Taloushallinnon taiturit, jakso 5: Startup-yritysten talous ja kirjanpito

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme podcast-upotuksissa. Voidaksesi kuunnella sisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä


Käsittelimme Taloushallinnon taiturit -podcastissa startup-yritysten taloudenhoitoa ja kirjanpitoa. Mikä sitten on startup-yritys? Se on enintään muutaman vuoden ikäinen ja innovatiivisiin ideoihin perustuva yritys, joka vasta kehittää ensimmäistä tuotettaan, eikä yleensä tuota vielä voittoa. Startup-yrityksessä kehitettävän tuotteen pitää olla ainutlaatuinen tai ihan uusi, ja sen tavoitteena on kasvaa nopeasti mahdollisimman isoksi, mutta kuitenkin kestävästi ja eettisen arvioinnin läpäisevillä tavoilla.

Käsittelimme tätä aihetta talousjohdon asiantuntijan ja konsultin Oliver Lindholmin ja taloushallinnon asiantuntijan ja konsultin Barbro Bruunin kanssa. Oliver on vuosien mittaan auttanut useita startup-yrityksiä kasvun tiellä. Hän aloitti Greestepissä kymmenen vuotta sitten, jolloin kohderyhmänä olivat erityisesti kasvuyhtiöt. Oliver on viihtynyt startup-yritysten parissa, koska taloushallinnon asiantuntijalla on paljon enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa startupien taloushallintoon kuin vaikkapa pörssiyhtiöissä.

Oliverin mielestä on todella hienoa työskennellä startupien kiinnostavien liiketoimintaideoiden ja innovaattoreiden kanssa. Talouden asiantuntijan kädenjälki näkyy startupien talouden kokonaisuuden kehittämisessä. Lisäksi innostavaa on, että talouden asiantuntija pystyy olemaan yrittäjien tukena ”niin ylä- kuin alamäessäkin”.


Barbro puolestaan aloitti työuransa tilintarkastuksessa, mutta siirtyi pian kirjanpitäjäksi todeten, että ”on hauskempaa olla tuottamassa dataa kuin sillä puolella, joka tarkastaa datan”.

Barbro oli pitkään yhden yrityksen pääkirjanpitäjänä, jolloin hän pääsi tekemään pienen osan yrityksen talousasioita osana taloustiimiä. Greenstepissä hän on saanut hoitaa erilaisten yritysten talousasioita alusta loppuun. Barbron mielestä työskentely erilaisten yritysten kanssa on mielenkiintoista ja haastavaa, eikä hän haikaile konsultin tehtävistä yhden yrityksen taloushallinnon asiantuntijaksi.


”Olet äidistä kakkonen” – startupin kullanarvoinen kirjanpitäjä

Startupien taloudenpidossa Barbrota kiehtoo erityisesti se, että talouden asiantuntija saa olla alusta asti rakentamassa taloushallintoa niin, että se palvelee yrityksen johtoa ja rahoittajia. Startupeissa päämääränä on usein yrityksen myynti tai listautuminen, jolloin talouden prosessien on oltava kunnossa viimeistään siinä vaiheessa. Rahoittajien tarvitsema informaatio on saatava ulos järjestelmistä vaivattomasti. Kirjanpitäjän kullanarvoisuutta tässä kokonaisuudessa Barbro kuvaa palautteella, jonka hän sai erään yrityksen talousjohtajalta: ”Olet äidistä kakkonen”.


Kirjanpito ja verotus kuntoon – mistä pitää huolehtia ja miksi?

