Taloushallinnon taiturit, jakso 1: Kirjanpito ja sen tulevaisuus

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme podcast-upotuksissa. Voidaksesi kuunnella sisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä

Taloushallinnon taiturit -podcast sarjan ensimmäisessä jaksossa käsittelimme taloushallinnon kivijalkaa eli kirjanpitoa. Haastattelimme Greenstepin omaa taloushallinnon ja juridiikan huippuasiantuntijaa, yrityskuiskaajaa, partneria ja toimistovetäjää Anne Kullaa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus tilintarkastusalalta. Greenstepille Anne päätyi, koska halusi päästä kehittämään ja tehostamaan asiakkaiden taloushallintoa sekä talouden tukitoimintoja.

Heti haastattelun alkajaisiksi Anne kertoi iloisena, että podcastia nauhoitettiin kansainvälisenä kirjanpitäjien päivänä. Mikä hieno päivä ja mikä sattuma!


Mitä yhteistä on taloudella ja juridiikalla?

Annen mukaan ”tilinpäätös on juridiikkaa euromääräisenä… ja tilinpäätös on juridiikan laji ja lopputuote”. Suomessa on monenlaista lainsäädäntöä, joka säätelee yritysten taloutta. Esimerkiksi työoikeudessa on pykäliä, jotka määrittelevät, kuinka paljon työntekijälle maksetaan kompensaatiota tehdystä työstä. Nämä eurot päätyvät kirjanpidossa henkilöstökuluina tilinpäätökseen.


Kirjanpidon yleisten periaatteiden merkitys yrityksille

"Jokaisen yrittäjän olisi syytä olla perillä kirjanpidon yleisistä periaatteista, vaikka ei kirjanpitoa tuntisikaan läpikotaisin", Anne toteaa. Suomalainen kirjanpitolaki sisältää juoksevan kirjanpidon ohjeistuksia ja tilinpäätössäännöksiä. Kirjanpitolain kolmannesta luvusta löytyvät kirjanpidon yleiset periaatteet, joista maallikkokin voi päätellä kirjapidon yksityiskohtia.

Anne nosti kolme tärkeää kirjanpidon yleistä periaatetta esille. Ensimmäinen niistä on olennaisuuden periaate, joka tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa absoluuttista totuutta tilinpäätöksestä. Tilinpäätös on aina yrityksen talouden kuva. Anne kertoi tavanneensa ison yrityksen eläkkeelle jäävän talousjohtajan, joka kertoi ettei ollut urallaan tehnyt yhtään ”oikeaa” tilinpäätöstä. Tällä hän viittasi olennaisuuden periaatteeseen.

Toinen tärkeä kirjanpidon yleinen periaate on se, että tilinpäätöksen tulee olla oikea ja tarjota riittävä taloudellinen kuva yrityksen toiminnasta. Tilinpäätöstietoja lukevan on saatava riittävät tiedot yrityksen talouden tilasta. Esimerkiksi jokin yrityksessä kesken oleva olennaisempi riita-asia tulee näkyä tilinpäätöksessä, jotta tiedot ovat riittävät.

Kolmas Annen nostama kirjanpidon yleinen periaate on ”going concern”. Se tarkoittaa virallisesti käännettynä toiminnan jatkuvuuden periaatetta, mutta Annen käännösmateriaalia laatinut harjoittelija käänsi sen osuvasti ”jatkuvan huolen” -periaatteeksi. Jos on oletettavaa, että yrityksen toiminta ei jatku seuraavan vuoden ajan, niin tämä huoli on otettava kirjanpidossa huomioon.


Miksi yrittäjän pitäisi olla kiinnostunut kirjanpidosta?

Taloushallinnon ammattilaisen ei tarvitse hetkeäkään miettiä vastausta esitettyyn kysymykseen ja perustelutkin ovat selvät. Yrityksen toimitusjohtajalla ja hallituksella on vastuu kirjanpidosta, vaikka yhtiön taloushallinto olisi ulkoistettu. Yrityksen johdon keskeinen tehtävä on yhtiön talouden seuranta, mikä edellyttää myös kirjanpidon logiikan ymmärtämistä.

Annen mielestä on äärimmäisen tärkeää, että yrityksen johto varaa taloudenpidolle aikaa. Silloin sitä tulee hoidettua. ”Jos varaat aikaa liikunnalle, niin liikut ja jos varaat aikaa kirjanpidolle, niin hoidat yrityksen taloutta”, Anne kuvailee. Kirjanpitäjä on kuin personal trainer, joka voi puristaa yritysjohdolta enemmän aikaa ja huomiota taloudenpitoon. Todellinen kirjanpidon ammattilainen osaa auttaa yrityksen johtoa kiinnostumaan talouden raporteista ja niiden tulkinnasta. Yhteisen kielen löytäminen vaatii paljon kommunikaatiota kirjanpitäjän ja yrityksen johdon välillä, mikä lisää ymmärrystä ja arvostusta toisen työtä kohtaan.


