Tavoitteista tekoihin: interim-vastuullisuusasiantuntija yrityksen tukena tilanteessa kuin tilanteessa

Eeva Perala 3
Eeva perala

Eeva Perälä

Senior Manager, Environmental Sustainability

Nykypäivän liiketoimintaympäristössä vastuullisuus on noussut avainasemaan jokaisen yrityksen menestykselle. Vastuullisuustyön vaatimukset voivat kuitenkin olla myös laaja-alaisia ja monimutkaisia, jolloin voi olla syytä kääntyä interim-vastuullisuusasiantuntijan puoleen.

Interim-asiantuntijapalvelu on suunniteltu tilanteisiin, joissa yrityksellä ei ole tarvetta kokoaikaiselle työntekijälle. Esimerkiksi tietty vastuullisuuteen liittyvä projekti tai siirtymävaihe edellisen asiantuntijan lähtiessä organisaatiosta ovat tilanteita, joissa vastuullisuusasiantuntijan apua tarvitaan vain tietyn ajan.

Jos avuntarve on tilapäistä tai aihealue, josta osaamista kaivataan, on niin spesifi, ettei uuden henkilön palkkaaminen ole yrityksen kannalta järkevää, interim-konsultti voi olla oikea ratkaisu. Väliaikaisen asiantuntijan apu voi tuoda yritykseen asiantuntevaa osaamista ja tietoa, jota ilman yrityksen voi olla vaikea saavuttaa asettamiaan tavoitteita.


Onko interim-asiantuntijan palkkaamiselle jotain rajoitteita?

Interim-asiantuntija toimii aina asiakkaan toiveiden mukaisesti ilman sen suurempia rajoitteita. Interim-vastuullisuusasiantuntija voi esimerkiksi toimia jonkin osa-alueen tai sitten koko yrityksen vastuullisuusohjelman tukena tai projektipäällikkönä. Osa-aikainen vastuullisuusasiantuntija voi työskennellä yrityksessä yrityksen tarpeiden mukaisen ajan, aina muutamasta viikkotunnista kokonaisiin päiviin.

Interim-asiantuntijapalvelun ei tarvitse myöskään olla sidottuna johonkin tiettyyn osa-alueeseen, vaan asiantuntijaa voidaan vaihtaa osaamisalueen ja yrityksen tarpeiden mukaan siten, että osan aikaa yritystä palvelee joku asiantuntija ja lopunaikaa joku toinen. Esimerkiksi interim-jakso voidaan aloittaa hankintaan liittyviin asioihin keskittymällä ja sitä voidaan myöhemmin jatkaa ympäristöön ja hiilijalanjälkeen liittyvien asioiden parissa.


Miten interim-asiantuntija voi edistää yrityksen vastuullisuutta?

Jokainen yritys, joka haluaa parantaa vastuullisuuttaan, voi hyötyä interim-vastuullisuuskonsultin palvelusta. Talon ulkopuolisen asiantuntijan näkemys voi olla kullanarvoista nykyisten käytäntöjen arvioinnissa tai uusien strategioiden suunnittelussa.

Usein työ ei kuitenkaan jää pelkkään strategian kehittämiseen, sillä interim-asiantuntija ei pelkää kääriä hihojaan ja aloittaa aktiivista aloitteiden toteuttamista. Asiantuntijat tekevät yhteistyötä eri tiimien kanssa, toteuttavat työpajoja ja jalkauttavat vastuullisuuskäytännöt liiketoimintoihin.

Interim-vastuullisuusasiantuntija auttaa muuttamaan vastuullisuusstrategian konkreettisiksi toimiksi, oli kyse sitten energiankulutuksen vähentämisestä, jätehuollon optimoinnista tai vastuullisen hankinnan edistämisestä.


Miten kokenut interim-asiantuntija voi auttaa yritystäsi?

Sekä Senior Manager, Eeva Perälä että Sustainability Controller, Susanna Oravainen ovat molemmat toimineet interim-asiantuntijoina erikokoisissa yrityksissä.

Eevan interim-päällikön toimeksiantoon on kuulunut muun muassa vastuullisuuspäivien organisointia ja fasilitointia sekä vastuullisuusraportin tuottamista ja sen kehittämistä.

”Olen aina asiakkaan tavoitettavissa ja välillä sparrailemme jo tehtyä työtä, suunnittelemme toimenpiteitä vastuullisuuden jalkauttamiseksi tai mietimme yhdessä tulevia kehitystoimenpiteitä. Vaikka itse olen se näkyvin resurssi asiakkaalle, voimme hyödyntää koko vastuullisuustiimimme osaamista asiakkaan hyväksi. ”

Susanna on toiminut interim-asiantuntijana vastuulliseen hankintaan liittyvissä projekteissa.

”On ollut mukavaa päästä kulkemaan mukana useamman yrityksen vastuullisuusmatkalla ja tukemaan kutakin yritystä juuri heille sopivalla tavalla oikea-aikaisesti. Oman kokemukseni mukaan interim-palvelu tuo tekemiseen jatkuvuutta, kun interim-asiantuntija huolehtii projektin etenemisestä ja siitä, että kaikki tarvittavat asiat on huomioitu. Lisäksi olen voinut auttaa yrityksiä akuuteissa ja ennustamattomissakin tarpeissa, joihin yrityksen omat resurssit eivät olisi sillä hetkellä riittäneet. Mielestäni nimenomaan palvelun joustavuus mahdollistaa tehokkaan ja yrityksen tarpeista lähtevän työskentelytavan.”Osa-aikaisen vastuullisuusasiantuntijan palkkaaminen on myös helppo ja kevyt tapa aloittaa vastuullisuustyö silloin, kun omalla organisaatiolla ei siihen muutoin ole resursseja. Varaa tapaaminen kanssamme keskustellaksesi siitä, miten interim-vastuullisuusasiantuntija voisi auttaa juuri sinun yritystäsi!