Siltarahoitus - työkalu tavoitteiden saavuttamiseen

Greenstep 2021 19 web
Juho pietilanaho

Juho Pietilänaho

Partner

Millaiseen tarpeeseen siltarahoitus soveltuu ja mitä kannattaisi huomioida sen suunnittelussa? Mihin puolestaan sijoittajan huomio kiinnittyy?

Siltarahoitus on lyhytaikainen rahoitusinstrumentti, jonka tarkoitus on kattaa yhtiön välittömät likviditeettitarpeet ja auttaa (sillata) yhtiö tilanteeseen, jossa yhtiön rahoituksellinen asema vakiintuu. Tyypillisesti siltarahoituksen käyttökohde on yhtiön juoksevat menot kuten palkat ja muut kuukausittain toistuvat erät.

Siltarahoitus varmistettuun rahoitukseen (projektin siltarahoitus)

Lähes kaikki kasvuyhtiöt ovat törmänneet samaan ongelmaan julkista rahoitusta hyödyntäessään: rahoitus maksetaan toteutuneita kuluja vasten. Kun rahoitus maksetaan jälkikäteen, on jostain löydettävä rahoitus projektin toteutuksen ajaksi. On hyvin tyypillistä, että aikaisen vaiheen kasvuyhtiöt nostavat VPO-ehtoista siltarahoitusta ELY / Business Finland / EU-rahoitteisiin projekteihin joko rahoituslaitoksilta tai yksityisiltä rahoittajilta. Aika tavanomaisesti rahoittaja tulee edellyttämään sillattavan projektin avustuksen maksamista erilliselle sulkutilille ja tyypillisesti toimivalta johdolta odotetaan osittaista henkilötakausta rahoitukselle. Kun yhtiöllä on projektille hyväksytty rahoituspäätös, ja siltarahoitusta käytetään projektin loppuunsaattamiseksi, on rahoitus vähäriskistä osapuolille vaikkakaan täysin riskitöntä se ei ole, koska yrityksen pitää rahoittaa myös muu toimita projektin lisäksi.

Series A - siltarahoitus

Startupin ollessa seed-vaiheessa, suhteellisen pienellä rahoituksella operoiden, on arvioitava omaa Series A -rahoituskierroksen kyvykkyyttä peilaten kokonaisuutta omaan likviditeettiin ja runway-tilanteeseen. Kun startupit operoivat negatiivisella kassavirralla, eivätkä kulusopeutukset ole realistinen vaihtoehto, päädytään miettimään siltarahoitusratkaisua A-kierrokseen. Tällaisessa tapauksessa siltarahoituksen erityispiirteenä on epävarmuus tavoitellun rahoituksen (A-kierroksen) toteutumisesta.

Nollakorkoympäristö ja pankkien halukkuus rahoittaa Finnveran takauksella on mahdollistanut myös VPO-rahoituksen siltarahoitusinstrumenttinä, mutta mitenkään ongelmatonta tämä omistajia dilutoimattoman rahoituksen käyttö ei ole. VPO-rahoitus on nimittäin myös maksettava takaisin, ja uusi sijoittaja haluaa ensisijaisesti sijoituksensa käytettävän yhtiön kehittämiseen, ei vanhojen velkojen takaisinmaksuun. Pankkirahoituksen käyttö A-kierroksen siltarahoituksena onkin hyvin korkean riskin rahoitusmalli ja sitä käytettäessä onkin laskettava tarkkaan erilaiset ”mitä jos” -skenaariot.

Pankkirahoitusta tyypillisempää onkin ratkaista Series A-siltarahoitus erilaisin VVK- tai pääomalainainstrumentein. VVK-tyyppisissä ratkaisuissa on tavallista, että konversiohinta sidotaan tulevaan rahoituskierrokseen (qualified financing round) jollain tietyllä alennuksella, esimerkiksi -20 %. Tällöin siltarahoitusinstrumentissa jätetään valuaatio avoimeksi, eikä siihen oteta kantaa, vaan yhtiön arvostustason määrittäminen jätetään seuraavan kierroksen sijoittajalle. Valuaation jättäminen avoimeksi on nykyisten sijoittajien etu, sillä kannanotot valuaatiosta voivat joko vaikeuttaa seuraavan rahoituskierroksen toteuttamista tai edesauttaa matalamman valuaation toteutumista seuraavalla kierroksella. Tyypillisesti instrumentissä on seuraavan rahoituskierroksen alennuksen lisäksi merkittävä korkoprosentti, joka antaa sijoittajalle tietyn takuutuoton.

Kun siltarahoitusinstrumenttiä lähdetään yhtiön ja sijoittajien välillä neuvottelemaan, on hyvin tärkeää yhtiön puolelta miettiä kaikki mahdolliset skenaariot. Mitä jos ’qualified financing round’ ei koskaan toteudukaan tai entäpä jos tulee exit ennen A-kierroksen toteuttamista? Yleensä positiiviset skenaariot osataan ottaa huomioon, mutta negatiivisissa skenaarioissa yhtiöiden taseelle saattaa jäädä pyörimään lainainstrumenttejä joita ei saada vapaaehtoisesti tai lainasopimuksen mukaisesti pakolla konvertoitua osakkeiksi. Pelkästään taseelle jäävä pääomalaina 14 % korolla voi estää tulevaisuuden OPO-ehtoisia rahoitusratkaisuja, koska pääomalaina on etuoikeutettu osakkeisiin nähden ja sille juokseva korkea korko on aina omistajilta pois. Kaikkein ongelmallisimpia ovat instrumentit, joissa sijoittaja voi osakekonversion sijaan vaatia lainan takaisinmaksua: Tällöin ei pelkästään hankaloiteta lisärahoituksen nostamista, vaan koko instrumentti voi viedä yhtiön likviditeettikriisiin. Käytännössä VPO-ehtoinen VVK-laina ei ole koskaan startupille järkevä rahoitusinstrumentti.