Kirjanpidon reaaliaikaisuus on yrityksille tärkeää

Jos yrityksen johdon mielikuva yrityksen taloudesta ja talouden tunnusluvut ovat ristiriidassa keskenään, pitää joko mielikuvaa tai talouden tunnuslukuja tarkistaa. Joskus kirjanpito voi näyttää todellisuutta parempaa kuvaa yrityksen taloudesta, jos sinne ei ole viety kaikkia kuitteja ja tositteita ajallaan. Silloin emme voi luottaa talouden seurantaan. Kuittien hakeminen ja asioiden pallottelu lisää taloudenpidon kustannuksia. Kirjanpidon prosessin pitäminen ”leanina” ja ajantasainen taloudenpito vähentävät työtä ja tehostavat yrityksen toimintaa.


Anne Kulla


Anne kertoi yritysjohtajasta, joka aikanaan matkoillaan keräsi kuitit talteen erilliseen lompakkoon ja nyt kuitit voi kuvata kännykällä suoraan kirjanpidon ohjelmaan ja maksatukseen. Tämä tehostaa niin kirjanpitäjän kuin työntekijöidenkin työtä. Ja kuitit pysyvät tallessa!

Kun kirjanpito pidetään jatkuvasti ajan tasalla, yrityksen johdolla on käsitys siitä, millainen on loppuvuoden tulonmuodostus ja sitä kautta myös verotuksellinen asema. Anne oppi jo pienenä, että karkkipussista lähti nallekarkki tai salmiakkinamu verokarhulle, koska äiti toimi verottajana. Verojen osuus on huomioitava myös yritystoiminnassa, ja ajantasainen kirjanpito auttaa yritystä verosuunnittelussa. Verojen maksu on sitä yrityksen yhteiskuntavastuuta, toteaa Anne.


Taloushallinnon tulevaisuuden trendejä – vaikutukset yrityksen menestykseen

Anne on vahvasti sitä mieltä, että digitalisaatio jatkaa matkaansa taloushallinnossa automatisaatioksi ja tekoälyksi. Yrityksissä on kuitenkin vielä paljon inhouse-taloustoimintoja, ja yrityksen taloushallinnon ammattilaisten pitäisi pystyä seuraamaan digitalisaation antamia mahdollisuuksia taloudenpidossa. Uudet teknologiat mahdollistavat tehokkaan taloudenhoidon. Anne näkeekin tulevaisuuden trendinä sen, että yritykset keskittyvät omaan operatiiviseen vahvuuteensa ja taloushallinnon partneri haetaan taloushallintoon erikoistuneesta yrityksestä. Partnerilla on osaamista seurata viimeisimpiä taloushallinnon trendejä ja luoda niistä yritykselle käytännön prosesseja viimeisimpiä teknologioita hyödyntäen.

Suomalainen kirjapitolainsäädäntö on ollut kansainvälisesti verrattuna edelläkävijä. Meillä on jo varhain kehittyneet digitaalisen taloushallinnon keinot, jonka myötä myös meidän osaamisemme ja taloushallinnon ohjelmistot ovat kehittyneet. Anne on varma, että meillä olisi taloushallinnossamme melkoinen vientituote vietäväksi myös naapurimaihimme.

Nouseva aihe taloushallinnossa on hänen mukaansa vihreä talous, kirjanpito ja raportointi. Vastuullisuudesta on paljon puhuttu ja se tullaan laskemaan euroina tulevina vuosina. Yritysten ympäristövaikutuksia ryhdytään mittaamaan ja kääntämään rahaksi. Menestyäkseen yritysten on pystyttävä osoittamaan talousraporteissaan, kuinka vastuullista niiden yritystoiminta on. Anne on vakuuttunut siitä, että kirjanpidon systemaattisuus voi antaa paljon mahdollisuuksia vastuullisuusajatteluun, järjestelmäkehitykseen ja raportointiin.


Avaa podcast-jaksomme Spotifyssa
, tai kuuntele tästä:

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme podcast-upotuksissa. Voidaksesi kuunnella sisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä


Me seuraamme Greenstepissä talouden trendejä ja kehitämme digitaalisia työvälineitä asiakkaidemme tarpeisiin. Kehitämme myös jatkuvasti asiantuntijoidemme osaamista. Jos nämä Anne Kullan ajatukset innostivat sinua, niin käy katsomassa avoimia työpaikkoja nettisivuillamme.