Vastuullisuudessakaan luulo ei ole tiedon väärtti

Vastuullisuuspalvelut

Usein ajattelemme, että vastuullisuusasiat ovat juuri meidän yrityksessämme kunnossa. Uskomme, että teemme asiat oikein ja toimimme vastuullisesti. Kuitenkin tänäkin vuonna monet yritykset ovat päätyneet otsikoihin pienempien tai isompien vastuullisuushaasteiden vuoksi.

Ruotsin kielessä on hyvä termi ”kotisokeus”. Saatamme olla hemmablinda: Emme näe omassa toiminnassamme vikoja, koska olemme liian lähellä. Tarvitaan ulkopuolisia osoittamaan toimintamme puutteet ja kysymään oikeita kysymyksiä. Näin käy joskus meille sekä yksilöinä että yrityksinä.

Menestyvät yritykset panostavat systemaattisesti vastuullisuuteen ja sen jatkuvaan edistämiseen, jotta tällaisilta katvealueilta vältyttäisiin. Jotta aidosti näkisimme ja kehittyisimme.

Vastuullisuustyöstä ja sen tavoiteasetannasta on tullut yritysten strategian keskeinen osa. Strategisesti kauas katsoen yritykset pystyvät parhaimmillaan luomaan kestävän kehityksen periaattein uutta, kannattavaa liiketoimintaa ja siten parantamaan kilpailukykyään. Vastuullisuus ei siis ole kuluerä, vaan pitkällä aikavälillä se on yrityksen tulojen turva ja kasvun mahdollistaja.

Pienet startupit tai kasvuyritykset toimivat usein niukoin resurssein ja tiukalla fokuksella. Silti niidenkin kannattaa alusta lähtien panostaa kestävään kasvuun ja miettiä, millä ehdoin toimintaa kehitetään. Olen viime viikkoina uutena greenstepiläisenä tutustunut moniin kiinnostaviin asiakkaisiin, jotka ovat miettineet tarkasti ne asiat, jotka ovat olennaisia juuri heidän toiminnassaan. He haluavat olla kestävästi vastuullisia.

Työtä pitää tehdä, mutta kaikkea ei tarvitse tehdä itse

Vastuullisuutta odottavat yrityksiltä niin omat työntekijät, asiakkaat, yhteistyökumppanit kuin pääomamarkkinat ja vakuutusyhtiötkin. Maineella on merkitystä ja sen pitää perustua faktoihin. Luulo ei ole tiedon väärtti vastuullisuusasioissakaan – siksi työtä kannattaa tehdä systemaattisesti ja tuloksia mitaten.

Alan sääntely kasvaa lähivuosina joka tapauksessa. Nyt on aika valmistautua tulevaan ja olla valmis, kun uudet säädökset astuvat voimaan. Edelläkävijät hyötyvät etukenostaan.

Me Greenstepissä teemme paljon yhteistyötä niin kunnianhimoisten startupien ja kasvuyritysten kuin pörssiyritystenkin kanssa. Teemme yhdessä olennaisuusanalyysejä, määrittelemme toiminnan vastuullisuusperiaatteita, autamme EU-taksonomian kanssa, työstämme vastuullisuusstrategioita ja -mittareita, laadimme kestävyysraportteja ja mietimme vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Sen lisäksi autamme hyvän hallintotavan kehittämisessä ja erinomainen koulutusyksikkömme Greenstep Academy auttaa näiden asioiden koulutuksessa. Vaikka jokainen asiakas on yksilöllinen, on meille kertynyt paljon osaamista, jota käytämme asiakkaidemme hyödyksi.

Osaava tiimimme on valmis auttamaan myös sinua.

Lue lisää Greenstepin vastuullisuuspalveluista.