Vahva osaaminen on hyvän asiakaskokemuksen edellytys​

Paivi lohi aalto

Päivi Lohi-Aalto

Senior L&D Specialist

Miten ylläpidämme asiantuntijoidemme osaamista asiakaslähtöisesti? Poimi parhaat käytännöt omaan organisaatioosi.

Miten huolehdimme siitä, että Greenstepin palvelut ovat laadukkaita ja saamme vuodesta toiseen korkeat arviot asiakastyytyväisyydessä? Asiakastyytyväisyydestä vastaavat Greenstepin ammattitaitoiset asiantuntijat, ja heidän osaamisestaan pitää huolta Greenstepin oma Learning & Development -palveluita tarjoava Greenstep Academy.

Academy selvittää säännöllisesti eri palvelualueiden osaamistarpeita haastatteluilla ja kyselyillä, sekä pyrkii olemaan jatkuvasti kartalla eri alojen tulevaisuuden osaamistarpeista. Ketterä ja joustava Academy-tiimi reagoi nopeasti asiantuntijoiden muuttuviin osaamistarpeisin. Greenstepillä tunnistamme asiakkaidemme tarpeet ja odotukset palveluitamme kohtaan seuraamalla asiakaskokemusta säännöllisillä asiakastyytyväisyyskyselyillä, sekä läheisellä yhteydenpidolla asiakkaidemme kanssa.

Mitä hyvä asiakaskokemus tarkoittaa meille?

Hyvä asiakaskokemus on monen tekijän summa. Asiakkaan kohtaamiseen liittyy ystävällisyys, lämpö, sekä aito halu auttaa. Tärkeää on saavuttaa syvällinen ymmärrys asiakkaan tarpeista, toiveista ja liiketoiminnasta. Tämä on sitä hyvää ja asiantuntevaa asiakaspalvelua, joka jatkuu laadukkaiden palveluiden tuottamisena. Selkeä palvelukokonaisuus tuotettuna hyvässä vuorovaikutuksessa, asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden, on edellytys hyvälle asiakaskokemukselle. Hyvän kohtaamisen jälkeen asiakas voi todeta, että ”nämä osaavat hommansa ja olemme hyvissä käsissä”.

Ilahduta asiakasta – arvot mukana oppimisessa

Vuosittain valitsemme asiantuntijoidemme osaamisen kehittämiseen liittyvät tärkeät kohteet. Viime vuonna keskityimme erityisesti siihen, miten tuomme omat arvomme näkyviksi arjen työssä. Meille erityisen tärkeä arvo, ”ilahduta asiakasta”, luo perustan hyvälle asiakaskokemukselle, ja asiakkaan ilahduttamista teemme asiantuntemuksellamme joka päivä. Sen varmistamiseksi Greenstep Academy järjestää vuosittain lähes 400 oppimistapahtumaa. Haluamme varmistua siitä, että asiantuntijoillamme on oman alansa viimeisin asiantuntemus, sekä työvälineiden ja järjestelmien osaaminen hallussaan.

Valmennuksissamme käsittelemme myös sitä, kuinka luomme hyvää vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ja miten kohtaamme asiakkaat aidosti niin hyvinä kuin tiukempinakin aikoina. Meille on erityisen tärkeää oppia tunnistamaan, mitä asiakkaan kannattaa tehdä kannattavan liiketoiminnan edistämiseksi.

Vuosittaisessa koulutusohjelmassamme on paljon järjestelmien käyttöön, sekä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä koulutuksia. Tietoturvakoulutukset ovat kaikille pakollisia, ja vain nämä suoritettuaan voi työskennellä Greenstepin työympäristössä. Olemme erittäin ylpeitä juuri saamastamme ISO 27001 -sertifikaatista, jonka saamisen yhtenä edellytyksenä oli, että koko henkilöstö on koulutettu tietoturvaan liittyvissä asioissa.

Oppimista edistäviä välineitä ja toimintatapoja

Academyn tehtävänä valmennusten lisäksi on kehittää ja ottaa käyttöön oppimista edistäviä välineitä, joilla varmistamme, että Greenstepin eri alojen asiantuntijat löytävät oppimisen äärelle. Osaamisen kehittämisen välineenä käytössämme on oppimisympäristö LMS-365, joka auttaa hahmottamaan vuosittaiset oppimistapahtumat, sekä kokoaa yhteen koulutusohjelmat ja oppimateriaalit. Oppimisympäristöstä asiantuntijamme pystyvät itse näkemään suorittamansa koulutukset, ja myös tiiminvetäjillä on mahdollisuus ohjata asiantuntijoidemme osaamisen kehittymistä järjestelmän avulla.

Academy kehittää yhdessä tiimien kanssa erilaisia oppimista palvelevia toimintamuotoja, joista olemme erityisen ylpeitä. Esimerkiksi Greenstepin kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluissa toimii molemmissa Coaching -tiimit, joissa työskentelee yhteensä kymmenen coachia. Heidän tehtävänään on tukea uusia aloittavia kirjanpidon ja palkanlaskennan ammattilaisia, sekä jo pidempään talossa työskennelleitä osaajia heidän työssään ja ammatillisessa kasvussaan.

Greenstepin NetSuite-järjestelmään erikoistuneessa tiimissä puolestaan on hieno mentorointijärjestelmä, jossa mentorit tukevat uusia järjestelmäasiantuntijoita saamaan hyvän perehdytyksen.

Yhteisöllinen oppiminen

Erilaisten koulutusten ja valmennusten lisäksi Greenstep Academy tarjoaa myös tukea tiimeille niiden yhteistyön, työhyvinvoinnin ja prosessien kehittämiseksi. On tärkeää, että meillä on toimivat yhteistyövälineet, ja että oppimista tapahtuu yli tiimi- ja maarajojen. Academyn valmennuksissa kohtaavat talouden, analytiikan, lainsäädännön, verotuksen, henkilöstöjohtamisen, vastuullisuuden sekä myynnin ja markkinoinnin osaajat Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Virosta.

Erityinen voimavaramme piilee kansainvälisessä osaamisessa sekä siinä, että toimimme useilla eri paikkakunnilla, joilla pääsemme kohtaamaan alueen elinkeinoelämän edustajia. Paikallistuntemus on meille tärkeää, ja se omalta osaltaan tukee hyvän asiakaskokemuksen muodostumista.