Parempia tuloksia rekrytoinneissa henkilöstöanalytiikan avulla

Blog recruitment analytics

Kun menestyvä yritys etsii itselleen täydellisiä työntekijöitä, rekrytointiprosessi on usein yhdistelmä taidetta ja tiedettä. Rekrykilpailu ei ole koskaan aiemmin ollut näin rajua ja panokset ovat ennätyskorkealla. Raja yritysten menestymisen välillä voidaan joko ylittää tai alittaa rekrytoitujen ihmisten ansiosta, jolloin väärien rekrytointipäätösten tekeminen voi maksaa paljon.

Henkilöstöanalytiikka on rekrytoinnin pelikentän jokerikortti, joka auttaa yrityksiä tekemään parempia rekrytointipäätöksiä sekä optimoimaan ja tehostamaan itse rekrytointiprosessia ja siihen käytettyjä resursseja. Rekrytointi on tuttua Greenstepin HR Partner Anette Saloselle, joten hän on erinomainen henkilö vastaamaan siihen, miten henkilöstöanalytiikka auttaa muokkaamaan rekrytointistrategiaa ja ylittämään rekrytointiin liittyviä perinteisiä haasteita.

Haaste: Kuinka löydän yritykselleni sopivimmat hakijat

Kuinka ratkaiset tämän haasteen: ennakoi ja tunnista yrityksellesi sopivimmat hakijat

Yksi suurimmista haasteista yritysten rekrytoinneissa on se, miten ne pystyvät tunnistamaan suuresta massasta ne hakijat, jotka sopivat parhaiten juuri heidän organisaatioonsa. Henkilöstöanalytiikan käyttämät edistyneet algoritmit ja dataan perustuvat näkökulmat auttavat yritystä tunnistamaan hakijajoukosta ne henkilöt, jotka sopivat parhaiten organisaatiokulttuuriin ja haetun roolin vaatimuksiin. Analysoimalla hakijan osaamista, kokemusta sekä muita ominaisuuksia ja vertaamalla niitä jo yrityksessä olemassa oleviin työntekijäprofiileihin, yritys voi parantaa huomattavasti mahdollisuuksiaan löytää itselleen sopivin henkilö.

– Meillä Greenstepillä on suuri palvelutarjooma, jolloin rekrytoimme myös luonnollisesti uusia Greenstepiläisiä laajalla osaamisskaalalla. Henkilöstöanalytiikan avulla voimme helposti tunnistaa ne ihmiset ja sen osaamisen, jota meillä jo on talossa ja määrittää, miksi juuri he ovat meille niin arvokkaita työntekijöitä. Voimme käyttää tätä dataa hyväksemme siinä vaiheessa, kun etsimme uusia osaajia tiettyihin rooleihin jatkossa, Anette Salonen kertoo.

Henkilöstöanalytiikka ei nojaa ainoastaan historiadataan, vaan sitä voidaan käyttää myös ennakoivasti. Markkinatrendien tutkiminen ja tekoälyn hyödyntäminen mahdollistaa työmarkkinoiden muutosten ennustamisen ja niiden roolien tunnistamisen, joista tullaan käymään kovaa kilpailua lähitulevaisuudessa. Tällä tavoin yritys voi varautua tulevaan kilpailutilanteeseen jo hyvissä ajoin ja saada edun kilpailijoihinsa nähden.

– Ennustaminen auttaa myös varautumaan tuleviin henkilöstökuluihin ja optimoimaan niitä. Voimme myös valmistautua tuleviin korkean prioriteetin ja kiireen kuukausiin - tämä näkyy etenkin kirjanpitoliiketoiminnan puolella. Tulevaisuuden ennusteiden yhdistäminen historiadataan näkyy hyvin esimerkiksi tiettyjen osaajien rekrytoinnin syklisessä luonteessa - näissä tapauksissa henkilöstöanalytiikka kertoo meille, milloin meidän kannattaa aloittaa rekrytointiprosessi, jotta ehdimme perehdyttää uudet henkilöt ajoissa kiireisiä aikoja varten.

Haaste: Kuinka pärjätä jatkuvasti kovenevassa kilpailussa osaajista?

Kuinka ratkaiset tämän haasteen: mahdollista tietoon perustuva päätöksenteko ja parempi hakijakokemus

Äärimmäisen kilpaillussa rekrymarkkinassa tietoon perustuva päätöksenteko tuo yritykselle suuria etuja verrattuna hihavakioihin ja parhaisiin arvauksiin. Henkilöstöanalytiikka antaa yrityksille valtavasti tietoa hakijoista ja auttaa niitä ymmärtämään, mitkä ominaisuudet ja kokemukset ovat arvokkaimpia juuri heidän organisaatiolleen.

