Työhyvinvoinnin johtamisen välineitä

Paivi notes
Paivi lohi aalto

Päivi Lohi-Aalto

Senior L&D Specialist

Työhyvinvoinnin johtaminen on jatkuvaa ja monipuolista työtä, joka vaatii johdon sitoutumista ja työntekijöiden osallistamista. Hyvin johdettu työhyvinvointi edistää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia, mikä puolestaan lisää tuottavuutta ja vähentää sairauspoissaoloja. Mistä tiedän, että työhyvinvointia johdetaan hyvin?

Työt rullailevat ja yhteistyö toimii

Työhyvinvoinnin johtaminen näkyy ensinnäkin siinä, että työ on resursoitu riittävällä tavalla ja työkuorma on sopiva niin, että pystyn hoitamaan työni normaalin työajan puitteissa. Toimivista työpaikan prosesseista tiedän, että satsaamme työn sujuvuuteen ja kehitämme työkäytäntöjämme jatkuvasti yhdessä.

Voimme hyvin, kun työt rullailevat ja hommat hoituvat laadukkaasti ja ajallaan, eikä kiire paina mieltä. Vältymme myös turhilta riidoilta, kun ei tarvitse kiistellä, kenen pitäisi hoitaa tehtävät ja milloin.

Työhyvinvoinnin johtamisen tunnistan myös siitä, että yhteistyö toimii esihenkilön ja työkavereiden kanssa, ja pystymme kommunikoimaan työn arjessa. Työpaikalle on kiva mennä, olen innostunut työstäni ja työpäivät alkavat mukavissa merkeissä.

Voin olla varma, että pystyn rauhassa tekemään työni ja saan tarvittaessa tukea esihenkilöltäni ja työyhteisöltäni. Työpaikan yhteistyökulttuurin kehittäminen onkin tärkeä osa työhyvinvoinnin johtamista. Tämä voi sisältää esimerkiksi tiimityöskentelyn ja yhteisen palautteenannon periaatteiden kehittämistä sekä avointa keskustelua työpaikan arvoista, työn tavoitteista ja palkitsemisesta.

Ammatillinen osaaminen on kunnossa ja kehittyy työssä

Ajan tasalla oleva ammatillinen osaaminen on yksi tärkeimmistä työhyvinvointia tukevista tekijöistä.

Osaaminen lisää pystyvyyden ja työn hallinnan tunnetta sekä työmotivaatiota. Organisaatiot sitouttavat henkilöstöään huolehtimalla heidän ammatillisesta kasvustaan. Sorrumme helposti työpaikoilla siihen, että kasaamme tehtäviä niille, jotka ovat pitkään tehneet tiettyjä työtehtäviä. Tiedämme, että tehtävät hoituvat heiltä. Tällaisessa tilanteessa uupuu niin työkuorman alle jäänyt kuin se, joka haluaisi laajentaa omaa osaamistaan.

Työhyvinvoinnin johtamiseen kuuluu, että huolehdimme koko työyhteisön osaamisesta, jaamme keskenämme asiantuntijuutta ja luomme yhteisiä oppimisen malleja.

Työhyvinvointityö kuuluu kaikille

Ylin johto on vastuussa esihenkilöiden ja henkilöstön työhyvinvoinnista ja työsuojelusta. Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Se tarkoittaa sitä, että johto määrittää työsuojelun tavoitteet ja huolehtii siitä, että työn riskit ja vaarat on arvioitu. Lisäksi johto vastaa siitä, että työsuojelu ja työturvallisuus on järjestetty lain edellyttämällä tavalla, työpaikalla on riittävä työsuojeluosaaminen ja esihenkilöt on koulutettu toteuttamaan työsuojelutyötä työyhteisöissä.

Ylin johto varmistaa, että työpaikalla on erilaiset lain edellyttämät ohjelmat ja mallit laadittu ja seuraa niiden noudattamista. Tällaisia ohjelmia ja malleja ovat mm. työsuojelun toimintaohjelma, varhaisen tuen malli, päihdeohjelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ja työyhteisön kehittämissuunnitelma.

Työhyvinvoinnin vaaliminen kuuluu kuitenkin meille kaikille, ja meillä jokaisella on vastuu omasta ja kollegoiden työhyvinvoinnista.

Henkilöstön työhyvinvointivastuu koostuu vastuun ottamisena oman työnsä tavoitteista ja omista työtehtävistään sekä hyvästä yhteistyöstä ja toimintojen kehittämisestä. Esihenkilöillä on tärkeä rooli siinä, että työpaikan työhyvinvoinnin ja työsuojelun tavoitteet toteutuvat työyhteisöissä sovittujen toimintamallien ja periaatteiden mukaisesti.

Greenstep Academy tarjoaa käytännönläheistä valmennusta esihenkilöille, kuinka toteuttaa arjen työhyvinvointityötä ja ottaa henkilöstö mukaan kehittämistyöhön. Tämä työ tukee monin eri tavoin esihenkilöiden omaa työhyvinvointia ja jaksamista.

Tutustu tarkemmin esihenkilövalmennuksiimme

Lue lisää