Saatavat vanhenevat kolmessa vuodessa, jollei niiden vanhentumista katkaista

Varojen jako artikkeli

Saatavat vanhenevat lähtökohtaisesti kolmessa vuodessa, ellei vanhentumista katkaista. Mikäli saatava vanhentuu, velallisella ei ole velvollisuutta velan takaisinmaksuun, eikä velan perintä ole enää mahdollista. Tässä artikkelissa asiantuntijamme kertoo saatavien vanhenemiseen liittyvistä käytännöistä.

Saatavien vanhenemisen takia riidattomien laskujen periminen kannattaa aloittaa pian eräpäivän jälkeen. Tämä on mahdollista toteuttaa automaattisesti useissa taloushallinnon järjestelmissä.

Mitä jos saatavan perintä ei tuota tulosta?

Jos saatavan perintä ei tuota tulosta ja suoritetut perintätoimet on dokumentoitu, on saatava mahdollista kirjata luottotappioksi. Tavanomaisiin myyntisaamisiin liittyvät luottotappiot kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin, ja ne vähentävät maksettavaa arvonlisäveroa, mikäli myynti on ollut arvonlisäverollista.

Mikäli velallinen hakeutuu yrityssaneeraus- tai konkurssimenettelyyn, saatavat tulee valvoa pesänhoitajan antamassa määräajassa. Näissä tilanteissa saatavat tulevat tyypillisesti vain osittain maksuun pitkän ajan kuluessa.

Saatavien vanhentuminen on mahdollista katkaista

Saatavat vanhenevat lähtökohtaisesti kolmessa vuodessa. Vanhentumisen määräaika lasketaan pääsäännön mukaan laskun eräpäivästä. Jos eräpäivästä ei ole sovittu, vanhentumisajan laskeminen alkaa siitä, kun velkojalla oli oikeus vaatia maksua velalliselta. Oikeus maksun vaatimiseen alkaa esimerkiksi siitä, kun myyjä on luovuttanut kaupan kohteen ostajalle tai muuten täyttänyt oman suoritusvelvollisuutensa asiassa. Mikäli saatava vanhentuu, velallisella ei ole velvollisuutta velan takaisinmaksuun, eikä velan perintä ole enää mahdollista.

Saatavien vanhentuminen on mahdollista katkaista, minkä jälkeen alkaa uusi, entisen pituinen vanhentumisaika. Poikkeuksena tästä on tuomioistuimen antamat ratkaisut velasta, jolloin vanhenemisaika on viisi vuotta.

Velkojen vanhentuminen on mahdollista katkaista joko vapaamuotoisilla tai oikeudellisilla katkaisutoimilla.

  • Vapaamuotoisia katkaisutoimia ovat esimerkiksi sopiminen maksujen järjestelyistä, velallisen maksu tai muu velan tunnustaminen sekä velkojan vaatimus tai muu muistutus velasta.
  • Oikeudellisia katkaisutoimia ovat esimerkiksi velkaa koskevan kanteen tai ulosottoasian vireille pano. Yrityssaatavien perinnässä voidaan myös käyttää trattaa tai konkurssiuhkaista maksukehotusta.

Velan vanhentumista koskevat säännökset ovat pakottavia. Esimerkiksi vanhentumisajoista ei saa poiketa velallisen vahingoksi, ja siten velkoja ja velallinen eivät voi sopia lykkäävänsä vanhentumisajan alkamista tai pidentävänsä lakiin kirjattua vanhentumisaikaa.


Greenstepin asiantuntijat avustavat mielellään laskutuksen ja perinnän automatisoinneissa ja mahdollisten perintätoimien suunnittelussa! Ota yhteyttä ja kääritään hihat.