteyshenkilöpalvelun parissa. Palkkayhteyshenkilöpalvelun avulla voidaan varmistaa prosessien toimivuus sekä kehittää ja tehostaa toimintaa. Palkkayhteyshenkilön keskeisimpiä tehtäviä on valmistella ja varmistaa palkka-aineiston oikeellisuus ja toimitus oikea-aikaisesti palkanlaskentapalvelua tuottavalle toimittajalle. Palkansaajien neuvontapalvelu, HR-järjestelmän pääkäyttäjyys tai globaali HR-raportointi voidaan myös liittää palkkayhteyshenkilöpalveluun ja palvelu skaalautuu yrityksen tarpeet huomioiden. Kun palkka-aineisto on oikein, on organisaatiokin oppinut samalla palkkaprosesseista, esim. työajanseurannasta, poissaolojen hallinnasta, vuosilomakäytännöistä jne. Greenstepin palkkayhteyshenkilöpalvelu tuo läpinäkyvyyttä ja selkeyttä, jota tarvitaan tässä ajassa.

Mikäli aihe on sinulle ajankohtainen, ole yhteydessä! Voit myös varata ajan veloituksettomaan etätapaamiseen kanssani tästä! Etsitään yhdessä parhaat käytännöt palkkaprosessinne kehittämiseen.