– Henkilöstöanalytiikka auttaa meitä tunnistamaan meille kriittisimmät osaamisalueet ja valmistautumaan niiden rekrytointiin. Meillä voi olla esimerkiksi jatkuva avoin haku tietyillä kriteereillä, jonka ansiosta voimme kerätä juuri meidän tarpeisiimme sopivaa osaajajoukkoa, josta voimme aloittaa rekrytointiprosessin, kun tarve tulee, Salonen sanoo.

Yrityksen työnantajabrändin ja hakijakokemuksen on loistettava, jotta se erottuu joukosta. Henkilöstöanalytiikka voi antaa yritykselle tietoa siitä, millaisia käsityksiä mahdollisilla hakijoilla on yrityksestä. Kun on tiedossa, mikä houkuttelee tai ajaa ehdokkaita kauemmas, yritys voi räätälöidä työnantajamielikuvaansa entistä sopivammaksi.

- Analytiikkatietojen avulla meillä on selkeä näkemys siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi rekrytoinnin kannalta. Voimme nähdä, mikä rekrytointikanava toimii parhaiten missäkin roolissa, ja voimme todella optimoida tekemistämme näiden tietojen perusteella. Voimme tunnistaa rekrytointiprosessiemme pullonkaulat ja varmistaa, että hakijakokemusta optimoidaan entisestään.

Haaste: Miten vähennän henkilöstön vaihtuvuutta?

Miten ratkaiset tämän haasteen: Tunnista poistumisriskin alla olevat työntekijät ja paranna jatkuvasti tekemistäsi

Yksi epäonnistuneisiin rekrytointipäätöksiin kipeimmin liittyvistä ilmiöistä on korkea henkilöstön vaihtuvuus. Henkilöstöanalytiikka auttaa yrityksiä tunnistamaan ne henkilöt, jotka ovat aikeissa lähteä kohti uusia haasteita, seuraamalla työntekijöiden sitoutumiseen liittyviä mittareita ja havaitsemalla mahdolliset ongelmat hyvissä ajoin ennen lähtöä. Henkilöstön vaihtuvuus pienenee, kun esiin nouseviin huolenaiheisiin puututaan ennakoivasti.

– Voimme tunnistaa ja seurata monia erilaisia signaaleita, jotka antavat meille arvokasta tietoa henkilöstön tyytyväisyydestä. Jos datasta nousee esiin huolestuttavia signaaleita, voimme puuttua niihin ennen kuin niistä tulee suurempi ongelma ja voimme toivottavasti tehdä toimenpiteitä, jotka auttavat parantamaan työntekijän kokemusta ja tasauttamaan tilanteen.

Henkilöstöanalytiikassa ei ole kyse ainoastaan eteen tulevien ongelmien korjaamisesta, vaan myös toiminnan jatkuvasta parantamisesta. Keräämällä tietoja rekrytointiprosesseistaan ja analysoimalla niitä ajan mittaan, yritys voi tarkentaa omaa strategiaansa ja varmistaa, että se pystyy jatkossa valitsemaan parhaat osaajat ja pitämään heistä kiinni.

– Rekrytointiprosessin parantaminen on jatkuvaa työtä, jonka keskiössä henkilöstöanalytiikka on. Haluamme varmistaa, että saamme riveihimme parhaat mahdolliset osaajat, että työntekijämme ovat tyytyväisiä ja että he pysyvät meillä pitkään. Teemme myös kovasti töitä maksimoidaksemme sosiaalisen vastuumme: käytämme analytiikkaa avuksemme varmistaaksemme, että Greenstepin tasa-arvo- ja muut vastuullisuusasiat ovat kunnossa. Henkilöstöanalytiikka antaa avaimia oikeiden ja tietoon perustuvien päätösten tekemiseen, Anette Salonen päättää.

Miten tästä eteenpäin?

Henkilöstöanalytiikka voi mullistaa tavan, jolla yrityksessäsi tehdään rekrytointia. Datan ja teknologian hyödyntäminen poistaa esteitä sopivien hakijoiden löytämisen, henkilöstövaihtuvuuden pienentämisen ja kilpailijoista erottautumisen tieltä. Se on silta, joka yhdistää rekrytointiin liittyvän taiteen ja tiedolla johtamisen tieteen toisiinsa.

Jos olet valmis kuulemaan lisää henkilöstöanalytiikasta ja siitä, miten se voisi auttaa yritystäsi esimerkiksi juuri rekrytoinneissa, ota yhteyttä meidän asiantuntijoihimme. Matkanne kohti parempia rekrytoinnin tuloksia alkaa tästä.

Kinnostaako henkilöstöanalytiikka?

Lue lisää