Riittääkö yrityksenne tietotaito menestymiseen myös tulevaisuudessa?

Blogi banner3
Heli hayrynen

Heli Häyrynen

Partner, Head of L&D

Suuri osa yrittäjistä miettii, kuinka saada yrityksestään löytyvä osaaminen vastaamaan myös tulevaisuuden haasteita. Kuinka yrityksen kyvykkyyksiä tulisi kehittää ja millaista koulutusta tulisi järjestää?


Maailma muuttuu kiihtyvää tahtia ja yritysten täytyy olla jatkuvasti valmiina muuttumaan säilyäkseen kilpailukykyisinä ja kukoistavina. Suuri osa yrittäjistä on kuitenkin huolissaan siitä, kuinka heidän yrityksensä osaaminen riittää tulevaisuuden haasteisiin vastattaessa. Yrittäjät saattavat olla myös epätietoisia siitä, kuinka yrityksen osaamista tulisi kehittää.

Suomalainen rahoitusalan keskusjärjestö on jo pitkään ilmaissut toiveensa siitä, että suomalaisen koulutusektorin tulisi tarjota nopealla aikataululla täydennyskoulutusta. Jatkuvasti muuttuva työelämä ei voi odottaa vuodesta kahteen kestävien koulutusohjelmien tuloksia, sillä koulutus nähdään usein yksilöiden pääomana. Sen sijaan on tärkeää, että koulutus tukee yksilön kehityksen lisäksi organisaation osaamista ja työn tapojen kehittämistä yrityksissä.

Uskon, että nykyinen muodollinen ja melko jäykkä täydennyskoulutus, jota korkeakoulut tarjoavat, korvataan yhä enemmän suoraan organisaatioiden omilla koulutuksilla henkilöstölle - sellaisilla koulutuksilla, jota tarjoamme Greenstep Academyssa. Miksi?

Koska:

  1. Ainoastaan organisaatiossa toteutettu koulutus voidaan yhdistää eri henkilöstöryhmien pätevyysvaatimuksiin, joita tarvitaan yrityksen tulevaisuudessa.
  2. Ainoastaan organisaatiossa toteutettu koulutus voi rakentaa niin vahvaa tehokkuutta, että sen tulokset yritykselle voidaan mitata euroina taseessa.
  3. Ainostaan organisaatiossa toteutetun koulutuksen tulokset voidaan mitata ja arvioida organisaatiossa
  4. Ainoastaan tällä tavalla organisaation on mahdollista saada täysi hyöty yksittäisten työntekijöiden osaamisen kasvusta.

On huomattava, että organisaation toteuttama koulutus ei kuitenkaan sulje pois yksilön koulutuksesta omaksumaa pääomaa ja mahdollisuutta edetä kartuttamiensa uusien ammatillisten taitojen avulla. Näin ollen on vain voittajia, kun ajatellaan tulevaisuuden koulutusjärjestelyjä.

Heli Häyrynen
Head of Greenstep Academy
Partner, GreenstepHeli on kauppatieteiden tohtori, kasvatustieteiden maisteri, johtamisen ja johtajuuden tutkija sekä Carestep Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Tarvitsetko sparrausta yrityksen henkilökunnan osaamisen johtamiseen, tai henkilökunnan koulutuksen toteuttamiseen? Ota rohkeasti yhteyttä!