Työsopimus on osa yrityskulttuuria - ilmainen pohja auttaa alkuun

Saija OK
Jaana hagelin

Jaana Hagelin

Senior Manager, HR Business

Työsopimus ja siinä sovittavat asiat ovat osa yrityskulttuuria ja työntekijäkokemusta. Ilmainen pohja auttaa alkuun, mutta varo valmiiden sopimuspohjien aiheuttamia sudenkuoppia!


Ehkä hieman yllättäen HR-konsulttiemme työpöydillä on tällä hetkellä asiakkaiden työsopimuksia. Työsopimukset ovat kaikki erilaisia ja se onkin syy, miksi ne ovat päätyneet minulle sekä kollegoilleni. Kun yritykseen palkataan uusi henkilö, on yleensä molempien suunnitelmissa ja toiveissa vuosien hyvin sujuva yhteistyö. Sujuva yhteistyö on koetuksella, jos jotain tapahtuu; se voi olla pientä hikkaa suorituksessa tai isompi, koko yritystä koskeva toiminnan sopeuttaminen.

Haasteita kohdatessa halutaan usein tarkistaa työsopimuksesta, mitä kaikkea onkaan sovittu työsuhteen alussa. Siinä vaiheessa voidaan joutua alkaa hämmästyneinä esittämään kysymyksiä: "Miksi Karin työsopimuksessa on sovittu 6 kuukauden irtisanomisajasta ja Leenalla 2 kuukauden, vaikka aloituspäivä on sama?" "Miksi Jannelle on kirjattu työsopimukseen oikeus lomarahoihin kesäkuussa ja parkkipaikka Stockmannin parkkihallissa?" "Miksei Mikalla ole lainkaan koeaikaa?" "Luulin, että tämä työsuhde on määräaikainen, mutta mikä on peruste määräaikaisuudelle?"

Yksi HR-konsulttitiimille esitetyistä tyypillisimmistä pyynnöistä on (ilmainen) työsopimuspohja, jota yritys voisi sitten itse täyttää. Työsopimuspohjaa tarvitseva henkilö ei yleensä ole HR-ammattilainen ja tavoite onkin vain nopeasti sopia asioista tulevan työntekijän kanssa. Rapatessa roiskuu, ja soveltaessa työsopimuspohjaa saatetaan joitain osia jättää pois, jos ei tiedetä mitä kyseiseen kohtaan tulisi täyttää tai sopimukseen kirjataan lähes kaikki mahdollinen, jotta on sitten mustaa valkoisella. Sen jälkeen toivotaan, että kaikki menee hyvin. Aina ei mene.

Työsopimus ja siinä sovittavat asiat ovat osa yrityskulttuuria ja työntekijäkokemusta. Työsopimuksien laatimisessa kannattaa olla selkeä, johdonmukainen ja reilu. Pohjat auttavat muistamaan olennaiset kohdat työsopimuksessa, mutta omien tai toisten vanhojen sekä muokattujen pohjien käyttämisessä on omat sudenkuoppansa. Kokenut HR-ammattilainen tietää, mitä erityispiirteitä työsopimuslaki tai työehtosopimukset tuovat työsopimuksen laatimiseen sekä ymmärtää työsopimuksen roolin osana yrityksen omaa kulttuuria ja HR-kokonaisuutta. Olisiko nyt hyvä hetki pysähtyä ja katsoa, mitäs sitä tulikaan työsuhteen alussa sovittua?