Startup-yrittäjät priorisoivat usein työtään tuotekehitykseen, tuotteen kaupallistamiseen, myyntiin ja organisaation rakentamiseen, jotta yritys pystyy kasvamaan. Talousasiat jäävät silloin varjoon. Barbro ja Oliver ovat yhtä mieltä siitä, että yrittäjän kannattaa satsata taloushallintoon heti alussa, koska kirjanpito ja verotusasiat on laitettava joka tapauksessa kuntoon – ennemmin tai myöhemmin. Kirjanpidon sotkut kumuloituvat ajan myötä ja ne tulevat tilintarkastuksessa tai pahimmillaan verotarkastuksessa ilmi. Tämä tulee yritykselle kalliiksi! Yrityksen kannattaa palkata taloushallinnon osaaja heti alkuun tai ulkoistaa taloudenhoito osaaviin käsiin.

Yrityksen johdon pitää ymmärtää lakisääteiset velvoitteensa ja tietää kirjanpidon ja verotuksen perusasiat, koska ne vaikuttavat liiketoimintaan eli tuloksentekokykyyn, taseen rakenteeseen ja kassavirtaan. Osakeyhtiölaki määrittelee, mitkä asiat kuuluvat hallitukselle ja yrityksen johdolle. Verojen maksamattomuus voi kostautua myöhemmin siten, että yrityksen mahdollisuudet saada rahoitusta vaikeutuvat. Kirjanpidon kirjausten on siis oltava ajan tasalla ja kaikki pitää dokumentoida. Kirjanpitäjän tehtävänä on muistuttaa yrittäjää esimerkiksi verotuksen useista eräpäivistä sekä kirjanpitolain ja tuloverotuksen edellyttämistä aikatauluista. Hyväkin liikeidea saattaa kaatua, jos talouden perusasiat jäävät hoitamatta ja rahoitusta ei saadakaan, painottavat Oliver ja Barbro.


Talousraportointi startupeissa

Barbro ja Oliver pitävät talouden seurantaa ja raportointia todella tärkeinä johdon tehtävinä. Taloushallinnon ammattilaiset toimivat tässä apuna. Raportointi suunnataan yrityksen johdolle, työntekijöille, yhtiön hallitukselle sekä omistajille ja sidosryhmille. Startup-yrityksen alkuvaiheen raportit sisältävät lähinnä kustannuksia, mikä vaikuttaa yrityksen taseeseen.

Tuloksen seuranta on yrittäjille yleensä helppoa, mutta taseen ymmärtäminen on astetta vaikeampaa. Tase kertoo oman pääoman kehityksestä. ”Ei auta, että pääomaa on, jos oma pääoma on miinuksella”, täsmentää Barbro. Jos yritys menettää oman pääoman, saattaa esille nousta johdon vastuukysymyksiä. Erityisesti rahoituksen hakemisessa yrittäjän on tarpeen osata selittää, kuinka tase elää liiketoiminnan kehityksen mukana.

Säännönmukainen raportointi kannattaa aloittaa heti alussa, että yrityksessä päästään talousraportoinnin rytmiin kasvuvaiheessa. Raportointia on sitten myöhemmin helppo laajentaa liiketoimintaa kuvaavien mittareiden seurantaan.


Mikä on kirjanpitäjän tehtävä raportoinnissa?

Kirjapitäjä voi auttaa tuloslaskelmaan liittyvän kustannuspaikkarakenteen määrittelyssä, jotta yrityksen taloustilanteen seuranta olisi mahdollisimman selkeää. Kirjapitäjä pitää tase-erittelyt kunnossa eli näyttää yrittäjälle, mitä tase-erät sisältävät ja keskustelee siitä, voisiko joillekin vanhoille taseen erille tehdä jotain toimenpiteitä. Kirjanpitäjälle nämä kaikki ovat perusasioita, mutta startup-yrittäjälle ne voivat olla vieraampia. Pitää kuitenkin aina muistaa, että proaktiivinen ja yrittäjää talousasioissa tukeva kirjanpitäjä ei ole kuitenkaan vastuussa yrityksen menestyksestä, vaan johto vastaa taloudesta.


Mitä tarkoittaa rullaava ennustaminen?

Ennustaminen tarkoittaa sitä, että johto kuvaa yrityksen tulevaisuuden numeroina eli kääntää liikeideat tuloslaskeman, kassavirran ja taseen muotoon. "Startupeissa pitkän ajan ennustaminen on todella vaikeaa", Oliver kertoo. Tyypillisesti ennustamista voidaan tehdä rullaavasti eli säännöllisesti vuosi eteenpäin. Vaikka pidemmän aikavälin ennustaminen on vaikeaa, on tärkeää, että yrityksellä on visio siitä, missä yritys voisi olla vuosien päästä.

Oliver kannustaa yrityksiä laatimaan skenaarioita tulevaisuuden näkymistä. Perinteisesti puhutaan "best, normal tai worst case" -skenaarioista. Tässä pohditaan sitä, millä tavalla kukin skenaario vaikuttaa yrityksen talouteen ja operatiiviseen toimintaan sekä millaisia päätöksiä vaaditaan, jos eri skenaariot toteutuvat.


Millaisia rahoitusinstrumentteja startupeilla on?

Oliver kertoo jaksossamme erilaisista rahoituslähteistä. Aloittelevan yrityksen on vaikea saada rahoitusta pankista pelkälle idealle. Pankki haluaa varmuuden siitä, että se saa lainatut rahat takaisin tuottoineen. Aloittavalle yrittäjälle rahoitus löytyy yrittäjän omasta taskusta, tuttavilta ja sukulaisilta tai riskirahoituksena bisnesenkeleiltä eli sijoitusalan ammattilaisilta omistajuutta vastaan.

Kun yritys on kasvanut ja vakaammalla pohjalla, pankkirahoitusta voi lähteä hakemaan. Rahoitusta voi saada myös julkisista lähteistä, kuten Business Finlandilta, Ely-keskukselta tai Euroopan unionin rahoitusinstrumenttien kautta. Julkista rahoitusta on saatavissa, jos on omaa pääomarahoitusta.

Yleensä yrittäjät tietävät erilaisista rahoitusmahdollisuuksista, mutta he ovat epävarmoja siitä, miten rahoitusta voisi hakea, kuinka lähestyä rahoittajaa ja missä järjestyksessä rahoitusta kannattaa hakea, sekä mitä rahoittajalta voi vaatia. Kuinka siis rakennat yrityksen rahoituspolun useamman vuoden aikajänteellä?

Greenstepin etuna on se, että meiltä löytyy kirjanpidon ja talousjohdon asiantuntemusta, jolloin voimme pohtia yhdessä yrittäjän kanssa laajemmin erilaisia rahoitusmahdollisuuksia.


Miten yrittäjä voisi löytää kontaktin sijoittajiin?

Oliver neuvoo yrityksiä verkostoitumaan heti alussa laajasti ammattilaisten, sijoittajien ja tilitoimistojen kanssa, joiden kautta voi laajentaa verkostojaan ja saada tukea yritystoimintaan matkan varrella. Kannattaa osallistua erilaisiin startupeille suunnattuihin tapahtumiin kuten Slush tai Arctic 15. Niistä voi löytää hyviä kontakteja muihin yrittäjiin ja sijoittajiin. Lisäksi FiBAN:in eli Finnish Business Angels Networkin verkostosta voi löytää bisnesenkeleitä. Rahoituskierroksen toteuttaminen kestää vähintäänkin kuusi kuukautta ennen kuin rahat näkyvät yrityksen pankkitilillä, joten kannattaa verkostoitua varhain ennen kuin kassanpohja näkyy.


Mistä kirjanpitäjä näkee, että yrittäjä tarvitsee apua rahoituksessa?

Barbro tietää kirjanpidon ammattilaisena, että ensimmäinen merkki yrityksen rahoitustarpeesta on, jos omaa pääomaa ei ole riittävästi. Silloin tarvitaan lisärahoitusta kuten pääomalainaa, joka lasketaan mukaan omaan pääomaan. Vähän pidemmälle edennyt yritys voisi suunnitella osakeanteja, jolla yritys voi pyrkiä laajentamaan omistuspohjaa ja saada sitä kautta lisärahoitusta. Tämä voi tapahtua vaikkapa vaihtovelkakirjan kautta, jolloin yritys ottaa vaihtovelkakirjan, joka konvertoidaan omaksi pääomaksi.


Kirjanpitäjänä startup-yrityksessä

Mitä haasteita kirjanpitäjällä voi olla startup-yritysten kanssa? Rahan puute on Barbron kokemuksen mukaan suurin haaste. Jos rahat uhkaavat loppua, yrityksen johdon pitää päättää, missä järjestyksessä laskut maksetaan. Toinen haaste on, että taloushallinnon asiat eivät ole kunnossa. Ennemmin tai myöhemmin talousasiat pitää saattaa ajan tasalle. Jos esimerkiksi Business Finland on yrityksessä rahoittajana, pitää tälle rahoitukselle olla erilliset kustannuspaikat kirjanpidossa. Silloin on mahdollista raportoida rahoittajalle rahan käytöstä vaivattomasti.

Startupeille työskentelevän kirjanpitäjän kannattaa olla tietoinen erilaisten rahoitusinstrumenttien käytöstä yritystoiminnassa, koska silloin kirjanpitäjä voi tukea yritystä kasvun tiellä. Barbro kertoo, että Greenstepissä taloushallinnon ammattilaisten tukena on yrityksen koulutusyksikkö, Greenstep Academy, joka kouluttaa omia taloushallinnon asiantuntijoita rahoitusinstrumenttien käytöstä.

Barbro kannustaa lämpimästi kirjanpitäjiä lähtemään startupien kanssa yhteistyöhön. Miksikö? Tylsiä päiviä ei ole, koska eri alojen kesken toimintatavat vaihtelevat. Asiakkaan kanssa ollaan tiiviissä yhteistyössä, mikä tekee kirjanpitäjän työstä hauskaa. Työ on palkitsevaa, koska kirjanpitäjä saa olla itsekin innovatiivinen ja tuoda ideoita yrittäjälle. Kun näkee yritysten kehityskaaren, se palkitsee ja innostaa kirjanpitäjää.


Mitä uutta tai merkityksellistä tulevaisuus tuo startupien rahoitukseen?

Oliverin näkemys on, että startupien rahoitus on ollut viime vuosina melko muuttumatonta. Tulevaisuudessa erilaiset joukkorahoitusinstrumentit ja -alustat tulevat yleistymään eli rahoittajiksi voivat lähteä ammattilaisten lisäksi yksityishenkilöt. Myöhemmän vaiheen startup-yrityksille on olemassa niin sanotut SPAC:it (Special Purpose Acquisition Company) – sijoitusyhtiöt, jotka listautuvat ilman, että varsinaista liiketoimintaa on tiedossa. Näiden tarkoitus on hankkia rahoitusta valmiiksi ja listautua, jonka jälkeen hakeutua kohdeyhtiön pörssilistalle. Tämä on kansainvälisesti yleinen rahoitusmuoto ja Suomen pörssiin on tullut ensimmäinen tällainen sijoitusyhtiö. Oliver uskoo, että tällainen rahoitustoiminta tulee yleistymään.

Barbro ei usko, että yritysten taloushallintoon olisi luvassa mitään mullistuksia, koska kirjanpito on meillä laissa säädeltyä ja samat säännöt koskevat kaikkia yrityksiä. Yrityksen ikä ei vaikuta tähän mitenkään. Mutta toisaalta, miten hienoa, että muuttuvassa maailmassa jotkut asiat pysyvät paikallaan!


Avaa podcast-jakso Spotifyssa
, tai kuuntele suoraan tästä:

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme podcast-upotuksissa. Voidaksesi kuunnella sisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä


Haluatko kumppanin, joka on kerännyt rahoitusasiakkailleen yli 100 M euroa? Katso lisää tästä!